Ovzduší neovlivní a zajistí levné teplo, hájí firma vznik spalovny u domků

  6:48
Chomutovští opoziční politici na mimořádném jednání zastupitelů prosadili, aby město sepsalo připomínky k plánovanému vzniku spalovny odpadů. Zatímco opozice spalovnu odmítá, vedení města se zatím nevyjádřilo, zda ji chce, či nikoli. Zástupce firmy, která ji chce postavit, slibuje čisté ovzduší a levné teplo.

Spalovna má stát v průmyslové zóně, která je poměrně blízko centru města a rodinné zástavbě. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Opozičním politikům se po tříhodinovém jednacím maratonu podařilo prosadit, aby město v rámci zjišťování dopadů vlivů provozu spalovny na životní prostředí předložilo ministerstvu životního prostředí konkrétní připomínky k záměru. Vedení města to doposud odmítalo s tím, že je to úkolem úředníků odboru životního prostředí.

„Jsme rádi, že se prolomilo tabu, kdy se vedení města dosud tvářilo, že spalovna je odborný problém a bralo ji na vědomí bez připomínek,“ uvedl lídr opozičního uskupení PRO Chomutov Marian Bystroň s tím, že město termín, do kdy může připomínky v rámci procesu EIA vznést, málem propáslo, lhůta vyprší za dva dny.

Vedení města svůj prozatím neutrální postoj k projektu spalovny brání tím, že je k němu stále málo informací. „Vyjádříme se, až budeme mít informací víc,“ řekl na zastupitelstvu primátor Marek Hrabáč (ANO).

Kritikům spalovny se nelíbí plánovaná kapacita provozu. Ročně chce spálit až 60 tisíc tun odpadu, ze kterého bude vyrábět teplo. Počítá se s jeho svážením ze širokého okolí, dokonce i Karlovarského kraje, což zvyšuje dopravní zátěž v lokalitě. Stát má v průmyslové zóně, která je ale poměrně blízko centru města a rodinné zástavbě.

Záložní teplárna u centra města se má stát spalovnou, politici zatím mlčí

Navíc už několik let se připravuje výstavba spalovny s více než dvojnásobnou kapacitou v Komořanech na Mostecku a další spalovna tak bude nadbytečná. „Řešíme co s odpady, ale spalování ve spalovnách není dlouhodobě udržitelné. Cílem má být recyklace odpadu a ne energetické využití odpadů,“ poznamenal Bystroň.

Spalovnu chce v Chomutově postavit společnost Actherm, a to přestavbou stávající teplárny. Ta je v současné době po většinu roku odstavená, slouží jako záložní zdroj. Společnost náklady na výměnu technologií vyčíslila na 2,7 miliardy korun.

Podle majitele společnosti spalovna bude mít marginální dopad na životní prostředí. „Nejsem dinosaurus, který by propagoval špinavé řešení. Náš projekt není hrozbou, ale příležitostí pro Chomutov,“ přednesl jednatel a majitel společnosti Daniel Zeman na včerejším jednání zastupitelstva.

Projekt prý podle něj ovlivní ovzduší tak málo, že to měřicí přístroje ani nezaznamenají. „Budeme splňovat všechny emisní nařízení, která jsou velmi přísná,“ dělil Zeman s tím, že Chomutovu to naopak přinese cenově přijatelné teplo. „Chomutov je jedním z pěti měst v České republice s nejlevnějším teplem. Po spuštění můžeme zajistit současné ceny tepla po dobu několika let,“ dodal.

Záměr nyní prochází procesem zjišťování vlivu na životní prostředí (EIA). V plánu je také veřejné projednání. Pokud firma získá veškerá povolení, chtěla by s výměnou technologií začít v roce 2024, práce by měly trvat zhruba dva roky.

Téma velmi rezonuje rovněž mezi obyvateli města, diskutují o něm především na sociálních sítích. Na internetu běží i anketa, ve které převažuje v tuto chvíli nesouhlas.

Před pár dny o chomutovské spalovně jednala i rada Ústeckého kraje. Ta vzala záměr na vědomí a současně požaduje, aby se firma zaměřila na plnění všech doposud vznesených požadavků a aby byl záměr přijatelný pro dotčené obce.