Naším zájmem není zahltit Prahu reklamou, říká šéf projektu animací v metru

  7:00
Nová technologie s velkým přesahem do digitalizace a kultivace veřejného prostoru. Řeč je o LED multimediálním systému (LMS), který je k vidění mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Ten byl vyvinut přímo pro pražské metro a jeho testování trvalo tři roky. „Museli jsme začít od píky,“ říká ředitel projektu Tom Procházka.

Tom Procházka, ředitel projektu technologie LMS (LED Media System), který byl zaveden na lince A mezi stanicemi Dejvická - Bořislavka. Zavádění systému do Evropy se věnuje již 6 let. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

V souvislosti s testovacím provozem produktu v metru se objevila řada spekulací, zda se jedná o hologramy, nový informační systém nebo systém pro zobrazení reklamy. Můžete to uvést na pravou míru?
Nejedná se o hologramy. V rámci dostupných technologií je to ale nejblíž, jak se k hologramu můžeme dostat. LMS, respektive LED multimediální systém, je prakticky velmi sofistikovaný systém, který funguje na jednoduchém animačním principu. Jedná se o soustavu desítek po sobě jdoucích LED panelů, které se nainstalují na stěny tubusu metra. Ve chvíli, kdy souprava metra projíždí v úseku, kde je LMS nainstalován, systém rychle vyhodnotí, jakou rychlostí souprava jede a přizpůsobí zobrazování statických vyobrazení. Výsledkem je promítání souvislého obrazu na okna projíždějící soupravy.

Provozovatelem bude Dopravní podnik hlavního města Prahy, nebo systém bude v rámci smlouvy provozovat vaše firma?
Abych to upřesnil, tak společnost European Digital Industries (EUDI) je výrobce, který vytvořil jednotku přímo pro pražské metro. Nicméně vztah s dopravním podnikem je v tom, že my platíme fixní příjem garantovaný dopravnímu podniku za plochy v metru a celý systém budeme provozovat. Máme tedy vlastní zařízení, které bylo vyvinuto spolu s naším technickým partnerem, společností BREMA v Modleticích.

Inspiraci jste tedy převzali ze zahraničí. Museli jste návrh upravit na parametry pražského metra?
Je to tak. Já jsem se o projektu dozvěděl před šesti lety od svého kamaráda, který dlouhodobě bydlel v Asii. Když jsem to viděl, začali jsme se zaobírat tím, jak tuto technologii přinést na evropský trh. Dosáhli jsme dohody s asijským výrobcem LED technologií, kdy jsme převzali jejich technologii, předesignovali ji a úpravy přizpůsobili mechanice systému. Největší změny nastaly na úrovni softwaru. Dneska máme zcela zaručeně nejlepší zařízení, které dosahuje daleko většího rozlišení, perfektnější kompatibility a především daleko vyšších bezpečnostních standardů než jakékoliv další systémy, které historicky existovaly.

Lvi a sloni za okny pražského metra. Nový LED systém promítá reklamy i v tunelech

Jak se zařízení vyvíjelo?
Představte si, že koupíme LED technologie, které jsou vyrobené v Asii. Přivezeme je do České republiky, kde systém zpracujeme a nakonfigurujeme. Vytvoříme ukotvení a nainstalujeme zařízení do prostor tubusu. V tuhle chvíli máme kontrakt s dopravním podnikem a vybrali jsme si pražské metro zejména z hlediska bezpečnostních nároků, kterými disponuje. Bereme tak technologii, která je globálně dostupná, vylepšujeme ji, přizpůsobujeme ji evropským standardům a instalujeme ji pilotně v Praze.

Osvědčil se systém tedy v zahraničí natolik, že jste měl motivaci prosadit jej i tady v Praze?
Primárně motivace pramenila z toho, že se mi to hodně líbilo. Když jsem tenkrát zařízení viděl poprvé, řekl jsem si, že to je absolutně geniální koncept. Celkový projekt je z mého pohledu super. Přinášíme novou technologii, která má velký přesah do digitalizace a řekněme kultivace veřejného prostoru. Pro mě to nebyla otázka jestli, ale jakým způsobem. A musím zaklepat, že se nám podařilo to dotáhnout až do toho, kdy je Česko jednou z prvních zemí v Evropě, které toto zařízení používá.

Nulové náklady DPP

V jakých částkách se pohybovala instalace systému?
Kapitálové náklady jsou samozřejmě velmi vysoké. Společnost EUDI vynaložila nižší desítky milionů na první instalaci. My doufáme, že se cena pro další instalace sníží, protože v prvotním nákladu bylo započítáno také zajištění měřících a technických protokolů za účelem zajištění bezpečnosti. Mimochodem to, že dopravní podnik trval na absolutní bezpečnosti a perfektní kompatibilitě, byl určitě velmi rozumný požadavek. Jeho cílem je přepravit lidi velmi spolehlivě a rychle. Z mého pohledu to bylo tedy velmi správné a možná bych i vyzdvihl jeho práci, která byla velmi korektní a profesionální.

Vše je tedy financované EUDI?
Je to tak, dopravní podnik technologie nestojí vůbec nic. Ve výsledku přinášíme do dopravního podniku garantovaný příjem, kdy mu po dobu trvání kontraktu přinese až 250 milionů. Což není úplně špatné, když celé podnikatelské riziko a všechny ty kapitálové náklady jdou za společností EUDI.

Kolik LED panelů bylo použito?
Co se týká technického aspektu, bavíme se o soustavě cirka 350 LED panelů, umístěných na 200 až 250 metrech.

Jak dlouho trvala instalace panelů?
Samotné panely trvalo nainstalovat několik měsíců. Ono specifikum toho tunelu je, že metro jím jezdí od pěti od rána prakticky do půlnoci. Dává nám to tak velmi úzké okno, ve kterém můžeme do tunelu vstupovat. Zahrála tam obrovskou roli společnost BREMA, což je generální technický partner, který se podílel na vyvíjení a vymýšlení topologie instalace. Zároveň to byli oni, kdo prováděl instalaci, a musím říct, že po téhle stránce byli absolutně perfektní. I když se jednalo o pilotní instalaci, tak se nám to podařilo relativně rychle.

Budou panely potřebovat určitou údržbu a kontrolu?
Bezpochyby. Tady opět spolupracujeme s technickými partnery, kteří budou provádět pravidelnou údržbu a dlouhodobě zajišťovat, aby bylo zařízení v dobrém stavu. Budou provádět také rámcové úkony, které souvisí s kalibrací. Pracujeme tady totiž s opravdu jemnými nuancemi. Když se nám tedy o milimetr vychýlí čidlo, může to mít vliv na celkovou kalibraci. Je podstatné říct, že máme centralizovaný software, který neustále kontroluje funkčnost jednotky. Máme tým expertů, kteří po celou dobu provozu vyhodnocují, jestli funguje správně a zobrazuje to, co má. Na základě toho můžeme velmi rychle vyhodnocovat a reagovat na jakékoliv změny, které nastanou.

Tom Procházka

Tom Procházka, ředitel projektu technologie LMS (LED Media System), který byl...
  • Profesionál v oblasti podnikových financí a managementu s více než pěti lety kombinované praxe v investičním bankovnictví, transakcích a analytice.
  • Působí také jako Junior Manager v oddělení korporátních financí ve společnosti Deloitte, kde se specializuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic s důrazem na průmysl, technologie, média a telekomunikace (TMT) a finanční sektory.
  • Projektu zavádění technologie LMS (LED Media System) do Evropy se věnuje již 6 let.
  • Ve společnosti EUDI (European Digital Industries) má jako CEO na starosti Strategii a Finanční řízení společnosti.
  • Bakalářské studium v oblasti Ekonomie a Finance dokončil na Harvard University.
  • Jeho dlouhodobým cílem je podílet se na budování České republiky jako lídra v digitalizaci a inovacích.

Testovací provoz

Jak dlouho systém testujete?
Systém intenzivně testujeme poslední tři roky. V první fázi šlo o nějaké zpracování technické proveditelnosti projektu. To znamená veškerou kompatibilita s provozem metra, včetně zásahu do průjezdového profilu. Sekundárně po instalaci přišlo validační měření. Cirka poslední rok a půl jsme pak intenzivně zkoušeli, jestli systém nemá vliv na strojvedoucí, je kompatibilní s provozem metra nebo nenarušuje komunikační systémy, které jsou v metru nainstalovány. To byla velká část nákladů, které jsme vynaložili.

Nastala během testování nějaká výrazná úskalí?
Ty problémy, jelikož jsme zařízení vyvíjely pro pražské metro dá se říct od píky, nastávaly velmi pravidelně. Například šlo o úpravu původního návrhu na úrovni technických kreseb a technického zakreslení. Potom přišel covid, který nám zkomplikoval celý pracovní proces. Poté i samotné testování. Kdykoliv se nám podařilo vyřešit jeden problém, museli jsme se začít věnovat dalšímu. Byla to série problémů, které bylo potřeba řešit, a všechny byly důležité z pohledu bezpečnosti a kompatibility s provozem metra. Úsek už je nyní na 90 až 95 procent plně kalibrován a animace jsou plynulé a nerušivé. Zbavili jsme se i „blikajícího efektu“, což bylo produktem dvou faktorů.

O jaké faktory se jednalo?
Prvním z nich byla prodleva čočky, která je daleko výkonnější než lidské oko a akcentuje přechody mezi jednotlivými panely. Když to tedy natočíte, automaticky vám čočka bude házet nepěkné černé čáry, které v realitě neuvidíte. Druhou věcí byly kalibrační nesrovnalosti, které se nám podařilo vyřešit.

Animace v tunelech pražského metra možná půjdou i po vaší peněžence

Jsou nějaké podmínky provozu, aby systém fungoval bez potíží?
V rámci testovacího provozu, do jehož finální fáze jsme teď vstoupili, se snažíme vyladit to, abychom zajistili absolutní dokonalost obrazu. Testovací provoz je pro nás o vychytání rychlosti, ve které je obraz čistý, neseká se a působí na lidi dobře. Systém se dokáže svižně přizpůsobit tomu, jak rychle souprava jede. Když se změní, systém tomu postupně zobrazení přizpůsobí.

Kdyby tedy došlo k nějakým potížím, dejme tomu v dopravní špičce, budete to řešit například vypnutím systému?
Jeden z požadavků dopravního podniku byl, že zařízení absolutně nesmí ohrozit ani omezit provoz metra. Máme vyměřené velmi vysoké pokuty a dopravní podnik byl velmi drakonický v nastavování povinností, které neseme. Mimo jiné je systém opatřen vzdáleným vypnutím. V tu chvíli, kdy dojde k jakémukoliv narušení či poruše, jsme schopni ihned systém dálkově vyřadit z provozu. Je tak vyloučeno, že bychom narušili samotný provoz metra.

Reklama v tubusu metra nikomu nevadí

Z jakého důvodu se vybralo testování nového systému mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka?
Pro mě je možná zajímavější otázka proč Praha. Já mám hroznou radost, že Praha může být jednou z prvních evropských metropolí, která může využívat zařízení LMS, mimo jiné je i první ve střední a východní Evropě. Chtěl jsem, aby se mohla zařadit do inovativních měst a mohla udělat krok ke smart city budoucnosti, o které se hrozně dlouho mluví. Sekundárně úsek mezi stanicemi Dejvická - Bořislavka pak pro nás byl kompromisem, který jsme uzavřeli s dopravním podnikem, aby to bylo pro všechny strany co nejjednodušší. Mělo to určité náležitosti, jednou z nich byla například připravenost tunelu, který je v tomto úseku moderní.

Byla ve hře také jiná varianta?
Bylo jich spoustu, ale ve výsledku nám z toho vyšla nejlépe Dejvická - Bořislavka. V rámci velmi složitých bezpečnostních a provozních testů se to nabízelo jako zcela jasná volba.

Je v plánu instalaci rozšířit i mezi další stanice metra A či další linky? Bezpochyby plánujeme rozšíření do dalších úseků. Momentálně operujeme mezi 20 až 25 jednotkami (tunely) po celé Praze. Naším zájmem ale není zahltit Prahu reklamou. Je potřeba si uvědomit, že úsek je vždy 10–15 vteřin dlouhý, není to celý tunel. Někteří lidé se například báli toho, že to bude po jeho celé délce.

Budou zobrazovány pouze textové informace nebo také animace?
V zásadě tam budou hlavně animace. Nechtěli jsme k nim přejít, dokud nebude zařízení plně kalibrováno. Když byl promítaný text Dejvická - Bořislavka, bylo tam několik much, které jsme potřebovali vychytat. Je to velmi sofistikovaný systém, který je potřeba zkoušet na velkém množství dat. Čím vícekrát tedy projede souprava, tím perfektnější zobrazování je.

Bude se systém taktéž využívat k zobrazování provozních informací?
Záměr systému je najít rovnováhu mezi komerčním a nekomerčním využitím. Samozřejmě my, protože jsme privátní subjekt, musíme mít nějakou návratnost té obrovské investice, která na to byla vynaložena. Nicméně chceme systém poskytnout také na neziskové účely. Shodou okolností máme od tohoto týdne na prvních několik týdnů spolupráci s Prague City Tourism, což je magistrátní organizace, kde budou také dvě videa k tramvaji 42. Sekundární je na 17. listopadu s organizací Paměti národa, abychom si tento den připomněli důstojně. Pro nás, jako ryze českou firmu, je to velmi důležité datum. Na státní svátky jsme se snažili také promítat českou vlajku. Chceme to tak dlouhodobě dělat na významné dny.

Zaregistroval jste pozitivní nebo spíše negativní ohlasy?
Já se přiznám, že doteď jsem upřímně potěšen, ale zároveň trošku vyděšen z toho, jaké haló se okolo toho, v pozitivním slova smyslu, udělalo. Třeba reakce dětí je absolutně fantastická. Kolega to shodou okolností v metru natáčel. (Kolega posléze bere do ruky telefon a ukazuje nám video, kde je vidět nadšená reakce dětí, které sledovaly procházející slony po safari, jež jsou součástí testovacích animací.) Zároveň to nabízí spoustu výhod, ať už je to komercializace nevyužitého prostoru v tubusu metra, což je pro dopravní podnik podstatný faktor. Sekundárně jde o to, že se můžeme zbavit reklamního smogu z ulic, a to umístěním do tubusu metra pod zem, kde nikomu nevadí.

Reklamu v metru za desítky milionů ročně bude prodávat nová firma

Co říkáte na využití reklamy v Praze?
Obecně jsme zaznamenali jednu opozici systému, a to je koncepce reklamy v Praze. Když jsem nad tím přemýšlel, tak Praha nemá problém s kvantitou reklamy, například New York, Londýn či Paříž mají reklamy daleko více. Praha má naopak problém se způsobem a kvalitou reklamního sdělení, kdy je veřejný prostor přehlcený přebytkovou reklamou. Výhodou LMS je eliminace reklamního smogu a možnost kultivace veřejného prostoru způsobem, který je moderní, inovativní a cool. To je věc, kterou bychom chtěli akcentovat, a je našim posláním.

Cestující se tedy mají na co těšit.
Máme tam teď zajímavé animace, které jak je vidno, lidi baví. A pokud to alespoň deseti lidem během dne zlepší náladu a řeknou si, že život možná není tak špatný, tak se nám podařilo to, co jsme chtěli. Výhodou totiž je, že je to neinvazivní. Když se díváte do mobilu, anebo pospáváte v metru, tak si toho ani nevšimnete. I proto jsme tak meškali se spuštěním animací. Chtěli jsme mít jistotu, že to po spuštění nebude rušivé a nebude to lidi obtěžovat. Záměrem rozhodně není lidem znepříjemnit den, ale naopak.

Zájem o reklamu je velký

Pokud by měl inzerent o animaci zájem, v jakých částkách by se to pohybovalo?
Je to firemní tajemství, v tuhle chvíli bych to raději nekomentoval. Je to nastavená firemní politika.

Budou mít podle vás inzerenti zájem, aby jejich reklamy byly zobrazeny?
Zájem ze strany inzerentů je v tuhle chvíli velmi intenzivní, podobně jako zájem veřejnosti. Inzerenti tam ale jednoduše nemohou použít věci, které vytvořili pro jiná média. Je potřeba, aby se to upravilo technickým podmínkám.

Musí si inzerenti návrhy vytvořit sami?
Máme vnitřní tým expertů, kteří se starají o to, aby nabídli inzerentům plný servis a asistenci při vytváření obsahu. Zvolili jsme animace, které jsou 3D a dělají něco zvláštního. To je takový návod, co všechno jednotka umí a vytěžila se funkčnost zařízení.

Pozorujete už teď nějaké menší drobnosti, které byste udělal nyní jinak? Je zde spousta věcí, které chceme změnit, a to zejména pro následující instalace. Řekl bych, že i pro nás to byla v určitém smyslu škola. S dopravním podnikem jsme spolupracovali poprvé.

Brzda státní digitalizace? Úředníci, kteří neví, proč ji potřebují, zjistil průzkum

Máte ještě nějaké další plány v oblasti digitalizace?
V tuto chvíli samozřejmě koukáme na nové technologie. Dokonce máme i něco ve výhledu, co bychom chtěli vyvinout a přinést na český, respektive středoevropský trh. Samozřejmě se nabízí také expanze do zahraničí. To je víceméně cíl, který teď máme v krátko až střednědobém horizontu. Naší prioritou je však nyní zdokonalit systém v Praze, nainstalovat ho ve vybraných úsecích a zaručit, že jednotka bude perfektně kompatibilní a funkční.