Unikátní bourání a usazení obřích klapek. Přehrada lépe ochrání před povodní

  6:44
Největší rekonstrukcí od své výstavby v 60. letech minulého století právě prochází Nechranická přehrada, která se nachází na řece Ohři mezi městy Chomutov, Kadaň a Žatec. Po středním a pravém se nyní opravuje levé pole bezpečnostního přelivu. Stavební práce mají skončit příští rok v listopadu.

„Původní bezpečnostní přeliv byl postavený současně s přehradou a uvedený do provozu v roce 1968. Byl osazený hydrostatickými segmenty, jejichž nastavování bylo velmi náročné. Jsou spíš vhodné pro jezové stavby, nikoliv na bezpečnostní přelivy,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Původní technologie nedokázala maximálně využít potenciál přehrady jako protipovodňové zábrany a ochrany území pod přehradou. Zvednutí uzávěr, kdy nebyla možná žádná mezipoloha, by při vysoké hladině způsobilo velkou povodňovou vlnu na řece Ohři. Proto se správce toku rozhodl už téměř před dvaceti lety pro zásadní změnu.

Vodní nádrž Nechranice

Leží přibližně v polovině toku řeky Ohře mezi městy Chomutov, Kadaň a Žatec. Jedná se o největší přehradní nádrž v povodí Ohře a pátou největší v České republice.

Její hráz o délce 3 280 metrů je nejdelší sypanou hrází v Evropě a svým objemem 9,5 milionu metrů krychlových patří mezi největší evropské sypané hráze. Celkový objem nádrže je 287,6 milionu metrů krychlových při zatopené ploše 13,38 kilometru čtverečních.

Přehrada se stavěla v letech 1961 až 1968. Měla plnit především funkci zajištění vody pro průmysl a zemědělství v oblasti. Zajišťuje také minimální průtok v toku, výrobu elektrické energie a chrání území před povodněmi.

První část rekonstrukce tak proběhla už v letech 2003 až 2004, a to ve středním poli. Hradicí konstrukci nahradil segmentový uzávěr s nornou stěnou. „Pevná část se snížila o pět metrů až na kótu 263 metrů nad mořem a díky tomu můžeme daleko dříve reagovat na povodňovou situaci,“ upozornil Svejkovský.

O třináct let později začala přestavba i bočních polí bezpečnostního přelivu. Původní zábrany nahradí nové klapky, které zlepší manipulaci i při vyšší hladině v nádrži. Nejprve se dělníci pustili do levé části bezpečnostního přelivu. Stavební práce skončily o tři roky později v roce 2020.

Nyní se pracuje na pravém poli, hotovo má být až na sklonku příštího roku. „Jde o velmi technologicky a časově náročnou stavbu,“ zmínil Svejkovský s tím, že náklady jsou vyčísleny na více než 118 milionů korun.

Původně byla rekonstrukce naplánovaná na kratší dobu. V jejím průběhu se však ukázalo, že bourání betonů bude časově náročnější, než jak se předpokládalo.

„Betonové konstrukce spodní stavby včetně skluzu se bouraly těžkou mechanizací s hydraulickými kladivy. Ovšem stěny pilířů a železobetonových stěn se kvůli ochraně ocelové výztuže odbourávaly hydrodemolicí. Vodní paprsek se dostane i za ocelové výztuže a dokáže pod velmi vysokým tlakem beton vymlít bez poškození výztuh. Kromě této obrovské výhody, to má ale i nevýhodu, že to trvá dlouho. V takovém rozsahu byla u nás hydrodemolice prováděna vůbec poprvé. Proto se realizace o několik let protáhla,“ popsal Svejkovský.

28. prosince 2022

Staré hydrostatické segmenty jsou nahrazeny dutými klapkami. Šířka klapky pro jedno pole je téměř 15 metrů, vysoká je 5 metrů a váží přes 40 tun. „Proto je navržena ze dvou dílů, kdy se každý přiveze a pomocí jeřábu usadí samostatně. Následně se tady obě části svaří k sobě. Pohyb jedné klapky zajišťují čtyři přímočaré hydromotory, které ji podpírají a jsou opřené do spodní stavby,“ uvedl Svejkovský.

Stejně jako v minulosti zastaví i letos stavební práce dopravu po hrázi, po které vede komunikace. Denně jí projedou stovky osobních a nákladních vozidel. Na části silnice nad bezpečnostním přelivem je v současné době provoz zúžený do jednoho pruhu. Pokračující oprava si ale vyžádá kompletní uzavírku.

Průjezd tak bude uzavřen 5. června v 6 hodin ráno, znovu otevřít by se měl nejpozději 8. prosince. „Silnice musí být uzavřena kvůli vibracím způsobeným dopravou, které by negativně ovlivnily betonáž,“ dodal Svejkovský. Objízdné trasy povedou přes Žatec a Kadaň.