Sudy s jedovatým styrenem zůstávají na skládce, stále se neví co s nimi

  7:44
Jak velké nebezpečí hrozí obyvatelům obcí a měst v okolí litvínovské skládky Celio kvůli nelegálně uloženým sudům s jedovatými styrenovými smolami? O tom se mluvilo na posledních jednáních zastupitelů v Mostě a Litvínově. Místní samosprávy však mají svázané ruce, konat může zatím jen kraj.

Skládka nebezpečného odpadu společnosti Celio u Litvínova. | foto: Zuzana Mendlová, MF DNES

Otázky vyvolal nedávno zveřejněný text na serveru Seznam, který odkazoval na nebezpečí výbuchu a zamoření lokality včetně jezera Most.

„Nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. V kazetě, kde je uložen styren, je zákaz jakékoliv manipulace v okruhu desítek metrů. Nemůže tak dojít k náhodnému přehrabání či zapálení,“ uklidňoval hejtman Ústeckého kraje a zároveň mostecký zastupitel Jan Schiller (ANO) s tím, že uvedený článek není z větší části pravdivý.

Připustil však, že místní samosprávy nemají žádnou zákonnou možnost, jak situaci řešit. Mohou ji pouze zpovzdálí sledovat. Veškeré úkony totiž leží na krajském úřadě (KÚ). I proto nechal starostům měst i obcí poblíž skládky rozeslat dopis, v němž jsou popsány aktuálně prováděné kroky.

Styren

Je bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem.
Je hořlavý. Při vdechování zdraví škodlivý. Dráždí oči a kůži.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho zařadila mezi možné lidské karcinogeny.

Případ rozvířila loni v červenci neohlášená kontrola skládky ze strany České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která našla nelegálně uložené sudy s vytékající viskózní kapalinou. V místě mělo být podle dokumentace 9 679 kusů sudů s nebezpečným a hořlavým styrenem o objemu 200 litrů, které sem byly navezeny od září 2019 do června 2020 ze skládky ve středočeské Nelahozevsi pro následnou ekologickou likvidaci. K té však zatím z větší části nedošlo.

Aby zamezila jakékoliv manipulaci s nebezpečnou látkou, omezila v srpnu ČIŽP provoz skládky nebezpečného odpadu. Provozovateli skládky také uložila povinnost předložit harmonogram prací a plán konečného způsobu nakládání s těmito odpady.

V polovině prosince proběhla za účasti ČIŽP i pracovníků krajského úřadu na skládce kontrola. Nařízená zkouška měla ověřit možnosti dalšího zpracování styrenových smol. Kvůli stavu hmoty ji však nešlo provést.

„Poloprovozní zkouška byla neúspěšná, takže zatím není zřejmé, jakým způsobem se bude s těmito odpady dále nakládat. Provozovatel dosud harmonogram a plán konečného způsobu nakládání se sudy s obsahem styrenů nepředložil,“ uvedl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

I proto už v polovině února KÚ zahájil se společností Celio řízení o uložení opatření k nápravě. V dubnu pak provedení opatření k nápravě nařídil. Do 5. srpna musí firma předložit plány s kroky, které povedou k eliminaci všech rizik spojených s nelegálním uložením sudů.

Skládka nebezpečných odpadů mimo provoz

V současné době je skládka nebezpečných odpadů zcela mimo provoz. Její stav monitoruje 24 hodin denně i policie. Přímo na místě má zřízené strážní stanoviště. „Místo střeží kamery a je hlídané i elektronicky,“ ujistil litvínovské zastupitele Jaroslav Beneš z mosteckého Územního odboru Policie ČR.

Kvůli celé kauze už letos v lednu Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila také trestní stíhání devíti lidí, z nichž šest skončilo ve vazbě, a dvou právnických osob.

Aktuální reakci vedení společnosti Celio se nepodařilo redakci MF DNES zjistit. Loni v srpnu však ředitel skládky René Konečný, na něhož byla také uvalená vazba, tvrdil, že při skladování postupovala firma podle dokumentace a i způsob skladování odpovídal provoznímu řádu.