Zajímavé nemocniční obory musíme udržet, říká Vojtěch o soupeření s Prahou

  6:56
Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch je už několik týdnů předsedou představenstva Krajské zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji spravuje už šest nemocnic. Nově pod ní spadá i ta v Litoměřicích. V rozhovoru pro MF DNES Vojtěch mluví také o zemětřesení ve společnosti či situaci ministra Jana Blatného.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při tiskové konferenci k představení projektu zaměřeného na vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19. (4. května 2020) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Krajská zdravotní (KZ), jejímž stoprocentním vlastníkem je Ústecký kraj, převzala litoměřickou nemocnici za 120 milionů korun. A v červenci do portfolia KZ přibude také rumburská nemocnice a do budoucna se počítá i s převodem té v Žatci.

Kvůli v minulosti zvažovanému prodeji litoměřické nemocnice se konaly i demonstrace, převod pod KZ byl ale nakonec pro zaměstnance špitálu přijatelným řešením. Pro město Litoměřice byl stále větší finanční zátěží.

KZ chce nemocnici dále rozvíjet. „V prvotním návrhu investičního plánu pro rok 2021 jsou vyčleněny zdroje ve výši zhruba 63 milionů korun,“ říká Vojtěch.

KZ se dohodla s odbory, že od dubna se platy zaměstnancům zvýší o 10 procent. Zvýší se současně i těm v litoměřické nemocnici?
V rámci zpracování finančního plánu pro rok 2021 bylo nad rámec původních předpokladů litoměřické nemocnice zahrnuto i desetiprocentní navýšení mzdových tarifů pro nezdravotnické zaměstnance.

Stejně jako všechny ostatní nemocnice i ta litoměřická hledá sestry, poptává 12 lékařů včetně primáře. Počítáte s tím, že časem v této části kraje budete doplácet na blízkost Prahy? Možná budete muset upravit platy...
Jsme si vědomi toho, že Praha je samozřejmě pro značnou část lékařů atraktivnější. My se tak musíme snažit jim nabídnout a poskytnout dobré pracovní podmínky, profesionální uplatnění a odpovídající platové ohodnocení. Naším hlavním cílem je zajistit kvalitní zdravotní péči pro pacienty v kraji. Proto začlenění litoměřické nemocnice do KZ vnímáme jako další krok, jak díky vzájemné spolupráci jednotlivých oddělení a odbornosti můžeme péči poskytovat efektivněji. A samozřejmě také chceme, aby „zajímavé“ a lukrativní výkony a obory zůstávaly v kraji a nepřesouvaly se do Prahy, jak se tomu bohužel často děje.

A v jakém stavu nemocnici z vašeho pohledu přebíráte?
Litoměřickou nemocnici KZ přebírá v relativně dobré kondici, je stabilizovaná. Nemocnici se však nevyhýbají obecné problémy českého zdravotnictví, zejména pak nedostatek erudovaného zdravotnického personálu v některých oborech. Ekonomický výhled pro rok 2021 je pozitivní, je předpokládáno vyrovnané hospodaření. Samozřejmě významným způsobem do něj vstupuje současná pandemická situace a zásadní bude její zohlednění v očekávané „kompenzační vyhlášce“.

Ředitelem nemocnice je Radek Lončák, který je i radním Litoměřic. Počítá KZ, že zůstane i nadále ve funkci, nebo lze očekávat změny ve vedení nemocnice?
Ano, jsme s panem Lončákem domluveni, že od 1. dubna povede nemocnici Litoměřice, jakožto odštěpný závod Krajské zdravotní. Jde nám v tuto chvíli o zachování kontinuity, aby přechod pod Krajskou zdravotní byl co nejhladší.

Pojďme k nedávným otřesům v KZ. Představenstvo vyjádřilo politování, že došlo k pochybnému vynakládání prostředků na plat někdejší poradkyně hejtmana Marschallové. Už jste ji vyzvali k vrácení půl milionu, které získala za své dvě smlouvy v KZ s měsíčním příjmem 130 tisíc korun. Už ty peníze máte?
Okamžitě, jakmile se představenstvo dozvědělo o těchto smlouvách, zadalo jejich prověření. Především jsme chtěli vědět, zda odměna paní Marschallové, kterou za svou práci pobírala, odpovídá standardní odměně, kterou by za obdobnou činnost pobíral jiný zaměstnanec KZ. V tomto směru jsme došli k rozdílu v řádu desítek tisíc korun, které bude KZ požadovat zpět. O tomto rozhodlo představenstvo a nyní je to již věcí právníků. Pro nás je tímto věc uzavřena. Další vyšetřování je již na policii, které poskytujeme veškerou součinnost.

Tuto smlouvu představenstvo rychle objevilo. Jste si jistí, že už žádné další nejsou?
Stále veškeré smlouvy prověřujeme a nastavili jsme mechanismy, aby k tomuto již nedošlo.

Podle vyjádření představenstva má Marschallová vracet peníze, protože smlouvy neplnila. Jaký tedy byl důvod z odvolání bývalého předsedy představenstva Jindřicha Zetka, který na to upozornil?
Představenstvo neposuzovalo, zda paní Marschallová smlouvy skutečně plnila, či nikoliv. Toto musí prověřit policie. Posuzovali jsme, zda odměna za odvedenou práci je adekvátní. A zde jsme došli k závěru, že tomu tak není a požadujeme od paní Marschallové vrátit příslušný rozdíl. Pokud jde o odvolání pana Zetka, to mi nepřísluší komentovat, to je čistě v kompetenci valné hromady, tedy rady kraje.

Panu Zetkovi byla hejtmanem vyčítána kumulace funkcí. Jak se vy osobně díváte na situaci v KZ? Třeba Aleš Chodacki byl primářem nukleární medicíny v Chomutově a Ústí, generálním ředitelem a krajským koordinátorem očkování. Může to jeden člověk kvalitně zvládnout?
Pokud je těch funkcí tak velké množství, je podle mě velmi obtížné se všem věnovat tak, jak je potřeba. Již jen funkce generálního ředitele KZ vyžaduje plné nasazení. Jde o obrovskou společnost, jednu z největších v oblasti zdravotnictví v České republice, a generální ředitel je ten, kdo tuto společnost musí na každodenní bázi řídit. Je to vysoce exekutivní pozice. Jako představenstvo proto budeme chtít po jakémkoliv generálním řediteli, který v čele společnosti na základě výběrového řízení stane, aby se této funkci věnoval naplno bez jakýchkoliv dalších závazků.

Dozorčí rada KZ, na které jste byl přítomen, schválila účetní uzávěrku za loňský rok KZ. Jak je na tom KZ, když plánujete investice za čtyři miliardy korun?
Hospodářský výsledek KZ skončil téměř osm milionů korun v plusu. To je lepší výsledek, než byl plán. Z hlediska hospodaření je společnost stabilní, ovšem nelze očekávat, že by byla schopna pokrýt z vlastních zdrojů strategické investice v řádu miliard. Zde využijeme podporu kraje, který deklaroval, že jsou pro něj investice v KZ prioritou, dále investiční úvěr a také evropské zdroje. Na druhou stranu jasným cílem představenstva je, aby KZ hospodařila efektivně a vytvářela zisk, který bude využit na průběžné opravy a menší investice. Potenciál k tomu jistě má.

Jste bývalý ministr zdravotnictví, jaká je podle vašich zkušeností situace současného ministra Blatného, který už měl dostat několik vytýkacích dopisů a spekuluje se o jeho konci?
V této těžké době by to měl každý ministr zdravotnictví těžké. Pan ministr jistě dělá, co může, byť situace je stále velmi složitá. Nerad bych se však vyjadřoval k personálním otázkám ve vládě, ty jsou čistě v gesci pana premiéra.

Nyní se věnujete své funkci v představenstvu KZ, ale na návrh premiéra máte být velvyslancem ve Finsku. Už víte, kdy máte do Finska nastoupit, nebo se plány mění?
V tuto chvíli se plně věnuji mému mandátu a práci v Krajské zdravotní. Co bude v budoucnu, je otevřené.