iDNES.cz

Opotřebovaná památka omládne. Masarykovo zdymadlo projde velkou opravou

  9:04
Povodí Labe chystá opravu horních vrat velké plavební komory střekovského Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem. Práce mají začít na přelomu letošního a příštího roku a trvat čtyři roky. Během celé doby bude proplouvajícím lodím sloužit pouze malá plavební komora. Následovat bude oprava dalších částí.

Stavba Masarykova zdymadla začala v roce 1923. Velká plavební komora od té doby funguje nepřetržitě pouze s provozní údržbou a dílčími technickými opravnými zásahy. Velká rekonstrukce se jí až dosud vyhýbala. | foto: Vladěna Maršálková, MF DNES

Velká plavební komora svému účelu slouží bez větších zásahů již od dob výstavby v letech 1923–1931.

Hrad Střekov a Masarykovo zdymadlo

Hrad Střekov a Masarykovo zdymadlo

„Od doby výstavby je velká plavební komora (VPK) udržována v trvalém provozu pouze s provozní údržbou a dílčími opravnými zásahy. Po více než 90 letech provozu je většina technologie a stavebních konstrukcí původních a vykazují poškození a opotřebení úměrná délce provozu,“ popsala mluvčí státního podniku Povodí Labe (PLA) Hana Bendová s tím, že zásah je už zcela nezbytný a navazuje na dlouhodobou koncepci údržby a oprav celého vodního díla.

Jako první krok se chystá za deset milionů oprava provizorního hrazení, které slouží k zahrazení velké plavební komory z horní a dolní vody a které později umožní její opravu.

„Dojde k výměně zkorodovaných částí a těsnicích prvků hradidel, opravě manipulačních prvků a obnově protikorozní ochrany,“ uvedla mluvčí.

Standardně se provizorní hrazení využívá při pravidelných provozních a technicko-bezpečnostních prohlídkách nebo právě v případě plánovaných či havarijních oprav stavebních či technologických součástí plavebního zařízení.

Bude to na hraně

V další fázi již plánuje povodí za 80 milionů kompletní opravu konstrukce horních vrat velké plavební komory. Ta byla postavena ve 20. letech minulého století jako první součást zdymadla, které bylo kompletně dokončeno výstavbou vodní elektrárny v roce 1936.

Masarykovo zdymadlo

  • Výstavba jednotlivých částí zdymadla: plavební komory 1923–1931, jez 1930–1935, vodní elektrárna 1930–1936.
  • Plavbě slouží dvě plavební komory, malá o rozměrech 2 × 82,5 × 13 a velká o rozměrech 170 × 24 metrů.
  • Zdymadla jsou posledním říčním stupněm na českém úseku Labe. Od roku 1958 je stavba kulturní památkou ČR.
  • V roce 2018 se Masarykovo zdymadlo umístilo na druhém místě v anketě České a slovenské stavby století.

Oprava vrat má začít na přelomu let 2021 a 2022 a trvat čtyři roky. „Tato oprava bude znamenat vyloučení VPK z plavebního provozu. Přes vodní dílo Střekov bude možné proplout jen přes malou plavební komoru,“ upozornila mluvčí s tím, že po dokončení prací plánuje povodí opravu i malé plavební komory a následně I. jezového pole.

„Využití malé plavební komory bude na hraně,“ řekl Jurij Kulchytskyj, obchodní ředitel společnosti Barkmet, která u Lovosic vyrábí obří tankery. Dopady uzavření velké komory podle něj ale musí společnost teprve zhodnotit.

Naopak Lukáš Hradský, jednatel a spolumajitel nákladního rejdařství EVD, které je naší největší lodní společností, problémy nepředpokládá. 

„Všechny naše lodě se vejdou i do malé plavební komory, která je stále větší než další plavební komory na trase směrem proti proudu. Jediné omezení by mohlo nastat, jen pokud bychom převáželi nějaký nadrozměrný náklad s ohledem na to, že nad malou komorou vede lávka,“ řekl.

Větší starosti dělá hladina Labe

Větší starosti než uzavření velké plavební komory tak loďařům spíše dělá kolísající hladina Labe. Za loňský rok byla řeka splavná jen zhruba polovinu sezony, o rok dříve to bylo pouze tři měsíce.

„I když ale byla loňská sezona, co se týče stavu vodní hladiny, lepší než ty předchozí, zase ji ovlivnil covid,“ podotkl Hradský s tím, že obchod byl kvůli pandemii o to komplikovanější a pokles obratu počítají na desítky procent.

Poslední léta jsou pro vodní dopravu podle něj doslova katastrofální a ani vyšší hladina Labe z poslední doby situaci hned nevyřeší. Uzavřít nové obchodní smlouvy a navázat nové spolupráce totiž trvá a mezitím může hladina řeky opět klesnout.

zpět na článek