Lidé práci i zisk dotací pro město ocenili, říká starosta České Kamenice

  7:34
Když se Jan Papajanovský stal před čtyřmi lety starostou pětitisícové České Kamenice na Děčínsku, byl nejmladším starostou města v Česku. Což platí i dnes. Do města se mu povedlo přivést zubaře, městského architekta či dotace. Na dokončení dalších plánů má díky voličům čas i v následujících letech.

Jan Papajanovský, staronový starosta města Česká Kamenice na Děčínsku | foto: archiv Jana Papajanovského

Za uplynulé čtyři roky stihl mladý starosta nastartovat nejen rozvoj České Kamenice, ale i dostudovat vysokou školu. S hnutím Koalice pro Kamenici získal v posledních komunálních volbách přes 63 procent hlasů, což je v Česku ve městech ojedinělý výsledek. „Zvažoval jsem, jestli mám znovu kandidovat, ale rozdělanou práci je potřeba dokončit,“ říká sedmadvacetiletý Jan Papajanovský.

Čekal jste, že znovu uspějete?
Výsledek nás příjemně překvapil. Ve volební úspěch jsme doufali, měli jsme pocit, že se nám toho dost povedlo a zároveň jsme toho moc nepokazili. V uplynulém volebním období jsme měli zhruba stovku programových bodů, přičemž 80 procent se nám podařilo splnit. Dalších 15 procent je nebo bylo v nějakém procesu řešení a jenom u drobností se ukázalo, že je nebylo možné splnit třeba i vlivem legislativních omezení.

Tak se pochlubte...
Jedním z cílů bylo dokončení a schválení územního plánu. Je hotový a schválený. Díky tomu se v některých směrech odblokoval rozvoj města, lidé začali víc stavět. Připravujeme nyní již první změnu, protože územní plán nechceme brát jako uzavřený dokument na dalších 10 let. Myslím, že by měl reagovat na potřeby města a jeho obyvatel. Už máme nějaké podněty. Očekávám, že další budou následovat.

Problémem byla v uplynulém období doprava ve městě. Našli jste nějaké řešení?
Zaměřili jsme se na zlepšení podmínek pro pěší, kdy jsme zrekonstruovali několik přechodů pro pěší a další vybudovali. Díky dotacím ze Státního fondu infrastruktury ještě letos dokončíme 2,5 kilometru nového chodníku z centra města, který se lidem sliboval od 80. let. Uspěli jsme také s další dotací na vybudování asi 800 metrů dlouhého chodníku ve směru od Děčína, ten místním tehdejší národní výbor slíbil už v roce 1971. Ano, pro řidiče bude průjezd městem v příštím roce asi peklo. My budeme dále budovat chodníky, Ředitelství silnic a dálnic začne s výstavbou nového mostu přes řeku Kamenici, dojde i na úpravu nebezpečné zatáčky u pivovaru.

Jan Papajanovský

Je mu 27 let.
Celý život žije v České Kamenici na Děčínsku. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze, kvůli starostování si poslední ročník musel rozložit na dva roky.
V letošních komunálních volbách se hnutí Koalice pro Kamenici, jehož byl lídrem, stalo vítězem voleb se ziskem přes 63 procent hlasů.
Má rád zvířata, přírodu, turistiku a počítačové hry.
Ve volném čase se věnuje sportu, jízdě na kole nebo plavání.

Jen odbočím. Také jste chtěl dokončit studia na právnické fakultě. Povedlo se?
Mám dostudováno a k právnické práci bych se chtěl jednou vrátit. I proto jsem zvažoval, jestli mám znovu kandidovat.

Je něco, co se nepodařilo?
Více času potřebujeme na rekonstrukci domova pro seniory. Není v úplně dobrém technickém stavu, máme připravenou první etapu rekonstrukce a hledáme dodavatele. Prvních 12 milionů korun půjde na rekonstrukci střechy a podkroví. Práce budou probíhat za chodu, o to obtížnější rekonstrukce bude. Následovat bude úprava vnitřních dispozic a zlepšení standardu jednotlivých pokojů vybudováním sociálního zařízení přímo v nich, což teď není.

Máme také projekt na nový domov pro seniory v areálu bývalého Benaru. Proběhla na něj architektonická soutěž, ale zatím na něj nemáme stavební povolení.

Česká Kamenice má svého architekta, což není na město s pěti tisíci obyvateli obvyklé. Je potřeba ho mít?
Rozhodně. Kromě role supervizora při přípravě projektů nám pomáhá dávat dohromady i vizi rozvoje města s ohledem na turistický ruch. Je například autorem myšlenky revitalizace areálu Mlýnky s parkem miniatur, který tady v minulosti byl a byl velice navštěvovaný. Za pomoci dotace jsme ho obnovili a zaznamenali jsme radikální nárůst návštěvnosti. Nebýt architekta, taková věc by se nepodařila zrealizovat. Chceme také obnovit orloj na měšťanském domě, kde kdysi bydlel hodinář a ve štítu domu orloj měl. Dům je sice soukromý, ale s majitelem jsme se už domluvili a s architektem dáváme dohromady návrh, jak by orloj měl vypadat.

Starostové měst si často stěžují, že nemůžou sehnat zubaře a další lékaře. V Kamenici začne od ledna ordinovat nový zubař. Čím jste ho přesvědčili a jak je to s lékařskou péčí ve městě?
Dlouhodobě jsme avizovali, že zubaře potřebujeme. A že vznik ordinace výrazně zadotujeme. V průběhu let jsme jednali možná s dvaceti uchazeči. Úspěšní jsme byli až teď. Ordinaci vybavíme na míru požadavkům nového zubaře. Na stavební úpravy ordinace a na vybavení jsme z městského rozpočtu uvolnili zhruba 2,5 milionu korun. Ale už teď víme, že jeden zubař nestačí, potřebovali bychom alespoň dva a taky ještě jednu dětskou lékařku.

Vím, že pomáháte rodinám zvládnout současnou energetickou krizi. Co pro ně děláte?
Přišlo nám, že stát je v pomoci občanům pomalý. Od září jsme zavedli městský sociální balíček. Stanovili jsme příjmový limit a všechny rodiny s trvalým pobytem ve městě, které ho splňují, mají od září odpuštěné poplatky za obědy a školné v družině a školce. Týká se to zatím zhruba 230 rodin. Program pomoci máme zatím schválený do ledna, ale předpokládám, že ho nové zastupitelstvo prodlouží až do června. Ve spolupráci s charitou jsme spustili potravinovou pomoc zaměřenou primárně na seniory, kdy potravinové balíčky pravidelně rozvážíme do domácností. Lidé se často stydí a pro pomoc si nepřijdou, proto to řešíme tímto způsobem.

Jaké cíle máte pro příští čtyři roky?
Měli bychom udržet tempo, co se týká proinvestovaných peněz. Každý rok jsme proinvestovali mezi 70 až 80 miliony korun, z toho zhruba polovinu jsme získali na dotacích. To bychom rádi udrželi. Dalším cílem je připravit město tak, aby bylo dlouhodobě prosperující, bohaté. Vrhli jsme se do toho dost po hlavě. Letos na jaře jsme se stali signatáři paktu starostů a primátorů pro udržitelné klima. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí máme od září zřízenou pozici energetického manažera. Děláme analýzu potenciálu městské fotovoltaiky, kdy máme vytipovaných asi třicet objektů, na které bychom rádi umístili fotovoltaické panely včetně městských bytových domů. Úspory energií jsou teď hlavním tématem.

K uskutečnění projektů často využíváte dotačních peněz. Přitom od úředníků někdy zaznívá, že zpracovat žádost o dotaci je hodně práce. Je to tak?
Samozřejmě, že to je dost práce. Ale bez dotací bychom toho nemohli tolik udělat. Lidé nás volí, abychom tady pracovali. A říkat, že nebudeme dělat dotace, protože to je hodně práce, tak to tady nemusíme sedět vůbec. Někdy je to složité, projekty musíme přizpůsobovat podmínkám dotačních titulů, ale byla by škoda dotační peníze nevyužít. Výhodu mají ti, kteří se připravují dlouhodobě. Než se vytvoří zásobník projektů, nějakou dobu to trvá. My chceme mít připravené projekty a finance čerpat.

Jak dlouho chcete zůstat v politice?
Zatím nevím. Uplynulé volby jsem zásadně neprožíval. Říkal jsem si, že buď na radnici budeme pokračovat, nebo nebudeme. Určitě se jednou chci vrátit k práci v právu, ale kdy to bude, nevím.