Pražané zanedbávají preventivní prohlídky, nemají na ně čas, zjistil průzkum

  16:22
Lidé v hlavním městě mají v rámci celé země dlouhodobě nejslabší docházku k praktickým lékařům. Dopady jsou přitom podle odborníků závažné nejen pro zdraví člověka, ale také pro zdravotní systém. Preventivní prohlídky pak vyhledávají hlavně ti, kteří je potřebují nejméně.

„Ti, kteří jsou rizikoví, naopak k lékařům téměř nechodí,“ popisuje problém praktický lékař Jáchym Bednář.

Nejnovější průzkum pro SYNLAB laboratoře odhalil, že Češi nejsou v otázkách prevence zodpovědní. Téměř polovina respondentů přiznala, že neví, na jaká vyšetření má v rámci zdravotního pojištění nárok a k jakým odborníkům by měla pravidelně docházet. Pražané jsou na tom v průměru dokonce ještě hůře, třebaže více než šedesát procent z nich přiznává, že by se o sebe měli více starat.

Podle údajů Oborové zdravotní pojišťovny přišlo na preventivní prohlídku k praktickému lékaři v posledních dvou letech necelých 48 procent jejích klientů. V roce 2021 to bylo 23,4 procenta a v 2022 poté 24,5 procenta. Jednou za dva roky mají totiž Češi nárok na tuto prohlídku zdarma v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Nádorů přibývá. Zásadním krokem může být preventivní prohlídka

Důležitou součástí preventivních prohlídek jsou přitom také laboratorní vyšetření. „Jedná se například o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační – diabetes, onemocnění cév a obezita,“ upřesňuje Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB.

Počkám, až mě lékaři sami pozvou

Ačkoliv se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 63 procent přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich opomíjí, že součástí péče o zdraví by měly být taktéž preventivní prohlídky u lékaře. Více než třetina pacientů z metropole navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve, a na prohlídky nechodí z vlastní iniciativy. Z průzkumu navíc vyplynulo, že méně než čtvrtina pacientů se na prevenci ohlásí sama a 40 procent lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve.

Pražané a prevence

  • Více než polovina respondentů (54 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet.
  • 63,5 % respondentů přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat.
  • 34 % pacientů spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve, a na prohlídky sami nechodí.
  • Více než čtvrtina (27,8 %) lidí má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku většinou ani nedorazí.
  • Nádorových screeningů se pravidelně účastní pouze 10 % pražských pacientů.
  • Každý čtvrtý pacient (27,8 %) na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravý.
  • 29,4 % lidí ve výzkumu přiznalo, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas.
    Zdroj: Ipsos, aplikace Instant Research

„Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné říct, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoliv vyšetření si hlídat a mít o nich přehled,“ upozorňuje praktická lékařka Gabriela Valtrová. Lidé podle praktického lékaře Jáchyma Bednáře stále nejsou v oblasti zdravotnictví tolik vzdělaní a mnoho věcí podceňují.

SMS od lékaře

Konkrétně u preventivních prohlídek by podle praktika mohlo pomoci posílání pozvánek SMS zprávami. „Ne všichni na ně ale reagují,“ konstatuje Bednář. Známým faktem je, že ženy se o své zdraví starají více než muži. To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze čtyři procenta mužů potvrdila pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 procent dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi.

Obavy z nálezu

Z výsledku dotazování vyplynulo, že každý čtvrtý Pražan má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případech ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul.

„Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení,“ doplňuje genetik Libor Staněk.

V konečném důsledku zatěžuje podle lékařů zanedbaná prevence i samotný zdravotní systém. Následná léčba je mnohem nákladnější než preventivní vyšetření a stojí tak pojišťovny několik miliard ročně.

„Je nutné dodat, že včasná diagnostika v brzkých stadiích nemocí dokáže zachránit tisíce lidských životů,“ zdůrazňuje praktický lékař Rodion Schwarz.