O trasování v čase omikronu se musí debatovat, říká šéfka pražské hygieny

Zdeňka Shumová je od Nového roku ředitelkou Hygienické stanice hlavního města Prahy. Funkci převzala Zdeňce Jágrové, známé tváři v čase pandemie covidu-19. Ta pokračuje a nové mutace viru jako omikron přinášejí podle Shumové také nové výzvy.

Zdeňka Shumová vede od ledna 2022 Hygienickou stanici Hlavního města Prahy | foto: Hygienická stanice Hlavního města Prahy

„Paní doktorka Jágrová zanechala ve vedení pražské hygienické stanice v pozitivním slova smyslu nesmazatelnou stopu. Významně se jí podařilo situaci a vztahy mezi lidmi v naší organizaci po jejím nástupu do čela pražské hygienické stanice stabilizovat,“ říká Shumová, která přebírá úřad v nelehké době, kdy ve společnosti začíná převládat nová mutace viru zvaná omikron.

Co znamená pro pražské hygieniky příchod omikronu?
Především další náročnou práci trvající již více než dva roky. Řešení varianty omikron vzhledem k vysokému stupni nakažlivosti dále zvyšuje nároky na práci našich zaměstnanců především z pohledu nutnosti se ještě více soustředit na detaily a podrobnosti každého epidemiologického šetření.

Kdy počítáte s tím, že omikron bude v Praze dominovat?
V tomto ohledu počítáme, v souladu s predikcemi vydávanými Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), že tomu bude v horizontu blížících se několika týdnů a bude kopírovat vývoj v dalších krajích České republiky. Omikron už v Praze detekujeme a je logické, že jeho výskyt, jak potvrzují reálné zkušeností z dalších evropských měst, během krátké doby převládne.

MUDr. Zdeňka Shumová

  • V letech 2020–2021 vedla u pražské hygieny Sekci ochrany a podpory veřejného zdraví.
  • Předtím několik let působila jako ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
  • V pražské hygieně začínala v roce 1998 na oddělení hygieny výživy dnešní pobočky Severozápad, jejíž správní území zahrnuje převážně obvod Prahy 6.
  • Všeobecné lékařství vystudovala na olomoucké univerzitě. Odbornou způsobilost pro obor hygiena a epidemiologie získala v roce 2007. Od ledna 2020 je členkou Poradního sboru hlavní hygieničky ČR.

Bude mít v momentě, až bude omikron převládat, ještě smysl trasování?
Rozhodující odpověď na tuto otázku by měla být výsledkem odborné debaty na celostátní úrovni řízené ministerstvem zdravotnictví. Z pohledu základního stupně orgánů ochrany veřejného zdraví, které krajské hygienické stanice představují, však můžeme konstatovat, že skutečné možnosti trasování covid19 pozitivních případů v jednotlivých krajích mají své stropy. Ty přes veškerou snahu posilovat trasovací kapacity nebude možné překračovat. V úvahu je dále nutné vzít faktory, jako je reálná nakažlivost této varianty, průběh již vzniklého onemocnění a samozřejmě je otázka zajištění z pohledu státu životně důležitých činností.

Bude mít větší rozšíření samotestů ve školách a firmách nějaký smysl? Některé zdroje tvrdí, že omikron antigenní testy moc dobře nedetekují. Máte o tom nějaké zprávy?
Samozřejmě, že ano, neboť míra testování je jedním ze zásadních preventivních opatření poskytujících přehled nejen o aktuální epidemické situaci, ale také umožňujících přijímat nezbytná protiepidemická opatření co možná nejrychleji a tím nejefektivněji. Skutečně kvalitní antigenní testy jsou schopné v přijatelné míře spolehlivosti detekovat i variantu omikron.

Doba, kdy byla hygiena nadměrně zatěžována dotazy některých občanů, už pominula? Jak jste si vlastně s tímto problémem poradili?
Naše hygienická stanice průběžně odpovídá na relativně velké počty dotazů. Nicméně v závěru loňského roku se situace vlivem známých okolností opravdu vyhrocovala a počty dotazů dosahovaly čísel přesahujících naše personální kapacity. Na poskytování odpovědí jsme museli vyčlenit další zaměstnance, kteří plnili jiné stěžejní úkoly související se současnou pandemickou situací. Díky úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a kolegy z dalších hygienických stanic se nám nicméně daří nával dotazů zvládat.

A trpí pražská hygiena momentálně například personálním nedostatkem?
Personální situace je v rámci aktuálně státem určených pracovních míst víceméně uspokojivá, ale v hygienické službě při míře současné i budoucí vytíženosti nebude erudovaných, odborně vybavených a pracovitých zaměstnanců nikdy dost.

Doposud jste na hygieně řídila sekci ochrany veřejného zdraví. Co si pod tím máme představit?
De facto jde o centrální a stěžejní útvary všech krajských hygienických stanic v České republice. Tato sekce v sobě zahrnuje všechny odborné útvary, na kterých stojí samotná existence a působnost krajských hygienických stanic. Jde o odbory: protiepidemický, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých. Všechny tyto útvary vykonávají preventivní a kontrolní aktivity v problematice ochrany a podpory veřejného zdraví.

Budete navazovat na práci vaší předchůdkyně Zdeňky Jágrové? V čem?
Paní doktorka Jágrová zanechala ve vedení pražské hygienické stanice v pozitivním slova smyslu nesmazatelnou stopu. Významně se jí podařilo situaci a vztahy mezi lidmi v naší organizaci po jejím nástupu do čela hygienické stanice stabilizovat. Dokázala zaměstnance motivovat obrovskou mírou svých odborných znalostí, zkušeností a nadhledem. Nikdo nejde nahradit stoprocentně, nicméně se budu snažit v co nejširším spektru záležitostí na práci doktorky Jágrové navazovat.

Zdeňka Jágrová definitivně odešla do důchodu, nebo bude s hygienickou stanicí spolupracovat na nějaké jiné pozici?
Erudovanost, znalosti a zkušenosti doktorky Jágrové jsou pro pražské hygieniky nadále velmi významné, proto jsme se domluvili na spolupráci při řešení především odborných otázek souvisejících s epidemiologickou problematikou.

Jaké vaše zkušenosti a schopnosti považujete pro vaše nové působení za nejdůležitější?
Hodnotit sebe sama není lehké, ale domnívám se, že schopnost dávat lidi dohromady, koordinovat širší spektrum aktivit, soustředění se na podstatu problémů.

Autor: