Ústupek na Výtoni, nový most bude bronzový. Bez třetí koleje vlak nejede

  12:18
Správa železnic (SŽ) představila aktualizovanou podobu architektonické studie železničního mostu na Výtoni, který by měl nahradit stávající památkově chráněnou konstrukci. Ta je dlouhodobě kapacitně nevyhovující a na hranici své životnosti. S nahrazením stoletého mostu ale nesouhlasí někteří obyvatelé, odborníci a spolky.

Aktualizovaná podoba mostu na Výtoni (10. listopadu 2023) | foto: Správa železnic

Nová architektonická studie podle SŽ přináší komplexní řešení, kdy bude trať rozšířena na tři koleje, zrychlí se doprava a napojí se na MHD, zlepší se dostupnost mostu pro pěší, cyklisty i lidi na vozíčku a kultivuje se okolí. Nový most by také měl splnit požadavky evropské železniční sítě a počítá s vybudováním nové vlakové stanice Praha–Výtoň.

Podle SŽ je nejlepším řešením nahrazení staré konstrukce novou, protože most je ohrožen korozí.

Původní návrh nového mostu ( listopad 2022)

Novostavba by také mohla přinést nižší náklady na stavbu a údržbu oproti opravě současné konstrukce. Podle organizace Jaspers by nový most vyšel na jednu až 1,2 miliardy korun, zatímco rekonstrukce s přístavbou třetí koleje na 1,75 až dvě miliardy, nahrazení mostu novou konstrukcí by tak mohlo být až o 40 procent levnější.

Místo opravy bude levnější postavit na Výtoni nový most, řekli evropští odborníci

Proti stavbě nové mostní konstrukce a třetí koleji se staví spolek Nebourat. „Nevyhovující kapacita tratě pro výhledový provoz je zapříčiněna aktuálně nevhodným rozmístěním návěstidel a nevhodnou zábrzdnou vzdáleností. Realizací vhodných úprav infrastruktur lze zajistit dostatečnou kapacitu pro výhledový rozsah provozu i na dvoukolejné trati,“ píše spolek na svém webu s tím, že by zkapacitnění mostu napomohla modernizace zabezpečovacího zařízení.

Spolek v létě také podal na SŽ trestní oznámení. Podle jeho úsudku je péče o most nedostatečná. Pro zachování mostu se vyjádřilo také téměř 19 tisíc lidí, kteří podepsali petici založenou spolkem.

SŽ však se spolkem nesouhlasí. „Zpracovatel studie prezentované spolkem Nebourat chybně interpretuje vstupy do výpočtu kapacity vlaků a také účelově opomíjí některé výhledové linky. Rovněž zavádí nepřípustné zjednodušení odpovídající provozu metra, kdy všechny vlaky jedou spořádaně za sebou, což v případě železniční dopravy není možné. Navrhovaná stanice Praha Vyšehrad je umístěna zcela nevhodně s ohledem na dopravní obslužnost území a vazby na páteřní linky povrchové MHD,“ vysvětlil Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic.

„Spolek Nebourat opírá svá tvrzení také o připravované řešení Nové spojení II. Ani tyto argumenty nejsou podle SŽ správné, protože podzemní vlakové spojení bude reálně možné očekávat v horizontu zhruba 20 let a bude pouze doplňkem k tříkolejnému mostu na Výtoni v modelu 3 + 2,“ vysvětlila SŽ v tiskové zprávě.

„Do dvou podzemních drah se přesune většina příměstských vlaků, zatímco most budou využívat převážně dálková a rychlá meziregionální doprava, společně se zbývajícími linkami regionálními/městskými,“ uvedl Paidar.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ, která most spravuje od roku 2008, v minulosti dvakrát neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, kterou most získal v roce 2004. V roce 2022 SŽ představila výsledky architektonické souteže, ze které vybrala původní návrh mostu.

5. října 2023

Autor: