Vězni jsou více online. Na internetu se vidí s rodinou a navštěvují soudy

  6:46,  aktualizováno  13:45
Kvůli covidu a s ním spojenými omezeními si mnozí lidé přijdou doma jako ve vězení. Jak ale pandemii zvládají opravdové věznice? Podle nejvyššího muže Vězeňské služby Petra Dohnala se denní režim vězňů prakticky nezměnil, jejich rodiny je ale mohou „navštívit“ pouze online.

Jak pandemie změnila denní režim vězňů?
V zásadě se mnoho nezměnil. Snad jen v rámci aktivit se scházejí v menších skupinách, nemohou se během vycházek potkávat s jinými vězni než se svými spolubydlícími a podobně.

V jakém režimu probíhají ve věznicích návštěvy, pokud vůbec?
Fyzické návštěvy v tuto chvíli možné nejsou. Velmi se nám ale osvědčil projekt „Skype-návštěva“, který odsouzení a obvinění vnímají kladně. Vědí, že i kdyby byly povoleny klasické návštěvy, rodiny by za nimi vzhledem k omezení pohybu mnohdy ani nemohly jezdit. Díky videohovorům mohou vězni vidět celou rodinu pohromadě ve známém domácím prostředí. Paradoxně jim tento způsob „návštěv“ mnohdy umožňuje vídat rodinu častěji díky finanční a časové úspoře.


Jak je zajištěn kontakt vězňů s advokáty?

I advokáti mohou využívat online platformu v rámci projektu „Skypeobhajoba“. Nicméně advokáti mají přístup do věznic a vazebních věznic za splnění stanovení zákonných požadavků neomezený.

A jak to funguje, když vězeň nebo obviněný musí ven, třeba na soudní líčení?
Požádali jsme předsedy soudů, aby v co největší míře využívali videokonference bez nutnosti eskort. A jsem rád, že spolupráce se soudy v tomto ohledu funguje dobře. Samozřejmě, pokud musí být vězeň k soudu eskortován, dodržujeme veškerá preventivní nařízení jako měření teploty, negativní test na covid-19 či povinný respirátor.

Testujete?
Testování zaměstnanců probíhá bez problémů v týdenních intervalech. Pravidelný plošný screening vězňů neprovádíme, nicméně testujeme dle potřeby – například odsouzené, kteří jsou pracovně zařazení, dále v rámci předoperačního vyšetření, případně před uskutečněním eskort a samozřejmě při podezření na onemocnění covidem-19, respektive k vyloučení možné nákazy vězněné osoby, která byla v kontaktu s covid pozitivním.

A co očkování?
Podařilo se nám začlenit zaměstnance Vězeňské služby do prioritních skupin IA a IB. Z prioritní IA skupiny už mají za sebou všichni minimálně první dávku a postupujeme úspěšně s vakcinací IB skupiny. Co se týká vězněných osob, ty nejsou zařazeny mezi prioritní skupiny obyvatelstva. Už máme ale proočkovány rizikové skupiny 80+, 70+ i chronicky nemocné.

Generálporučík PhDr. Petr Dohnal

Odstartoval svou kariéru ve vězeňství již v roce 1991, kdy nastoupil do Vazební věznice Praha Pankrác jakožto strážný. Jeho stoupání po kariérním žebříčku začalo o dva roky později, kdy povýšil na vrchního dozorce. V 1995 následně přesídlil do oddělení prevence a stížností věznice Praha Pankrác, které od roku 2000 vedl. V letech 2007–2008 zastával pozici ředitele pankrácké věznice. Tuto věznici posléze opustil a další čtyři roky působil jako náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR. V roce 2012 se stal generálním ředitelem a stanul tak v čele celého českého vězeňství.

Předpokládám, že pandemie ovlivnila i hospodaření věznic?
Hospodaření věznic se situace logicky dotknout musela. V prvopočátcích pandemie jsme od státu částečně dostali anticovidové prostředky například na údržbu a dezinfekci povrchů a podlah. Také jsme dostali část ochranných prostředků, další jsme si vyráběli ve vlastní režii, například rouškami jsme dokonce zásobovali nemocnice či domovy seniorů. Teď přišla pomoc od státu v podobě testovacích sad pro zaměstnance. Rozpočty jednotlivých věznic jsme navýšili na úkor prostředků Generálního ředitelství Vězeňské služby už během první vlny.

Jaká hygienická opatření byla ve věznicích zavedena?
Velmi přísná opatření jsme zavedli hned během první vlny, jelikož jsme sledovali situaci v italských věznicích, která tehdy vůbec nebyla dobrá. I díky tomu jsme na jaře neměli jediného pozitivního vězně. Tato opatření v různých obměnách stále dodržujeme. Stále pro naše zařízení zajišťujeme respirátory, dávkovače dezinfekcí, ionizátory... Vězeň může opustit svoji celu pouze v respirátoru či v nanoroušce.

Bylo v některé věznici významnější ohnisko nákazy?
Naštěstí žádnou z pražských věznic pandemie koronaviru nijak zásadně nepoznamenala ani na straně vězňů, ani na straně zaměstnanců. Ve Vazební věznici na Pankráci, jejíž součástí je také nemocnice, jsme dokonce vybudovali speciální covidové centrum. Ale vzhledem k tomu, že se nám zatím daří – a doufám, že tomu tak bude i nadále – držet situaci pro nás velmi příznivě, je toto centrum prázdné a veškeré těžší případy covid pozitivních vězňů vozíme do nemocnice v brněnské věznici.

Autor: