Telnice má strach z padajících stromů, vykácení však Ústecký kraj nepovolí

  7:08
Z každé předpovědi deště a většího větru mají obavy obyvatelé Telnice na Ústecku. Ze svahu nad domy v dolní části obce totiž padají stromy na jejich zahrady. Naposledy se tak stalo minulý týden, kdy se strom položil do zhruba desetimetrové proluky mezi dvěma domy.

Ze svahu nad domy, který se nachází v dolní části Telnice, dochází k častým pádům stromů. | foto: obec Telnice

„Byl to strašný rachot. V první chvíli jsem nevěděl, co se děje,“ řekl majitel domu Jan Uličný. K pádům stromů nebo uvolněných kamenů tady podle něj dochází několikrát za rok.

„Už několik let to řeším, ale bohužel to nebere konce. Padající stromy ohrožují životy a majetky těch, kteří pod svahem bydlí,“ postěžoval si starosta Telnice Jan Doubrava (Cesta změny).

Řešením by bylo nebezpečné staré stromy vytěžit a svah zabezpečit. V plánu to má státní firma Lesy České republiky, která se o zdejší porosty stará. Má to však háček.

Lesy a svahy nad údolím Telnického potoka jsou totiž vedeny jako evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří, kde žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Jakýkoliv zásah tak musí schválit krajský úřad coby orgán ochrany přírody. A ten k tomu přistoupit nechce.

„O povolení kácet jsme krajský úřad opakovaně žádali, ale žádosti nebylo vyhověno,“ zmínila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Podnik žádal krajský úřad o povolení kácet už v roce 2013. Když úřad souhlas neudělil, společnost se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí. Ani tam neuspěla, ministerstvo s rozhodnutím krajského úřadu souhlasilo.

„V současné době oblast detailně mapujeme. Máme k dispozici i odborný posudek, který potvrzuje, že je v místě několik rizikových přestárlých stromů na hranici životnosti,“ doplnila Jouklová.

Kolik stromů a na jak velké ploše bude nutné vytěžit, by mohlo být jasné v příštím týdnu. Jakýkoliv zásah ale nebude bez rizika.

„Půda je tam velmi kamenitá, proto jednorázové odtěžení naruší kontinuitu krytu půdy i lesního porostu a zvýší se riziko pohybu svahu nebo kamenných bloků,“ vysvětlila Jouklová s tím, že o dalším postupu společnost rozhodne do konce září.

Těžba by ohrozila nebo zlikvidovala květnaté bučiny

Po zmapování oblasti Lesy České republiky znovu podají žádost na krajský úřad o odkácení stromů a sanaci svahu, bez souhlasu kácet nelze.

„Problém spočívá v tom, že Lesy České republiky v minulosti prosazovaly holoseče o výměře přesahující pět hektarů. Květnaté bučiny jsou v této lokalitě velmi reprezentativní a zachovalé a těžbou by byly minimálně ohroženy či v krajním případě zlikvidovány,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Volf.

Staré bukové porosty mohou být podle kraje vhodným biotopem třeba pro vřetence horského, který je jedním z nejohroženějších lesních plžů uvedených v červené knize ohrožených druhů. Podle Volfa je proto případné vykácení velké plochy opět nepřijatelné.

„To bylo vyhodnoceno jako zásah nepřiměřený a pro předmět ochrany evropsky významné lokality Východní Krušnohoří jako devastační. Nemovitosti je před pádem stromů možné chránit výběrnou či maloplošnou těžbou. Té nic nebrání a nikdy také nebránilo. Holosečný zásah takového rozsahu obhájit nelze,“ sdělil Volf.