Více stromů, méně asfaltu. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad čeká proměna

  10:54
Popraskaný asfalt, pozůstatky po trávě vyšlapané až na hlínu a zanedbané okolí kostela Nejsvětějšího srdce Páně by měla podle představ veřejnosti nahradit na náměstí Jiřího z Poděbrad dlažba, nové stromy a zeleň nebo hřiště na pétanque.

Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad (3.8.2019) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Rekonstrukci náměstí plánuje Praha 3 už dlouhou dobu. Teď se chce vrátit k původnímu projektu ateliéru MCA, který zvítězil v architektonické soutěži v roce 2002. V červnu proto radnice Prahy 3 společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy zjišťovala, co se veřejnosti na představeném návrhu líbí a co by v něm naopak mělo být jinak.

„Na dotazník nám odpovědělo celkem 254 respondentů. Z výsledků vyplývá, že bychom v projektu měli pokračovat,“ říká zastupitel Prahy 3 a předseda výboru pro územní rozvoj Matěj Michal Žaloudek (Zelení). „Naprostá většina občanů, kteří se vyjádřili, myšlenku revitalizovat náměstí podle předloženého návrhu vítá,“ dodává starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

Dlažba lemovaná platany

Lidé na projektu oceňují především větší množství stromů, kvalitnější zeleň nebo nahrazení asfaltu dlažbou. Zeleň je ale zároveň také oblastí, ve které by veřejnost ráda viděla další úpravy.

Projekt rekonstrukce počítá s vytvořením dlážděné plochy před kostelem, kterou budou lemovat stromořadí platanů. Část současných travnatých ploch tak ustoupí dlažbě nebo mlatovému povrchu. V dotaznících se proto často objevoval požadavek, aby travnatých ploch sloužících k odpočinku bylo na náměstí více.

Fotogalerie

Lidé by si přáli také větší množství laviček nebo navrhují umístění prvků pro sportovní aktivity. V dotaznících se několikrát objevil třeba návrh na vznik venkovní posilovny či hřiště na pétanque.

O konkrétní podobě rekonstrukce náměstí se rozhodne až na podzim. Vedení městské části nejprve hodlá na zářijovém zasedání zastupitelstva revokovat usnesení z loňského roku, které přípravy na projektu pozastavilo. „Projekt je poměrně citlivý a také finančně náročný. Očekávám tedy velkou debatu s opozicí,“ říká Žaloudek. Celá rekonstrukce má stát zhruba 75 milionů korun. Většinu prostředků chce ale radnice městské části získat z rozpočtu magistrátu.

Připomínky veřejnosti, které vyplynuly z vyplněných dotazníků, plánuje vedení městské části nyní probrat s architekty, kteří rekonstrukci náměstí v roce 2002 navrhli a průběžně ji aktualizují.

„Jsme teď ve fázi projektové studie. Poté, co plán zastupitelstvo schválí, začne se připravovat samotná projektová dokumentace. A v jejím rámci můžeme zapracovat připomínky občanů,“ přibližuje další postup starosta Ptáček.

Zapracovat budou muset architekti zejména na řešení místa pro farmářské trhy. Ty se mají podle návrhu přesunout ze současného umístění před základní školou do východní části náměstí blíže ke kostelu. „Zdá se ale, že ten prostor je poměrně stísněný a návrh studia MCA počítá s tím, že by tam byla jen tři stání pro trhovce. Pořadatelé ovšem trvají na tom, že pro provoz trhů potřebují 25 stání. Budeme tedy muset najít nějaký kompromis,“ vysvětluje Žaloudek.

Jasno nemá zatím radnice ani v tom, jak naloží s výdechem z metra, který v roce 1980 vytvořil akademický sochař Petr Šedivý. „Výdech je dnes ve špatném stavu. Má své hlasité zastánce a pak tišší většinu, které se nelíbí. Je tedy ještě věcí vyjednávání, jaká bude jeho budoucnost,“ uvádí Žaloudek s tím, že se může do stávajícího výdechu zabudovat nová technologie nebo se stavba nahradí menším, méně nápadným výdechem. V dotaznících se pro zachování současného výdechu vyslovilo 54 lidí, 134 občanů si přeje nové řešení a 66 lidí se k této otázce nevyjádřilo.

Od stejného autora jako výdech je také kašna, o jejíž budoucnost se dříve vedly spory. V současném vedení Prahy 3 však panuje shoda nad jejím zachováním, což v dotaznících lidé podpořili. Sám autor ale upozorňuje, že v případě odstranění výdechu z metra by utrpěla i kašna.

„Tyto dva objekty tvoří komplet jednotného tvarosloví, tak jak bylo v zadání konkurzu,“ uvádí Šedivý.

Práce na nové podobě náměstí by Praha 3 ráda zahájila v roce 2021.