Na roudnický most pustí chodce i během opravy, kraj plány přehodnotil

  14:38
Krajská samospráva upustila od plánu, že během opravy úplně uzavře most Ervína Špindlera přes řeku Labe v Roudnici. Oprava mostu, který je důležitou spojnicí, by měla odstartovat v průběhu příštího roku.

Kraj jako vlastník mostu a investor opravy původně předpokládal, že most bude uzavřený pro veškerou dopravu a nebudou na něj smět ani pěší či cyklisté, nyní však plány přehodnotil.

Po celou dobu stavebních prací se po něm budou moci pohybovat alespoň chodci a cyklisté. Hejtmanství tak vyslyšelo přání obyvatel i politiků Roudnice nad Labem i okolních obcí.

Fotogalerie

Původně měli cyklisté a pěší využívat přívoz, jako je tomu nyní během opravy mostu v nedalekém Štětí.

„V případě roudnického mostu však šlo z pohledu občanů i představitelů dotčených měst a obcí o nevhodné řešení, a požadovali proto výstavbu lávky pro pěší a cyklisty, která by svému účelu sloužila i po dokončení prací,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vancl.

Dodal, že loni na podzim byla na krajský úřad doručena žádost občanů podřipských měst a obcí, která se vybudování závěsné lávky týkala.

Zástupci Ústeckého kraje následně oslovili zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci mostu s požadavkem na prověření této možnosti.

„Odpověď byla taková, že vybudování závěsné lávky s sebou nese tolik problémů, že ji lze řadit do roviny teoretické. Proto jsme se věnovali posouzení lávky trvalé, postavené z ocelových profilů, což se ale opět ukázalo jako prakticky nereálné,“ sdělila Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru krajského úřadu.

Proto byl podle ní s úspěchem prozkoumán možný postup stavebních prací tak, aby bylo chodcům a cyklistům umožněno projít přes stávající most po celou dobu jeho rekonstrukce. Zároveň také bude s mírným omezením možné i nadále využívat linkové autobusy.

Opravy by mohly začít ve stavební sezoně 2021

„Linková autobusová doprava by přitom měla být Ústeckým krajem nastavena tak, aby cestující mohli přes most vždy přejít a stihnout navazující spoj. I nadále se však do projektu rekonstrukce snažíme prosadit potřebné bezpečnostní úpravy – přinejmenším jasné oddělení vozovky od prostoru pro pěší,“ zmínil starosta Roudnice nad Labem František Padělek (Společně pro Roudnici).

Krajský úřad už prý v této věci přislíbil opětovné prověření možnosti vybudování prostoru pro chodce, který by byl oddělený od vozovky.

Projektová dokumentace k rekonstrukci mostu zatím ještě není hotová.

„Připravuje se tak, aby bylo možné zahájit práce ve stavební sezoně 2021. Dříve to není možné kvůli souběhu s rekonstrukcí mostu ve Štětí, která má být hotová letos koncem června,“ přiblížil Martin Volf z odboru kanceláře hejtmana.

„Předběžný časový a finanční plán předpokládá, že oprava by měla trvat 65 týdnů, tedy přibližně rok a čtvrt, s rozpočtovými náklady zhruba 50 milionů korun,“ dodal Volf.