V řece Bílině našli rybáři stovky mrtvých ryb, voda je kalná a zapáchá

  9:24,  aktualizováno  12:54
Stovky mrtvých ryb nalezli v neděli rybáři v řece Bílině na severu Čech. Co hromadný úhyn způsobilo, je zatím nejasné. Podle prvotního vyjádření severočeského rybářského svazu byla řeka silně zakalená a zapáchala po neznámé látce. Událostí už se zabývají orgány státní správy i Povodí Ohře.

„Množství padlých ryb bohužel aktuálně nezjistíme, protože i s ohledem na nedávné deště byla hladina řeky vyšší. Dá se ale předpokládat, že spousta z nich už se dostala do Labe. Uvidíme, co objevíme, až hladina klesne,“ řekl mluvčí severočeského územního svazu Jan Skalský s tím, že u břehů řeky se pohybuje také „spousta malátných ryb“.

První mrtvé ryby zaznamenali rybáři v řece Bílině už v neděli dopoledne, převážně v okolí města Bílina. 

„Co mám informace, nejvíce padlých ryb plavalo v řece kolem poledne. Druhové složení bylo poměrně pestré, od těch nejmenších, jako jsou hrouzci, plotice, perlíni až k těm větším rybám, jako jsou líni, kapři, štiky či dokonce sumci,“ sdělil Skalský.

Rybáři přímo na místě odebrali vzorky vody a odeslali je na expertízu. „Doufáme, že se úhyn dotkl pouze části rybí osádky v některém z nejpostiženějších úseků, ale řeka nebyla otrávená celá. Ostatně i v minulosti již k podobným úhynům v souvislosti s dešti a nečištěnými odpadními vodami na Mostecku a níže bohužel došlo,“ potvrdil Skalský. Dodal, že zatím je brzy na to, aby mohli rybáři odhadnout výši způsobené škody.

Možný viník: nečištěné odpadní vody

„S ohledem na počasí, kdy v posledních dnech spadlo velké množství srážek, je pravděpodobné, že viníkem mohou být například nečištěné odpadní vody a s tím související deficit kyslíku ve vodě. Při vyšších srážkách se dostávají nečištěné odpadní vody přímo do řeky, protože čističky odpadních vod nestíhají,“ nastínil Skalský jednu z možných příčin.

Rovněž připomněl nevalnou minulost řeky Bíliny. „Teče regionem se značným počtem velkých sídel, navíc krajinou poznamenanou těžbou a těžkým průmyslem. V minulosti, především pak před rokem 1989, byla považována za doslova mrtvou řeku, následně se do ní však podařilo vrátit život. Ovšem v sedimentech stále zůstává mnoho nebezpečných látek. I ty mohou být spoluviníkem současné situace,“ podotkl mluvčí svazu.

Podle Ivety Kardianové, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací, pod něž čistička spadá, odpadní vody úhyn ryb nezpůsobily. 

„Udělali jsme analýzu víkendového provozu a nebyla zaznamenána žádná havárie. Čistírna celou dobu běžela v souladu s provozním řádem,“ uvedla pro ČTK. 

„Napadly nás ještě varianty, že do řeky někde ústí potrubí, z něhož mohla uniknout zatím neznámá látka, případně že někdo vypustil nadjezí,“ zmínil Skalský. Sedimenty z nadjezí by podle něj mohly ucpat dýchací aparáty ryb a způsobit jejich úhyn.

„Naši kolegové celou situaci monitorují, koukali se po délce toku, kde by mohlo ke znečištění řeky dojít a zatím se nedá říci, že je to z nějakého konkrétního místa. Vidíme tam možnou souvislost s tím, že byly velké srážky a mohlo dojít k nějakému splachu, který způsobil, že uhynuly ryby,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Úhynem ryb se zabývá také odbor životního prostředí městského úřadu v Bílině a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„O události jsme byli informováni, a přestože součinnost české inspekce nebyla požadována, vyslali jsme na místo naši havarijní službu, která zjišťuje bližší okolnosti úhynu ryb,“ potvrdil mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Autor: