České a německé organizace podél Labe se spojily k lepší ochraně řeky

  7:08
Celkem osm českých a německých chráněných území či národních parků podél celého toku řeky Labe se spojilo v nové iniciativě Elbe Parks. Ta má zlepšit povědomí o významném evropském veletoku a odborníkům pomoci lépe koordinovat jejich činnost v oblasti ochrany přírody.

Labské údolí mezi Děčínem a Německem. | foto: Archiv Ondřeje Kůse

„V odborné rovině má platforma zlepšit předávání a výměnu informací a zkušeností v jednotlivých chráněných oblastech,“ shrnul význam iniciativy Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko, kterým řeka protéká a jehož správa se k iniciativě také připojila.

„Ve vztahu k veřejnosti má například zprostředkovávat informace o rozdílných přístupech k říční krajině, které dokážou být ohromné,“ doplnil Salov.

Mezinárodní spolupráce má pomoci vnímat řeku jako celek a jako unikátní evropský veletok a významnou přírodní lokalitu.

Dohodu za českou stranu uzavřeli i zástupci Krkonošského národního parku, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, za stranu německou pak Národní park Saské Švýcarsko a biosférické rezervace Střední Labe, Říční krajina Labe v Braniborsku, Labské luhy Dolního Saska a SchaalseeLabe.

Vznik iniciativy Elbe Parks významně inspirovalo již více než deset let existující sdružení chráněných území na řece Dunaji, známé jako Danube Parks, které vzniklo v roce 2007 a v rámci kterého v současnosti přeshraničně spolupracuje 16 chráněných území.