Zaměstnanci mi vyčetli, že nekomunikuji na sociální síti, říká manažer roku

  10:28
Před 18 lety Bronislav Převrátil opustil akademické prostředí a nastoupil do děčínské firmy Chart Ferox. Před pěti lety se stal ředitelem a nastartoval směřování k inovativním projektům. Vyvíjí a vyrábí zařízení na skladování a distribuci zkapalněných plynů, dokáže vytvořit obří nádrže pro vesmírné rakety. Teď se stal manažerem roku.

Bronislav Převrátil, ředitel děčínské firmy Chart Ferox. | foto: Jaroslav Zeman

Začnu sice otázkou všední, ale na tělo. Jaký jste šéf?
Na to by vám odpověděli lépe asi ti, které vedu. Ale mám-li odpovědět, tak si osobně myslím, že jsem šéf, který vysoce oceňuje svůj tým a spolupracovníky umím ocenit i rozvíjet. Jsem šéf, který je náročný jak k sobě, tak k ostatním. Dokážu firmu směřovat k vyšší přidané hodnotě, k lepším produktům a službám. Jsem šéf, který nezůstává na místě.

Máte jako vzor nějakého úspěšného lídra? Kdo vás nejvíce ovlivňuje či inspiruje?
První vzory mám z rodiny. Rodiče mě inspirovali v mnohém, co dělám a jak se k věcem stavím. Dále mě inspirovali lídři ve firmě Chart. Zažil jsem tu šéfy, kteří pro mě byli vzorem. V současné době mě inspiruje můj tým, protože každý jsme jiný a navzájem se můžeme naučit něco jiného.

Chart Ferox

Děčínská firma s historií dlouhou 81 let. Je součástí celosvětové skupiny Chart Industries.

Vyrábí kryogenní zařízení a systémy na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů. V roce 2023 se podílela na vybudování terminálu na LNG v Litvě. Stojí za výrobou zásobníků na zkapalněný vodík pro kosmický průmysl.

Dvakrát se stala nejinovativnější firmou Ústeckého kraje, a to za vyvinutí inovativního ekosystému ve firmě. Podruhé za vývoj komplexního řešení pro skladování a výdej zkapalněného zemního plynu – čerpací stanici pro LNG.

Za relativně krátkou dobu je to další ocenění pro společnost Chart Ferox. Máte dvě ocenění za nejinovativnější firmu Ústeckého kraje. Nyní diplom pro vás jako manažera roku a umístění v top 10 nejúspěšnějších manažerů. Pokukujete už po dalším diplomu?
Nechceme být jen sběrači diplomů. (smích) Ale máme určité oblasti, ve kterých se chceme profilovat, a myslím si, že se máme čím pochlubit. Nejdůležitějším tématem jsou pro nás inovace. Druhým tématem je udržitelnost a v této oblasti bychom také rádi získali ocenění.

Nejčerstvější diplom Manažera roku od České manažerské asociace máte opřený o zeď. Kam ho umístíte a pověsíte si ho sám?
Určitě si ho pověsím sám. (smích) Ale musím si ještě rozmyslet kam, aby to nepůsobilo rušivě.

Co pro vás osobně toto ocenění znamená?
Toto ocenění může přispět k tomu, že se můžeme stát ještě atraktivnějším zaměstnavatelem a přilákat k nám talenty. Sám bych se do této soutěže asi nepřihlásil, ale nominovali mě tam lidé, kterých si hodně vážím a kteří dosáhli v byznysu velkých úspěchů a byli přesvědčeni, že šanci na úspěch mám.

Jak probíhalo hodnocení?
Soutěž probíhala v několika kolech. Patnáct nejlepších čeká osobní prezentace před hodnoticí komisí, která je složená ze zástupců průmyslu, předchozích vítězů, podnikatelů a před nimi během třiceti minut prezentujete, jaké máte výsledky, cíle, vize či strategie. Do slavnostního vyhlášení nevíte, jak to dopadlo.

Lídr a manažer není totéž. Průzkum odhalil, jaké vlastnosti musí šéfové mít

Byl jste nervózní?
Celý proces je velmi náročný na sebeprezentaci. Při slavnostním večeru, když vyhlásili konečné pořadí, tak jsem byl chvíli beze slov. I na triviální otázku, v čem jsou moje silné stránky. Když nejste vyloženě extrovertní typ, který si takové situace užívá, tak to na vás hodně dopadne.

Hodnoticí komise vyzdvihla hlavně váš přístup k zaměstnancům. Investice do nich a rozvoj jejich talentů jsou pro vás na prvním místě. Co si pod tím lze představit?
Dbáme na to, abychom měli správné lidi na správných místech, a dáváme jim šanci se rozvíjet. Neděláme rozdíly mezi tím, jestli je to svářeč, nebo generální ředitel. Pro každého máme nastavenou filozofii osobního rozvoje. Máme manažerskou akademii, jež zahrnuje interní i externí školení. Programem prošlo už přes sto talentovaných zaměstnanců. Pro širší skupinu zaměstnanců děláme několikrát do roka anketu spokojenosti, která je pro mě závazným dokumentem a jíž se jako ředitel firmy řídím. Není to jen dokument pro nástěnku.

Bronislav Převrátil

Bronislav Převrátil, ředitel děčínské firmy Chart Ferox.

Je mu 44 let. Vystudoval ekonomii a inženýrství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V Chart Feroxu pracuje nepřetržitě téměř 18 let. Jejím generálním ředitelem se stal před pěti lety.

Za svůj přístup k inovacím, vedení firmy i práci se zaměstnanci získal nedávno prestižní ocenění Manažer roku udělované Českou manažerskou asociací.

Má tři děti. Mezi jeho koníčky patří cestování a cyklistika.

Prozradíte nějaký konkrétní požadavek, který od zaměstnanců vzešel?
Třeba že mám víc se zaměstnanci komunikovat na sociální síti, že jsem tam málo. (usmívá se) Nebo požadavek na výstavbu nového parkoviště. Za úpravy parkovací plochy jsme zaplatili 2,5 milionu korun.

Pro část zaměstnanců je velkým benefitem home office, tedy možnost pracovat na dálku. Vy jste ho zavedli v době pandemie covidu. Držíte ho dále, nebo se všichni museli vrátit do kanceláří?
Už jsme u něj zůstali a právě na základě požadavku zaměstnanců ho máme v režimu 3/2, tedy tři dny ve firmě a až dva dny doma. Je to nástroj, jak efektivně zvládat práci a skloubit to i s životem mimo podnik, dnes je to poměrně žádaný benefit. Samozřejmě se to týká jen některých pozic, třeba lidí z účtárny, konstruktérů, projektových manažerů. Svářeč si těžko vezme práci domů.

K ocenění Manažer roku jste řekl, že není jen o jednom člověku, ale o celém týmu. To je hezká fráze, ale jak dosáhnout toho, aby firma o několika stovkách zaměstnanců skutečně dobře šlapala?
První předpoklad je ten, že máte tým se správnými lidmi na správném místě. Může to znít jako načančané klišé, ale ono to tak opravdu není. Několik let jsme pracovali na transformaci firmy, než jsme toho dosáhli. A to jak manažersky, tak odborně. Můžete dát skvělého odborníka na manažerské místo, ale pak ztratíte nejlepšího odborníka a možná získáte vedoucího, který není spokojený, a pošle to deseti dvaceti lidem pod sebou. Druhá věc je být schopný komunikovat vizi budoucího rozvoje a cíle všem zaměstnancům. Musíte vědět, kam jdete, proč tam jdete a jak to udělat. To je pro nás stále aktuální téma.

S firmou Chart Ferox jste spjatý už 17 let, před pěti lety jste stanul v jejím čele. Prošel jste několika pozicemi. Je to pro vás výhoda, že firmu tak dobře znáte?
Za pár dní to bude už 18 let. Začínal jsem jako průmyslový inženýr, technolog, šéf výroby, pak jsem šéfoval trvalému zlepšování bezpečnosti v Evropě a nakonec jsem dostal příležitost závod řídit. Znám fabriku, výrobní technologie a výrobky skrznaskrz. Znám se také osobně s velkou většinou zaměstnanců. To, že jsem si firmu prošel odspoda, je velká výhoda.

Co vás tady takovou dobu udrželo?
Právě ta možnost se rozvíjet.

Jak moc je pro vás důležitá zaměstnanecká loajalita?
Je to hodně důležité, aby zaměstnanci nefluktuovali, protože v našem odvětví je hodně speciálních profesí a pozic. Držet stabilní kolektiv tady vždycky historicky bylo a bude to důležité i do budoucna.

Mladí manažeři jsou nová noční můra amerických zaměstnanců, ukázala studie

Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Přesto se firmy perou o zaměstnance. Máte problém některé pozice obsadit?
Chybí nám svářeči, kteří na trhu práce nejsou. Máme proto vlastní školu, dokážeme si je tak rekvalifikovat. Spolupracujeme také se školami v regionu, jednak s děčínskou průmyslovkou, tak také s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem je propojit vzdělávání s praxí.

Poslední roky jsou velmi turbulentní – covidová pandemie, energetická krize, inflace, válka na Ukrajině. Jaké konkrétní dopady to má na firmu?
Přirovnal bych to k řízení auta po silnici plné výmolů, kdy díru zahlédnete dva metry před autem. A zdá se mi, že těch děr začíná nějak přibývat. Tím si nestěžuji, jenom hodnotím, že jsme zažívali klidnější období dějin. Na druhou stranu je to manažerská výzva. Potýkali jsme se s výpadkem objednávek, někteří naši zákazníci začali odsouvat realizaci projektů, které jsme již měli rozpracované, i nárůstem cen energií, a tedy nákladů. Investovali jsme do fotovoltaické elektrárny, jež pokrývá střechu haly. Její kapacita je kolem 400 kilowattpeaků, což je asi 10 procent naší roční spotřeby. Nyní plánujeme její rozšíření na dvojnásobek. Výhledově bychom se chtěli dostat na třicet procent naší spotřeby.

Jaké investice chystáte aktuálně do inovací výroby?
V minulých dvou letech jsme instalovali hodně automatizovaných a robotizovaných technologií. Pracujeme na digitalizaci a automatizaci procesů ve firmě, do toho investujeme masivně. Enormně nás zajímá oblast umělé inteligence (AI). Zjišťujeme, jak ji můžeme v praxi využít ke zlepšení spolehlivosti našich výrobků či vylepšení jejich designu. To mě na AI velmi zajímá.

Vidím, že v kanceláři máte na zdi velkoformátovou fotografii sportovní plachetnice. To je váš koníček?
Ne, není to moje fotografie. Mám ji tu, protože se mi líbí její symbolika nekonečného plachtění k cíli. Další dvě fotografie už jsou moje. Na první je vydlážděná klikatící se cesta vzhůru, vyfotografoval jsem ji na Bali. Symbolizuje, že všechny cesty si dláždí lidé, žádná cesta není rovná a skrývá různé formy nástrah, ale hlavní je, že vede vzhůru. Na druhé fotografii je kokosový ořech na pláži a v pozadí přichází bouře. Symbolizuje mi, že každá bouře se dá přečkat a že znovu vyjde slunce.

Šéf americké společnosti vyhodil přes Zoom 900 lidí najednou:

20. ledna 2022