Lávka v Nymburce získává finální podobu, ze břehů se vztyčí oblouky

  6:24,  aktualizováno  11:23
Nová lávka přes Labe v Nymburce je skoro hotová. Dělníci v posledních měsících stavěli u Hrabalova posezení mostovku a v těchto dnech podél ní začali vztyčovat i ocelovou konstrukci. Podle plánů by se chodci po lávce poprvé mohli projít na podzim tohoto roku.

Práce na nové lávce v Nymburce započaly na podzim 2020 a brzy vstoupí do finální fáze.

Mostu budou dominovat dva hlavní nosné oblouky, rozevřené do písmene V. Mezi ně se vloží mostovka, část lávky, kterou užívají lidé. V červnu poté na stavbaře čeká ojedinělá akce. Budou přesouvat díl lávky na loď, a následně ho vyzdvihnou do definitivní pozice. V ní bude nejprve dočasně a poté i finálně upevněn.

„Střední konstrukční díl se příčně přesune přibližně o dvacet metrů nad tok, kde je již připraven nakládací dok. Následně se díl zvedne a podplaví ho loď, na kterou bude spuštěn. Tato technologie výstavby rozhodně není něčím, co by bylo na stavbách běžně k vidění,“ uvedl Petr Vítek, specialista pro obory betonové a mostní konstrukce společnosti Hochtief.

K tomuto kroku se stavbaři uchýlili, aby se vyhnuli stavbě provizorních pomocných konstrukcí. Zásahy do vodního toku jsou totiž podle stavební firmy často problémové. Když je hladina vody vyšší, hrozí poškození či přímo zřícení konstrukce.

Nová lávka bude 210 metrů dlouhá. Její životnost se počítá na sto let a sloužit bude pěším i cyklistům.

„V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté,“ uvádí stavební firma Hochtief. Lávka je koncipována s důrazem na minimální riziko koroze, která se stala osudnou lávce předchozí.

Stavba lávky přes plavební komoru v Nymburce vázne, může za to i covid

Tu radnice v roce 2017 uzavřela. Hrozilo, že se zřítí. V srpnu roku 2018 byla stržena. Do Labe se poroučela již hodinu po začátku demoličních prací. Nosná lana byla velmi zkorodovaná.

Stará lávka trpěla stejnými konstrukčními problémy jako most v pražské Troji, který se zřítil se v prosinci 2017. Obě díla projektoval architekt Jiří Stránský, který skončil u soudu. 

Protože vznik díla trvá delší dobu, firma Strabag mezitím v Nymburce postavila ještě jednu lávku. Ta přemosťuje řeku u hydroelektrárny. Její dokončení v létě komplikovala pandemie koronaviru.

Autor: