Tuny ryb na Mostecku otrávil sirovodík z důlního plynu, zjistila inspekce

  11:22
Tisíce ryb ve Farském rybníku v Horním Jiřetíně na Mostecku hromadně uhynuly po vývěru sirovodíku, který snížil hladinu nádrže a zakalil vodu. Vyplývá to z analýzy inspekce životního prostředí, která zároveň konstatovala, že tento rybník není vhodný k chovu ryb.

Dno Farského rybníku v Horním Jiřetíně na Mostecku se propadlo do bývalé podzemní šachty, ze které opačným směrem pronikly do vody jedovaté látky. Hromadně zde uhynuly tisíce ryb. (30. září 2020) | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Lze konstatovat, že laboratorní rozbory povrchových vod potvrdily, že došlo k částečnému propadu dna vodní nádrže do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí s následným vývěrem důlního plynu, protože ve všech třech vzorcích povrchových vod byl prokázán sulfan (H2S) - sirovodík. Ten měl zásadní vliv na úhyn ryb,“ řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová.

Propad dna rybníku zaznamenali rybáři v neděli 27. září. „Tři vzorky povrchových vod v různých místech nádrže byly odebrány ve středu 30. září. Provedly se  analýzy na chemickou a biochemickou spotřebu kyslíku, amoniakální dusík, amonné ionty, pH, nasycení kyslíkem, rozpuštěný O2 a sulfan,“ upřesnila Nastoupilová.

„Podle názoru ČIŽP došlo k úhynu ryb právě v důsledku propadu dna nádrže, která se projevila okamžitým intenzivním zákalem v celé vodní ploše nádrže a významným snížením hladiny vody,“ informuje mluvčí.

Podle ČIŽP se jednalo se o souběh negativních projevů mimořádné události s tím, že zásadní vliv na úhyn ryb měl právě sirovodík obsažený v důlním plynu.

„Lokalita je ovlivněna historickou důlní činností a dochází zde k propadům terénu, je tedy nestabilní a k opakování obdobného případu by mohlo dojít i v budoucnu,“ podotýká Nastoupilová.

„Proto není podle názoru ČIŽP vodní nádrž Farský vhodná pro chov ryb. ČIŽP bude informovat Český rybářský svaz a zašleme jim výsledky analýz,“ doplnila mluvčí inspekce.

Dno rybníka se do bývalé podzemní šachty v tomto místě nepropadlo poprvé.

„Něco podobného se stalo někdy před rokem nebo dvěma naproti přes silnici v rybníku Propadlina. Tam je však objem vody podstatně větší, takže nejspíš došlo k jejímu naředění a na ryby to nemělo žádný větší vliv. Také se tam však objevil mrak kalné vody,“ uvedl hospodář mosteckého rybářského svazu Jiří Jakeš.