Soud dal za pravdu lounské Vagonce, že majitel nesměl bránit výrobě

  11:40
Do sporu mezi firmou Vagonka Louny, která si pronajímá areál opraven a výroben železničních vozů, a jeho novými majiteli bratry Šuškovými vstoupil soud. Ten bratrům rozsudkem nařídil, aby nájemci umožnili v areálu výrobu.

„Výrok soudu potvrdil to, co říkáme od začátku. Nájemní smlouva je platná a my se jí řídíme a má se jí řídit i Traťová strojní společnost,“ komentuje generální ředitel společnosti Vagonka Louny Vojtěch Vágner rozhodnutí Okresního soudu v Lounech.

Na soud se firma Vagonka Louny, patřící do skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada, obrátila na začátku června se žalobou na takzvanou ochranu držby. Reagovala tak na kroky bratrů Petera a Rudolfa Šuškových, kteří stojí za Traťovou strojní společností (TSS).

Ta zkrachovalý areál získala loni na podzim a na začátku června si ho fyzicky přebrala. Následně vyzvala zaměstnance, aby nechodili do práce, blokovala příjezd do areálu a odstavila železniční vlečku, která je pro výrobní činnost klíčová. Podle Vagonky Louny jde o konkurenční boj.

Okresní soud v Lounech se přiklonil ve stanovisku na stranu žalobce – Vagonky.

„Žalovaný je povinen zdržet se rušení držby žalobce k souboru věcí movitých a nemovitých, tvořících výrobní areál, který žalobce užívá na základě dříve uzavřené nájemní smlouvy. Dále zdržet se omezování provozu posunovací vlečky a zdržet se omezování vjezdů a výjezdů vozidel a pohybu osob do a z výrobního areálu,“ stojí v rozsudku soudu, který má MF DNES k dispozici.

Další část žaloby, ve které se Vagonka Louny domáhala, aby TSS nenarušovala výrobu, například omezením dodávek služeb – elektrické energie, plynu, vody, internetu, a zdržela se dalších zásahů do jejích práv, soud zamítl s tím, že není konkrétní.

TSS rozhodnutí soudu nekomentovala

Traťová strojní společnost rozhodnutí soudu nekomentovala. Na dotazy MF DNES nikdo z vedení společnosti ani po opakovaných žádostech nereagoval.

Vagonka v Lounech má v plánu do konce srpna, do kdy má areál v pronájmu, dokončit výrobu a počítá finanční škody, které jí spor přináší.

„Výrobu dokončíme s našimi i agenturními zaměstnanci. Řadu nasmlouvaných zakázek jsme museli přesunout do jiných našich závodů, což znamená další náklady. Pracujeme na právních krocích proti TSS, kdy budeme škodu vymáhat,“ dodává Vágner.

Mezitím je několik stovek zaměstnanců TSS, kteří do začátku června pracovali pro Vagonku Louny, už měsíc doma a čekají, zda od nových majitelů dostanou slíbených sto procent průměrného výdělku. Jestli TSS výrobu v září opět rozjede, nevědí.