Teplice dávají do kupy zámecký rybník, skrýval kryty lamp i obřího sumce

  9:10
Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích prochází velkou revitalizací. Po třiceti letech byl vypuštěn a jeho dno odkrylo řadu odpadu, který do něj v minulých letech naházeli vandalové. Čeká ho úprava hráze i přístaviště pro lodičky.

Vypuštěný horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích. (květen 2023) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„V sedimentu vypuštěného rybníka se ukázala spousta nepořádku. Objevily se tam například výplně odpadkových košů, které vandalové strhávali, nebo kryty pouličních lamp, které se nám ztrácely,“ říká mluvčí města Robin Röhrich.

Likvidací nepořádku však práce na horním nebo také velkém rybníku nekončí. „Před třemi lety provedlo město Teplice čištění dolního rybníka a nechalo ho odbahnit. Minulý rok jsme se pustili do revitalizace Horního rybníka, který nebyl odbahněn asi třicet let. Nechali jsme zpracovat průzkum, který ukázal, že celkové odbahnění není potřeba. Vrstva bahna totiž není tak vysoká, aby ji bylo nutné odstranit a hladina vody zůstává dost vysoko na to, aby v ní bylo dostatek kyslíku pro ryby i na to, aby po rybníce mohly jezdit lodičky,“ dodává Röhrich.

Zámecká zahrada

Jde o přírodní park založený v 16. století v sousedství teplického zámku v Teplicích.

Protože se nachází v centru lázeňského města, stal se přirozeným místem procházek návštěvníků a lázeňských hostů.

Rozsáhlý areál se staletými stromy je protkaný sítí přírodních i vyasfaltovaných cest, z nichž některé jsou vyznačeny jako turistické trasy KČT.

Jeho součástí jsou dva rybníky, velký a malý, či horní a dolní, na obou jsou vytvořeny ostrůvky. Z velkého rybníka vede několik kanálů, kdysi určených pro zpestření jízd lodiček zámeckého panstva.

Zdroj: wikipedia.cz

Odbahnění čeká tedy jen část rybníku. „Vrstva bahna je větší pouze na přítoku, tam je potřeba ji odstranit, aby byla dostatečně vysoká hladina vody a aby se bahno z náhonu nezanášelo dále do rybníku,“ vysvětluje mluvčí s tím, že sediment je považován za toxický odpad. „Bude s ním pracovat specializovaná firma, která ho patřičným způsobem zlikviduje,“ popisuje Röhrich.

Po ukončení prací by měl být horní rybník i jeho okolí příjemným místem k odpočinku. „Celou oblast kolem rybníku chceme revitalizovat, aby byla příjemná pro návštěvníky parku, lázeňské hosty i místní obyvatele, kteří park využívají k rekreaci,“ podotýká Röhrich.

Práce na revitalizaci začaly v říjnu minulého roku vypouštěním rybníku. „Rybník jsme vypouštěli už na podzim, aby se ptáci, kteří u něho hnízdí a další živočichové, kteří žijí v jeho blízkosti, mohli usídlit u nedalekého dolního rybníku,“ uvádí Dagmar Teuschelová, vedoucí teplického odboru životního prostředí.

Výlov rybníku také odhalil unikátní ryby. „Rybáři našli exemplární kousky, překvapil je například obrovský sumec,“ doplňuje Röhrich.

Práce na revitalizaci pokračovaly v březnu úpravou břehů a vysekáním drobných náletů dřevin. „Nyní by měly začít práce na úpravách hráze a pak ještě stavební úpravy na přístavišti lodiček, aby na podzim mohl být rybník znovu napuštěn,“ nastiňuje Röhrich.

Teplice mají na celou revitalizaci nachystáno 20 milionů korun. „Pod vodu ale není vidět, takže výsledná cena záleží na jednotlivých pracích podle toho, co všechno bude potřeba udělat,“ podotýká Röhrich.