Alzheimer centrum zničené požárem se otevře nejdřív za rok, říká ředitel

  16:24
Byl to jeden z nejničivějších požárů ve středních Čechách za poslední roky. Navíc má dvě nevinné oběti, další desítky lidí se zranily. Proč začátkem června začalo hořet v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy, zatím vyšetřuje policie spolu s experty hasičů. Co bude dál, vysvětlil výkonný ředitel Alzheimer centra Radek Žádník.

Minulý týden jste převzali od hasičů budovu po uhašeném požáru. Můžete popsat rozsah poškození?
Objekt jsme převzali minulý pátek v časných ranních hodinách. Podle statika jsou všechny nosné konstrukce objektu v pořádku. Bude se demolovat obvodové zdivo a příčky ve čtvrtém nadzemním podlaží. Trosky střechy již byly odklizeny. Nižší nadzemní podlaží je třeba zejména vysušit a vyčistit, stav rozvodů se teprve bude posuzovat.

Vyšetřování příčin požáru stále probíhá. Máte vy osobně nějaké informace o tom, co mohlo oheň způsobit? Hovořilo se o firmě opravující plynovou kotelnu...
V objektu probíhaly práce na přepojení původní kotelny na novou, umístěnou v přístavbě. Vyšetřování probíhá, výsledky nejsou dosud známé. Do nejvyššího podlaží, kde byla původní kotelna či strojovna evakuačního výtahu, neměli klienti přístup. Ale znovu opakuji, příčinu požáru určí až vyšetřování.

Po požáru se řešilo, jak se mohlo stát, že záchranáři byli přesvědčeni, že všichni klienti jsou již evakuováni. Tři z nich ale přitom zůstali uvnitř několik dalších hodin. Provedl jste si nějaké interní vyšetřování toho, jak mohl takový problém s přenosem informací nastat? Kdo je za to podle vás odpovědný?
Naši pracovníci mají evidenci klientů precizní. V době vypuknutí požáru bylo v domově 54 klientů a tuto informaci jsme předali složkám integrovaného záchranného systému (IZS). Z 54 klientů bohužel dvě ženy neštěstí nepřežily, 52 klientů bylo převezeno do domů sociálních služeb nebo do nemocnic. Máme jejich jmenný seznam, víme přesně, o koho jde.

Bylo tedy v budově 54 klientů, nebo o tři více?
Ano, bylo jich 54. Tuto informaci poskytli pracovníci domova složkám IZS a byla správná.

Poslouchali jsme záchranáře, řekl majitel k evakuaci alzheimer centra

Tak tedy podle vás evakuované klienty špatně spočítali záchranáři?
Zásah probíhal v ohromně složitých podmínkách. Hasiči a záchranáři odvedli úžasnou práci, zaslouží si za ni poděkování a respekt.

Kontrolní komise

Požár v roztockém domově řeší také kontrolní komise, která podle Tomáše Pařízka z ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) prověří vedení zásahu a činnost hasičů na místě i postup HZS v rámci výkonu státního požárního dozoru - a to jak v rámci kontrolní činnosti, tak z hlediska stavební prevence. Jde o to, zda byly v budově dodrženy všechny požární předpisy a například i o to, kdo pochybil při záchraně klientů domova. O třech z nich se totiž nevědělo, že zůstávají v hořícím objektu, nalezeni byli až o téměř pět hodin později. Dva z nich už po smrti.

Mají vždy vaši zaměstnanci přehled o počtu klientů přítomných v domově?
Samozřejmě, že mají. V domově, kde se pečuje o klienty s Alzheimerovou nemocí nebo podobným onemocněním, musíte v každém okamžiku vědět, zda je klient v budově, či mimo ni.

Kolik klientů ještě zůstává v nemocnicích a jaký je jejich stav?
Většina je již v domovech sociálních služeb ve Středočeském kraji nebo v Praze. Dostali jsme množství nabídek volných lůžek od kolegů z jiných domovů z celé republiky. Za to bych chtěl všem těm, kteří nabídli pomocnou ruku, poděkovat. V nemocnicích jsou již jen čtyři klienti, nikdo z nich už není na JIP.

Klienti s Alzheimerovou chorobou potřebují zvláštní péči, bude o ně v náhradních ubytováních dostatečně postaráno?
Do domovů, kam byli převezeni naši klienti, a byli jsme o to požádáni, jsme vyslali naše zaměstnance, aby pomohli s péčí. Tam, kde bylo potřeba, jsme zajišťovali materiální vybavení nebo léky. Nyní nastane období, kdy se klienti a rodiny budou rozhodovat, zda v novém domově zůstanou.

Vyšetřování požáru roztockého alzheimer centra potrvá, začaly sanační práce

Jak na vás situace dopadá? Budete mít prostředky domov opravit a znovu zprovoznit?
Je to pro nás všechny nesmírně tragická a zdrcující událost. Největší zármutek máme nad ztrátou dvou klientek, které neštěstí nepřežily. Z hodiny na hodinu přišli naši klienti o domov, na který byli zvyklí, naši pracovníci zase o svoje klienty a pracovní prostředí. To se ani slovy nedá popsat. Máme od klientů i od zaměstnanců přání, abychom domov co nejdříve opravili, protože se chtějí do Roztok vrátit.

Již začaly některé sanační práce. Jak postupujete?
Práce probíhají už více než týden. První, na co jsme se soustředili, byly věci klientů, které se podařilo zachránit a které jsme jim dodali do jejich nových domovů. Šlo například o brýle, doklady, pomůcky, obrázky a podobně. Všechno, co nebylo poškozeno nebo zničeno.

Kdy byste mohli provoz centra v Roztokách obnovit?
Můžeme pouze odhadovat, že nejdříve za rok.