Plán na novou přehradu pokročil. Stát chystá výkup pozemků

  7:30
Do další fáze pokročil projekt výstavby 124 hektarů velké přehrady u Kryr na Lounsku. Stát před několika dny uvolnil 365 milionů korun na vyrovnání s majiteli pozemků. Ti vesměs kvůli suchu deklarují zájem domluvit se, kromě peněz ale zmiňují i směnu za stejně kvalitní půdu jinde.

Pohled na budoucí zaplavené území ze základní školy Černčice. | foto: Miroslava Strnadová

Podle nynějšího harmonogramu by se měla přehrada začít stavět za 14 let a hotovo má být v roce 2041. Vodní dílo spolu s dalšími chystanými vodními prvky má pomoci řešit prohlubující se sucho na Podbořansku a v části Rakovnicka.

První plány na vybudování vodního díla na Podvineckém potoce se objevily už v 70. letech minulého století. Záměr se opět dostal do popředí v roce 2011, kdy byla lokalita zařazena do tzv. generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod.

Loni vláda schválila plán opatření v boji proti suchu a jeho součástí je i kryrská přehrada. Ta má být navíc propojena přivaděčem se dvěma menšími nádržemi u Senomat a Šanova na Rakovnicku.

Celkové náklady na výstavbu všech tří nádrží mají činit 3,2 miliardy korun. Výška hráze přehrady u Kryr podle plánu dosáhne 21,7 metru a její délka je 360 metrů. Hráz bude stát několik stovek metrů za městem Kryry s 2,5 tisíce obyvateli.

Samotný Podvinecký potok by přehradu nikdy nenaplnil, voda by tak do ní měla proudit přivaděčem z řeky Ohře. Celkem by měla pojmout přes 8 milionů kubíků vody.

Voda má zatopit pole, chmelnice, ustoupí jí i silnice, která spojuje Kryry s Černčicemi, a několik staveb. Stát bude muset nahradit pozemky i tuto infrastrukturu. Počítá se proto i s vybudováním nové silnice, která obě sídla opět propojí.

„Máme zájem, aby k výkupu pozemků došlo bez průtahů. Nastaveny jsou motivační ceny, aby majitelé netratili a dostali adekvátní náhradu,“ říká Jan Svejkovský z Povodí Ohře s tím, že ceny budou individuální. U pozemků může jít až o trojnásobek odhadní ceny.

Výkup má skončit v roce 2025, pokud by se ovšem stát s majiteli nedohodl, může přikročit nakonec i k vyvlastnění.

Obce ani soukromníci nejsou proti, čekají na nabídky

Jak se na postup příprav dívají samotné obce a další dotčení vlastníci pozemků a nemovitostí? Vedení Kryr se zatím k plánu staví neutrálně. Žádné usnesení k přehradě tamní zastupitelé dosud nepřijali.

„Nechci říkat, že jsem pro, nebo proti přehradě, aby se na mě nesesypali, že to je stanovisko města. Plán má samozřejmě výhody i nevýhody. Je tu otázka sucha, která se skutečně prohlubuje, což vidíme všichni,“ uvádí 68letý starosta Miroslav Brda.

„Jako kluk si pamatuji, že tu přes zimu napadalo čtyřicet padesát centimetrů sněhu. Dnes jsme rádi, když nasněží poprašek. I dešťových srážek je málo. Může to být i přínos pro turistický ruch. Na druhou stranu přehrada může znamenat také bezpečnostní riziko,“ doplňuje. 

Město má podle něj v místě asi 10 až 15 hektarů pozemků, proti prodeji pro potřeby přehrady není. 

Plán zasahuje také do katastru obce Petrohrad. „Proti nejsme, ale vyloženě odvázaní také ne. Možná to bude mít turistický přínos, nové pracovní příležitosti, ale samotná realizace bude velmi náročná,“ přemítá starostka Jitka Dondová. 

„Můj osobní a laický názor je, že stát by v souvislosti se suchem měl budovat spíš menší nádrže, rybníky a mokřady, které vodu v místě skutečně zadrží a pustí ji do přírody. Přehrada je megalomanská a v podstatě bude vodu odněkud někam přepouštět,“ míní.

Obec požaduje, aby se přehrada nedotkla hřbitova a čističky odpadních vod. „Požadovali jsme, aby to bylo v projektu zohledněno. Bylo nám přislíbeno, že tam bude vybudovaná hráz a nebude muset dojít k přemístění,“ doplňuje starostka.

Soukromí majitelé pozemků a nemovitostí zatím na konkrétní nabídky odkupu vyčkávají. Voda zatopí například areál firmy a několik pozemků Pavla Šilhánka, který kromě stavebnictví podniká u Kryr také v lesnictví a zemědělství.

„Nyní k tomu nemám žádné stanovisko, neznám odpovědi na spoustu otázek. A nejde jen o peníze. Jestli přijdou s návrhem výměny zaplavených pozemků za jiné, jsem ochotný o tom jednat. Otázkou je, co mi zaplatí za firmu, která stojí v místě přehrady,“ podotýká.

Přehrada má zabrat nejkvalitnější půdu v regionu, kterou si zemědělci velmi cení. „Nyní hospodaříme na 40 hektarech a další pozemky pronajímáme. Jedná se o jednu z nejúrodnějších půd tady, bude to velká ztráta. Na druhou stranu sucho se prohlubuje. Máme zájem se státem se domluvit, nejlepší by byla směna pozemků za jiné,“ zmiňuje jednatel Petrohradské společnosti Petr Čapek.

„Máme to tu rádi, ale pokud přijde adekvátní náhrada, smíříme se s tím,“ přidává jeden z chalupářů. 

Než však k výstavbě dojde, musí ještě záměr projít tzv. procesem EIA, kdy se bude posuzovat vliv stavby na životní prostředí, a proběhnou i geologické průzkumy, zda je lokalita pro zaplavení vůbec vhodná. Své připomínky pak bude moci vznést i veřejnost a nezávislí experti.