Po sedmi letech sucha byla na „uhelných“ polích díky dešťům dobrá úroda

  7:08
Sklizeň obilí i pícnin z bezmála 650 hektarů zemědělské půdy na rekultivovaných územích na Mostecku byla díky deštivějšímu létu vyšší než v minulých letech. Výnos pšenice byl čtyři tuny na hektar. Z polí na zemědělských rekultivacích se sklízel i ječmen, oves a hořčice.

Nově vytvořené plochy v okolí lomu ČSA mají z hlediska výskytu škodlivin parametry orné půdy. Jak potvrdil nedávný výzkum, nachází se v nich jen minimální množství nežádoucích stopových prvků. | foto: Sev.en

„Po sedmi letech sucha bylo letos první poměrně deštivé léto. Zkušení zemědělci počítají s několikaletými periodami suchých a mokrých období,“ uvedl Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy.

„Výnosy byly sice letos vyšší, ale i tak se na nich odráží dlouholetý deficit vláhy v půdě a na zásadnější obrat musíme ještě počkat,“ doplnil Šolar.

Sklizeň ovlivnilo také přemnožení muflonů. „Na rekultivacích se pohybuje několik stohlavých stád, která zcela zničila úrodu zhruba na 30 hektarech polí,“ upřesnil Šolar.

Letos poprvé zaseli rekultivátoři na pole také krmné žito, které se bude sklízet příští sezonu.

„Je určeno především jako krmivo pro hovězí dobytek, který na pastvinách rekultivací chováme. V zimních měsících je skot na krmení zcela odkázán, dokrmujeme senem a senáží. Stádo se nám rozrůstá, proto hledáme pro dobytek nové zdroje potravy,“ doplnil Šolar s tím, že místní skot je krmený pouze výpěstky z rekultivací a jeho maso je v biokvalitě.

Nově vytvořené plochy v okolí lomu ČSA totiž mají z hlediska výskytu škodlivin parametry orné půdy. Jak potvrdil nedávný výzkum, nachází se v nich jen minimální množství nežádoucích stopových prvků.

Ke spotřebitelům se dostává maso převážně z dvouletých býčků. Mladší kusy a dva plemeníci tráví zimu v nových ohradách, kam se už nyní z pastvin postupně přemisťují.