Vysychající Kamencové jezero dopustí vodou z Podkrušnohorského přivaděče

  11:04
Město Chomutov už ví, jak vrátit do vysychajícího Kamencového jezera vodu. Jezero, které je unikátní složením vody, ale nemá žádný přítok, napustí z Podkrušnohorského přivaděče. Hladina by se tak měla během několika týdnů zvednout zhruba o 20 centimetrů.

Kamencové jezero v Chomutově | foto: Iveta LhotskáMAFRA

Magistrát si nechal zpracovat studii, která řeší různé varianty doplňování vody. „V první fázi jsme přistoupili k nejjednoduššímu řešení, kterým je jednorázové dočerpání vody do jezera z přivaděče,“ upozornila mluvčí chomutovského magistrátu Veronika Říhová.

Potrubí z Kamencového jezera bude napojeno na několik desítek metrů vzdálený objekt sloužící k regulaci hladiny vody na severní hrázi sousedního Velkého otvického rybníka, kterému se také říká Banda. 

„V tomto místě se aktuálně řeší provizorní napojení povrchových trubek, kterými se bude voda čerpat do Kamencového jezera. Čeká se i na dodávku čerpadla. Čerpání by mělo probíhat 24 hodin denně,“ popsala Říhová. Tímto způsobem se má do Kamencového jezera přičerpat kolem 30 tisíc metrů krychlových vody.

V průběhu čerpání vody a po načerpání plánované kapacity bude město odebírat vzorky jezerní vody k vypracování analýzy. Chce vědět, jak to ovlivní chemické složení vody, která je obohacena o síran hlinitý, dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo. Kyselé Kamencové jezero je totiž raritou, zřejmě jediná další nádrž se stejným složením vody v Kanadě už zanikla.

Voda mizí kvůli dlouhodobému suchu

Problematikou úbytku vody se město intenzivně zabývá přes rok. Hladina vody je nepřetržitě monitorována od léta 2019. Odborné posudky odhalily, že voda se ztrácí přirozeným odparem, což souvisí s dlouhodobým suchem.

V minulých letech investoval chomutovský magistrát do Kamencového jezera, jehož součástí je také kemp, desítky milionů korun. Postupně také nechává vyčistit pláže od bahna. V průběhu května dojde k vyčistění Otvické pláže. Letos město plánuje zahájit stavební úpravy vstupů a do areálu jezera za další desítky milionů.