Věž kostela ukrývala historickou schránku, byla v ní i krabička startek

  8:10
Zajímavé střípky z historie vydal kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži na Teplicku. Během opravy hlavní věže řemeslníci objevili v makovici historickou schránku. Ta obsahovala několik listin, mince a další drobné předměty. Nejstarší dokument je z počátku 18. století a popisuje založení kostela.

Zajímavé střípky z historie vydal kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži na Teplicku. Během opravy hlavní věže řemeslníci objevili v makovici historickou schránku. Ta obsahovala několik listin, mince a další drobné předměty. | foto: Petr Macek

„Ze zápisu z archivu jsme věděli, že tam schránka bude, ale nevěděli jsme, v jakém je stavu, naštěstí byla v dobrém a dokumenty a další předměty jsme si mohli prohlédnout,“ uvedl administrátor římskokatolické farnosti v Křemýži Robert Kotyšan.

Ve schránce nechyběly třeba noviny.

Schránka obsahovala několik historických vrstev. „Nejmladší je z roku 1969, kdy naposledy věž opravovali. Z té doby je tam pamětní list, mince a taková vtipnost – krabička startek s cigaretou. Starší vrstvy jsou z roku 1910 a 1870, jejich součástí jsou místní noviny, program divadla, soupisy obyvatel a další dokumenty,“ popsal Kotyšan.

„Poslední nejstarší vrstva byla v samostatné malé krabičce, ta je barokní z doby založení kostela. Je tam zakládací listina z roku 1709, v níž je popsáno založení kostela v roce 1702. Výstavbu platila baronka Kateřina Alžběta z Bachonhay a sama sebe na konci dopisu nazývá velice pokorně ‚prachem země‘. Ve všech vrstvách jsou mince,“ doplnil.

Po zdokumentování byl celý soubor uložen do nové schránky. Přidány tam byly i současné dokumenty, pamětní list či mince. Schránka byla uložena zpět do makovice věže. „Dali jsme tam pamětní list, kde popisujeme, že kvůli opravě věže byla sejmuta báň, a mince,“ zmínil Kotyšan.

Náklady na opravu věže byly 600 tisíc korun. Přispěla na ni obec Ohníč, pod kterou Křemýž patří, a ministerstvo kultury. Příští rok farnost plánuje obnovu kostelní zvonice.