Méně pruhů a park místo estakády. Praha ukázala vize na zklidnění magistrály

  17:38
Plány na zklidnění magistrály jsou podobně dlouhým příběhem na pokračování jako stavba železnice na letiště Václava Havla. Léta se o trati mluvilo, ale do samotné realizace se nikdo nepustil. Rada města nyní schválila tři studie na zklidnění magistrály. Zahrnují zúžení silnice a odstranění estakády u Těšnova.

Vizualizace dlouhodobého výhledu na podobu pražského Těšnova. (24. května 2023) | foto: De Architekten Cie. / Lola Landscape architects / M2AU

V případě železnice už začaly práce na kladenském konci i v úseku mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi. Od začátku týdne mají Pražané také příslib, že by se v budoucnu magistrála skutečně mohla proměnit. Nově schválené studie se týkají úseku od Národního muzea až k řece.

„Bylo chybou, když komunisté zavedli přímo do centra města silnici dálničního charakteru a rozdělili ho na dvě části. Toto je proto další krok v postupné humanizaci magistrály, podobně jako byla například úprava takzvaného chodníčku smrti (chodník při Wilsonově ulici mezi Národním muzeem a hlavním nádražím, pozn. red.) a zavedení nových přechodů pro chodce u muzea,“ říká o změnách náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Vlaky z Kladna končí v Dejvicích, železnice se bude modernizovat dva roky

První studie se týká úseku magistrály před Fantovou budovou. Silnice v těchto místech vede po střeše odbavovací haly nádraží, a proto bude její rekonstrukce v režii Správy železnic. Té město vypracovanou studii poskytne a bude pak záležet na projektantech státní organizace, zda návrh zohlední a kdy se do rekonstrukce pustí.

„Část před hlavním nádražím můžeme čekat ze všech tří nejdříve. Správa železnic to bere jako prioritní akci,“ podotýká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Návrh počítá se zúžením silnice před nádražím na dva pruhy v každém směru, tedy vždy o jeden méně než nyní. Také zde chodcům usnadní cestování nový přechod.

Rozšíření chodníků i cyklopruhy

Nová podoba odbavovací haly by měla vyvstat z architektonické soutěže Nový Hlavák, která je už ve své finální fázi a vzejde z ní také návrh revitalizace Vrchlického sadů a stavby tramvajové trati mezi stanicí Muzeum a Bolzanova. „V případě Nového Hlaváku předpokládám, že vítěz by měl být znám už na podzim,“ informuje Hlaváček.

Praha zvelebí ostudný park u hlavního nádraží, budou v něm jezdit i tramvaje

Druhá studie se zabývá přeměnou magistrály mezi Těšnovem a hlavním nádražím ze současného dálničního charakteru v městskou třídu. Bude se jednat nejen o úpravu povrchu silnice na estakádě, ale také prostorů pod ní.

„Teď to doslova vypadá jako prostor pod mostem. Na návrzích změn by nyní měla začít pracovat skupina, ve které budou zástupci dotčených městských částí,“ sděluje Hřib.

Potřetí za 9 dní zablokovali magistrálu navzdory policii. Opět slyšeli nadávky

Nahoře na estakádě by podle studie mělo dojít především k zúžení jízdních pruhů a naopak rozšíření chodníků a cyklopruhů.

Magistrála by měla nově být místem pro chodce, kteří by měli mít možnost dojít v obou směrech od Těšnova až k rampě u Bulhara. Podle Hlaváčka by pro tuto část přeměny mohl vzniknout projekt ještě do konce tohoto volebního období.

Snesení estakády

Největší změnu, ale také časově nejvzdálenější realizaci představuje transformace magistrály v oblasti Těšnova.

„Proměna Těšnova je skutečně vize na dvacet let. Má totiž zmizet estakáda a to je možné až poté, co se výrazně zklidní doprava,“ vysvětluje Hřib. Tomu v budoucnu částečně napomůže dostavba okruhů, ale bude záležet také na samotných Pražanech, zda přesednou z aut do MHD.

Skvrny a proměny Prahy: Děsivá křižovatka i nepřístupné nádraží. Prokouklo nábřeží

Podle poslední ze tří studií by snesená magistrála obtékala zrevitalizovaný park Těšnov, kde má mimo jiné být tramvajová točna či Archeologické muzeum.

Autoři nabízejí dvě různé možnosti vedení dopravy. Podle té první by v tomto místě magistrály vznikl kolem parku obrovský „kruhový objezd“. Druhá verze pracuje s tím, že by po jedné straně parku vedla magistrála a silnice na druhé straně by sloužila jen MHD a pro zásobování.

Studie se ale více přiklání k variantě s kruhovým objezdem, jelikož při druhé zmiňované variantě by magistrála i nadále představovala značnou bariéru a navíc by hrozilo její přetěžování. V obou případech architekti počítají s tím, že na magistrále bude zhruba poloviční provoz oproti současnému stavu, kdy tudy projede až 100 tisíc aut denně.

Autor: