Proti obchvatu Klášterce vznikla petice, lidem vadí zamýšlená trasa

  15:14
Zhruba deset tisíc vozidel projede denně Kláštercem nad Ohří na Chomutovsku. Město protíná hlavní tah I/13 z Karlových Varů do Teplic. Obyvatelům by měl ulevit obchvat s trasou severně od města. Záměr ale budí emoce. Řadě lidí v Klášterci se nelíbí, že nová silnice má protnout lokalitu, kam chodí odpočívat s dětmi či psy.

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Odpůrci stavby obchvatu se mohou připojit k petici. Dokument v elektronické podobě už má stovky podpisů a další přibývají i v papírové formě.

„Plánovaný obchvat zabere odpočinkovou zónu, kam mnoho obyvatel sídliště chodí se psem, na procházku s dětmi a podobně. Povede v podstatě hned za městem mezi ulicí Dlouhá a vsí Útočiště,“ upozornila autorka petice Adriana Šindelářová s tím, že dokument následně předloží vedení města a jeho zastupitelům.

O odklonění dopravy z města se podle starosty Štefana Drozda (Strana soukromníků ČR) mluví už od konce 80. let minulého století. Podle něj se dopravní zátěž neustále stupňuje a výstavbu obchvatu města proto vítá.

„Zatím se o něm jen mluví. Dopravní zátěž je ale vysoká, městem projede denně deset až jedenáct tisíc automobilů. Pokud by dnes nebyl kruhový objezd u gymnázia a světelná křižovatka, měla by auta z vedlejších silnic velký problém na silnici I/13 vůbec najet,“ říká starosta Drozd s tím, že město buduje některé z bezpečnostních prvků.

„Z vlastních zdrojů investujeme do bezpečných přechodů, přestože správa komunikace není věcí města, ale státu. Zatím jsou zhotoveny dva, třetí se projektuje,“ upozornil Drozd.

Termíny zatím nejsou známé

Kdy se bude obchvat stavět, zatím není jasné. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je teprve ve fázi plánování a hodnocení nákladů. Podle studie zveřejněné na webových stránkách instituce by měly stavební práce začít v roce 2027 a řidičům by se měl obchvat otevřít o tři roky později. Harmonogram ale není definitivní.

„O termínu realizace se s ohledem na aktuální stav přípravy ještě nedá reálně hovořit,“ potvrdila MF DNES mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

ŘSD ale má už jedenáct let zpracovanou studii trasování obchvatu. Ta počítá se třemi variantami. Všechny vedou na sever od města a jedna počítá se svedením silnice do tunelu. Ovšem podle starosty je kvůli obrovským finančním nákladům nejméně pravděpodobná. 

Odhadem by vyšla skoro na tři miliardy. Zřejmě s ní příliš nepočítá ani ŘSD, neboť k ní nemá stanovisko EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí.

Další dvě varianty jsou částečně shodné a vedou severně od Klášterce a jižně od Útočiště a Ciboušova. Obě měří kolem pěti kilometrů, liší se jen umístěním mimoúrovňové křižovatky a mostů. 

Odhad nákladů je od 766 do 800 milionů bez DPH. ŘSD má k oběma platné stanovisko EIA a aktuálně se zpracovává aktualizace technickoekonomické studie. Poté bude návrh předložen ministerstvu dopravy k rozhodnutí o dalším postupu.

Ve hře je i varianta, že by obchvat byl čtyřproudový, ŘSD nechává totiž zpracovat i studii na zkapacitnění silnice I/13 mezi Kláštercem a Ostrovem v Karlovarském kraji ze stávajícího dvoupruhu na čtyřproudovou komunikaci. Pokud k tomu dojde, byl by čtyřproudový i obchvat.