Kamenná dlažba místo asfaltu, méně parkovacích míst. Centrum Litoměřic se změní

  6:00
Dlouhou ulici, která je spolu s navazujícím Mírovým náměstím nejvýznamnějším veřejným prostorem v Litoměřicích, čeká v následujících letech zásadní proměna. Vášnivé diskuse vyvolává plán na kácení javorové aleje.

Dlouhá ulice patří mezi nejfrekventovanější veřejná prostranství v Litoměřicích. Radnice chystá její proměnu. | foto: Město Litoměřice

Nové budou nejen povrchy chodníků a silnice, ale také uspořádání parkovacích ploch, veškerá zeleň a přibudou i vodní plochy. Impulzem k této akci je nutná přestavba kanalizace, vodovodu a plynových rozvodů.

„Výměna kanalizace a vodovodu bude zahájena letos v červnu a potrvá rok. Jedná se o stavebně velmi náročné práce, neboť kanalizace vede ve větší hloubce přímo pod vozovkou, kterou bude nutné rozkopat. V roce 2025 zahájí rekonstrukci potrubí plynaři, ta potrvá zhruba půl roku,“ říká vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

To, že je potřeba kompletní přestavba plynových rozvodů, vodovodu i kanalizace v Dlouhé ulici, oznámili majitelé inženýrských sítí městu už před dvěma lety. Radnice se rozhodla využít příležitost k zásadní proměně této ulice.

Vzrostlé stromořadí musí pryč

„V návaznosti na tak rozsáhlý zásah do povrchů chodníků i vozovky, který si výměna sítí vyžádá, plánuje město Litoměřice celý uliční prostor kompletně revitalizovat. Už nyní je jisté, že rekonstrukci sítí bude muset ustoupit javorové stromořadí vysázené v 90. letech minulého století. Kořeny stromů totiž zasahují do ochranného pásma vodovodu. Už v době výsadby bylo proto jasné, že existence aleje je pouze dočasná, a to do doby, kdy bude nutné vodovod rekonstruovat,“ popisuje mluvčí města Michaela Rozsypalová.

Podle architekta a autora urbanistické studie budoucí podoby Dlouhé ulice Jiřího Kugla je nová výsadba navržena tak, aby stromy nebyly se stávajícími sítěmi v žádné kolizi a mohly na svém místě zůstat i při dalších případných opravách v budoucnu.

„Na novou výsadbu jsme navrhli rychle rostoucí jilmy New Horizon s hustou korunou. Tyto stromy jsou o trochu vyšší než stávající javory a jejich koruna začíná výš nad zemí. Ačkoli jich bude méně, než je tomu nyní, i nadále budou vytvářet efekt aleje a poskytnou dostatečný stín,“ popsal architekt s tím, zeleň doplní květinové záhony, které se mohou měnit během ročních období.

Kácení vzrostlých stromů se však místním nelíbí. „Stromy uříznou a dají jiné, které budou mít korunu až za 20 let. Velmi logické,“ reaguje na sociální síti Vendula Bubáková, kterou doplňuje Martin Bouša: „Škoda, že se zničí současné stromy. Takže se bude čekat desítky let, než vyrostou a zakošatí se nové stromy.“

Radikální přestavba má však i obdivovatele. „Je to krásné, je to nadčasové. Konečně přibude květinová výzdoba i v centru města a bude to příjemné pokračování úprav zeleně kolem nádraží Litoměřice-město. Snad milé prostředí Dlouhé ulice naláká k procházce i ty, kteří musí stále jezdit i po městě auty a naříkají, že bez aut město nežije. Nějak lidé zapomínají, že mají i nožičky…,“ píše Jana Wünschová.

Změny v parkování

Dalším tématem urbanistické studie je změna způsobu parkování. „V návrhu jsme v rámci takzvaných parkovacích ostrůvků vyčlenili 26 parkovacích míst, což je jen o dvě místa méně než nyní. Dalších sedm míst bude vyhrazeno jako stání pro zásobování,“ podotýká architekt s tím, že studie počítá i s instalací vodních prvků, které v létě pomohou zlepšit klima a zvýší vlhkost vzduchu.

Podstatné změny čekají také povrch chodníků a vozovky. Zámkovou dlažbu na chodnících a asfalt na silnici nahradí kamenná dlažba ze žulových kostek podobně jako v jiných částech městské památkové rezervace v Litoměřicích.

Obnova a oživení ulice budou moci začít až po dokončení rekonstrukce plynovodu, nejdříve tedy v druhé polovině roku 2025. „V současné době jsme ve fázi studie. Náklady na revitalizaci a další detaily vzejdou z projektové dokumentace, která se nyní připravuje,“ dodala Venuše Brunclíková.

Autor: