Výstava jako meditace. Galerie otevírá téma vztahu umění a psychického zdraví

  8:08
Galerie Benedikta Rejta v Lounech novým tříletým projektem nazvaným Krása otevřela téma vztahu umění a psychického zdraví. Předkládá myšlenku, že vnímání umění je nástrojem pro péči o duši. Výstava je koncipována jako meditace.

Jde o výstavu, která je koncipována jako meditace. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

V minimalisticky pojaté expozici návštěvníci uvidí objekty Elipsa, Dech a Tři princové Jindřicha Zeithammla, videoprojekci Ayahuasca Jakuba Nepraše, malby Galexie a Smaragd Adama Kašpara, skleněnou instalaci pro 12 vůní Lady Semecké, gotickou Madonu a instalaci Světlo Kamily Ženaté. Prostřednictvím proměnné instalace galerie v šesti měsících představí dalších dvanáct děl ze svých sbírek.

Ke spolupráci galerie přizvala Národní ústav duševního zdraví, který tam prezentuje svůj dlouhodobý výzkum vnímání estetických podnětů. Součástí této části expozice je také interaktivní dotazník, ve kterém si návštěvníci mohou otestovat svoji otevřenost vůči vizuálním vjemům.

„Na edukativních panelech je shrnuto to, co v současné době víme o tom, jak mozek generuje prožitek krásy. Současně návštěvníky zveme k experimentu, ve kterém zkoumáme, jak některé naše psychologické rysy ovlivňují naše vnímání umění,“ uvedla Dominika Grygarová z tohoto ústavu.

Na výstavním programu se podílí také mezinárodní festival Tanec Praha, který připravil přímo pro tuto expozici taneční vystoupení, jež se budou v galerii odehrávat. Při návštěvě výstavy lidé zapojí i čich prostřednictvím takzvané olfaktorické instalace.

„Vůně, přírodní aromatické látky, ty mají významný vliv na naše pocity a prožívání,“ říká ředitelka galerie Kateřina Melenová.

K výstavě je připraven doprovodný program, v jehož rámci se uskuteční taneční a hudební vystoupení, čichové a arteterapeutické workshopy.

6. prosince 2019

Autor: