Nejprve pily, pak dalších sto let života. Unikátní alej čeká ošetření

  8:12
Unikátní jilmovou alej u Duchcova na Teplicku začali ošetřovat odborníci. Téměř sedmdesát stromů vysazených koncem 19. století, které jsou posledním torzem původní krajiny náležející k duchcovskému zámku, je již ve špatném zdravotním stavu a bez odborného zásahu by jim hrozil postupný zánik.

V první etapě má dojít k prořezání uschlých větví zhruba u dvou třetin nejvíce ohrožených stromů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V první etapě má dojít k prořezání uschlých větví zhruba u dvou třetin nejvíce ohrožených stromů.

„Nyní zajišťujeme zdravotní a bezpečností řez. V době vegetace, kdy jsou stromy v plné síle, totiž dobře reagují na námi způsobený zásah. A i my velice dobře vidíme, v jaké je strom kondici,“ říká autor návrhu ošetření stromů a odborný garant odborných prací Martin Němec.


Kácení více než stoletých památných stromů uprostřed lužního lesa, který zde vznikl rekultivací po hlubinné těžbě, nepřicházelo v úvahu. Na obnově spolupracuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, město Duchcov, kterému patří jedna třetina území, a těžařská společnost Sev.en Energy, na jejímž území se nachází větší část aleje.

„V dalších etapách bychom rádi pracovali i s okolím jilmů, aby ošetřené stromy nezarůstaly náletovými dřevinami. V plánu je do budoucna udělat z aleje, která se nyní ztrácí v okolním zeleném podrostu, dominantní prvek této části krajiny,“ popsal vize Jiří Křen, technik projektů rekultivací těžařské společnosti.

Po odborném zásahu dostanou podle znalců stromy šanci zdobit zdejší krajinu ještě dalších sto let.

Rozřezané větve stromů zůstanou ponechané na místě k přirozenému rozpadu pro zvýšení biodiverzity místa. Ze silných větví bez kůry budou složena takzvaná broukoviště, která poskytují domov hned několika druhům hmyzu. 

Do vzniklých mezer po odumřelých jilmech mají být v další etapě obnovy aleje vysazené nové mladé stromy a v plánu je i vybudovat naučnou stezku, která by představila život v okolním lužním lese.