Část Koněvovy ulice v Praze je zavřená, opravy potrvají do července

  9:38
Ode dneška začaly další práce na rekonstrukci Koněvovy ulice na Žižkově, které si tentokrát vyžádají kompletní obousměrnou uzavírku. Autobusová i ostatní doprava bude vedena objízdnými trasami. Konec prací plánuje Technická správa komunikací na 4. července.

Kompletní rekonstrukcí nyní projde vozovka v úseku od ulice Rokycanova směrem nahoru po číslo popisné 41, kde se nachází vjezd na placené parkoviště. 

Kvůli oboustranné uzavírce bude znemožněn vjezd do všech objektů.

Kudy do centra

Ve směru do centra bude autobusová doprava vedena ulicemi Koněvova, Černínova, Roháčova, Rokycanova a dále po své trase. Ostatní doprava bude ve směru do centra vedena po ulicích Jana Želivského, Olšanská a Prokopova.

V opačném směru pojedou autobusy po objízdné trase ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. Auta musí rozkopanou ulici objet po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská.

Podle webu pražského dopravního podniku se omezení dotkne autobusových linek 133, 207, 908 a 909. Ty jsou ze zastávky U Památníku, ve směru Biskupcova, vedeny po odklonové trase.

Linky číslo 133, 136, 207, 908, 909 a 913 jsou ve směru Florenc, respektive Flora, ze zastávky Černínova vedeny po odklonové trase ulicí Roháčova, kde se zřizuje zastávka Rokycanova.

Pro chodce budou připraveny provizorní koridory na chodnících po obou stranách.

Část Koněvovy ulice se dočasně uzavře. (8. duben 2021)

Část Koněvovy ulice se dočasně uzavře. (8. duben 2021)

Rekonstrukce bude navazovat na úsek z minulého roku a bude zahrnovat výměnu veškerých konstrukčních vrstev do hloubky zhruba 70 centimetrů.

Zároveň budou realizovány nové uliční vpusti včetně napojení na hlavní kanalizační řad do hloubky zhruba čtyř metrů. 

Po dokončení první části rekonstrukce bude do 29. srpna ve stejném úseku probíhat finální dláždění chodníků. Do stejného data bude také zachován provoz po Koněvově do centra pro všechnu dopravu. 

Od 5. července bude také autobusová doprava ve směru z centra vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská.

Autor: