Místo cenné budovy chtěl majitel parkoviště, stát zbytek prohlásil za památku

  10:20
Část bývalé správní budovy Schichtových závodů v Ústí nad Labem, které byly před 2. světovou válkou největším drogisticko-potravinářským podnikem v Evropě, získala od ministerstva kultury památkovou ochranu. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Vlastník budovy, který z objektu již něco uboural, podal rozklad.

Demolice nejstarší části bývalé správní budovy Schichtovy továrny na ústeckém Střekově (28. února 2023) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Rozhodnutí se vztahuje na budovu č. p. 100 bez části, na jejíž ubourání bylo vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby v době před zahájením řízení o prohlášení za kulturní památku. Proti tomuto rozhodnutí podal vlastník rozklad. Napadené správní rozhodnutí tak nenabylo právní moci a běží rozkladové řízení, ve kterém bude rozhodovat ministr kultury (Martin Baxa – pozn. red.),“ uvedla Ivana Awwadová z ministerstva kultury.

„Rozkladová komise na základě všech svých šetření doporučí, nebo nedoporučí, aby budovu za kulturní památku prohlásil. Žádný termín, dokdy musí být rozhodnuto, není stanoven,“ doplnila.

Návrh na památkovou ochranu podal na ministerstvo kultury letos na jaře senátor a ústecký zastupitel Martin Krsek (PRO Ústí). Jeho cílem bylo zabránit dalšímu bourání budovy.

Dokud tedy ministr nevydá konečné rozhodnutí, musí se na objekt pohlížet už jako na památku. To znamená, že majitel musí zabránit jejímu poškození a ničení její památkové podstaty. O případném bourání dalších částí tak zatím nemůže být ani řeč.

„Zda s rozkladem uspějeme, či ne, nechceme v současné době předjímat. Pokud by rozhodnutí nabylo právní moci, znamenalo by to zásadně limitující právní vadu pro jakýkoli budoucí rozvoj,“ je přesvědčen Jakub Malich, zástupce společnosti STZ Development, která je vlastníkem nemovitosti.

Demolice Schichtovy budovy začala. Ostudné, zlobí se lidé a sepsali petici

„Pokud nemovitost bude mít nadále tuto limitaci, stane se pro naši společnost významnou zátěží bez možnosti dalšího rozvoje. Doufáme tedy v racionální přístup úřadu,“ dodal. Přeloženo do běžného jazyka: firma si nepřeje památkovou ochranu, co by dělala s chráněným domem, zatím neví.

Podle svých původních plánů chtěla na místě stavět mimo jiné parkoviště.

Otázkou tedy zůstává, k jakým účelům by mohla budova i s památkovou ochranou sloužit. „Na téma možného využití tohoto souboru budov či jeho částí vede naše společnost diskusi se zástupci Střekova i ústeckého magistrátu více než deset let. Jakkoli panuje všeobecná vůle a snaha najít smysluplné využití, všechny pokusy dosud ztroskotaly na nedostatku finančních prostředků nutných k rekonstrukci,“ vysvětlil Jakub Malich.

Zájem o budovu letos projevil Ústecký kraj. První jednání o možném využití už proběhlo. Podle Jakuba Malicha šlo o případnou spolupráci, v jejímž rámci by bylo možné získat dotaci na opravu. Jenže míč je na Malichově straně.

1. března 2023

„Zástupce firmy za námi skutečně s nápady před několika měsíci byl. Požádali jsme ho, ať nám to sepíše, abychom to mohli přednést kolegům k dalšímu projednání. Od poslední schůzky uplynuly možná čtyři měsíce a zatím jsme nic nedostali. Zkoušel jsem se s ním spojit i telefonicky, ale bez úspěchu. Teď je to na mrtvém bodě,“ sdělil Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast majetku a investic.

„Při schůzce jsme nezávazně mluvili o tom, že bychom šli do nějakého společného podniku, pokud by s tím souhlasily příslušné orgány kraje. Potřebujeme to projednat, ale od majitele budovy jsme nic nedostali,“ vysvětlil radní.

Jednou z možností využití budovy bylo centrum pomoci pro lidi vracející se z vězení nebo archiv. „Ale pro archiv nemá budova dostatečnou nosnost, využít ji nelze například ani pro školu. Zatím v úvahu přicházejí pouze kanceláře,“ sdělil Tomáš Rieger.