Přes sedm set zmeškaných hodin. Žena neposílala děti do školy, jde do vězení

  17:08
Martina K. z Prahy, která má v pěstounské péči děti své dcery, stráví kvůli jejich záškoláctví sedm měsíců ve věznici s ostrahou. Rozsudek v úterý potvrdil Městský soud v Praze. Žena byla již dříve opakovaně odsouzena za to, že neposílala děti do školy, jenže se nepoučila. Její dvě vnoučata zameškala v minulém školním roce přes 700 vyučovacích hodin.

Třiapadesátiletá žena podle pravomocného rozsudku „úmyslně ohrozila rozumový a mravní vývoj dítěte tím, že mu umožnila vést zahálčivý život, pokračovala v páchání takového činu po delší dobu a spáchala takový čin opětovně“.

Již v minulosti byla odsouzena za to, že do školy řádně neposílala svoji dceru. V roce 2013 získala do péče její děti, svoje vnoučata. Ani u nich na řádnou školní docházku nedbala.

Nejprve měl 274 neomluvených hodin její vnuk Nikolas, za což babička dostala v září 2017 výchovný trest 250 hodin obecně prospěšných prací. Následně jí je soud přeměnil na peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun. Protože ho neuhradila, ocitla se na dva měsíce ve vězení.

Kvůli dalším školním absencím Nikolase ji soud v roce 2019 potrestal podmínkou. Dal jí rok vězení s odkladem na zkušební dobu v délce 30 měsíců. Ani to však ženu nepoučilo.

„V průběhu školního roku 2019/2020 od 12. září 2019 do 10. března 2020 (další den vláda kvůli pandemii školy zavřela, pozn. red.) v Praze 5 a jinde úmyslně neplnila svou povinnost pečovat o nezletilého Kristiána a nezletilou Danielu, kteří jí byli svěřeni do pěstounské péče,“ uvádí aktuální rozsudek.

Tehdy třináctiletý chlapec zameškal ve škole 305 vyučovacích hodin, z toho měl 74 neomluvených. Ještě hůř na tom byla sedmiletá dívka. Ve škole chyběla na 426 hodinách, bez omluvy zůstalo 401 z nich.

Obžalovaná babička se hájila „opožděným sociokulturním vývojem nezletilé, nedostatkem sebedůvěry a poruchou koncentrace její pozornosti“.

Žena tvrdí, že stav své vnučky respektovala a nechtěla ji vystavovat zvýšenému stresu ze školní docházky. Chlapec byl podle ní vzhledem k věku do značné míry samostatný a její vliv na něj nebyl neomezený.

Sedmiměsíční nepodmíněný trest za ohrožení výchovy dětí uložený loni v srpnu Obvodním soudem pro Prahu 5 připadal ženě přísný. „S vynesením rozsudku souhlasím, ale chtěla bych požádat, zda by mohl být můj trest přehodnocen buď na podmíněný, peněžitý nebo na domácí vězení. Za vše moc děkuji,“ napsala soudcům.

K odvolacímu zasedání dnes nepřišla. Senát rozsudek přezkoumal a označil ho za správný a zákonný.

„U toho přečinu je sazba šest měsíců až pět let. Obžalovaná se tohoto jednání dopustila ve zkušební době podmíněného odsouzení za totéž. Je to speciální recidiva, která jí přitěžuje. Jiný než nepodmíněný trest odnětí svobody nepřichází v úvahu. Je na téměř samé spodní hranici trestní sazby a nemůže být považován za nepřiměřeně přísný,“ vysvětlila předsedkyně senátu Vladana Woratschová.

Odsouzené ženě hrozí, že jí soud také přemění předchozí podmínku na rok vězení, protože ve zkušební době spáchala další trestnou činnost. Záškoláctví vnoučat ji tak může připravit o devatenáct měsíců svobody.

Autor: