V Sedlci znovu poskládali kosterní pyramidu. Má pět metrů a je v ní 1500 lebek

  18:18
Geometrické funkce, fyzikální zákony i chemické reakce. S tím vším si museli poradit odborníci v kutnohorském kostele Všech svatých, kteří po čtyřech letech náročných prací dokončili sestavování první ze čtyř kosterních pyramid. Do speciální dřevěné konstrukce vsadili mimo jiné téměř 1 500 lebek či více než 15 tisíc holenních kostí.

V kostnici pod kostelem Všech svatých v Kutné Hoře obnovili pietní mohylu sestavenou z lidských ostatků (13. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Přípravy a samotná obnova severozápadní pyramidy vyšla na 21 milionů korun, které uhradila Římskokatolická farnost v Kutné Hoře ze svých příjmů.

Restaurátoři začali s rozebíráním pět metrů vysoké věže v roce 2019 kvůli statické poruše kostela a nutnosti zpevnit a rozšířit základ severozápadního pilíře kostnice.

Pomohla dřevěná patra

Jednotlivé lebky a další ostatky pocházející z obětí moru a husitských válek musel odborník kus po kusu detailně renovovat. „Nejdřív je mechanicky očistil kartáčkem, poté namočil ve vápenném mléce a nakonec vysušil. Jedná se o princip, s nímž se pracovalo v minulosti a my jej ctíme,“ uvedla ředitelka farnosti Radka Krejčí.

Je to mravenčí práce. V kutnohorské kostnici dokončují první pyramidu z kostí

Poté, co odborníci kosti z rozebrané pyramidy zakonzervovali, dumali restaurátor Tomáš Král s projektantem Vítem Mlázovským nad sofistikovaným způsobem jejich návratu na původní místo.

„Jako ideální řešení se ukázalo vybudovat uvnitř nově sestavované pyramidy nosnou dřevěnou konstrukci, která ji bude zpevňovat a současně odlehčovat tlak kostí. Díky polím jsme zatížení rozdělili na jednotlivá patra. Při opětovném skládání pyramidy jsme se však potýkali se skutečností, že velké množství kostí bylo poškozených hnilobou a tedy nepoužitelných. Nakonec jsme to vyřešili kladením ostatků jen po obvodě pater, nikoliv uvnitř věže,“ řekl Král.

Jen samotná příprava velkého klenebního pole trvala více než dva roky.

„Nejdříve jsme totiž museli zajistit statiku objektu a snížit vlhkost v interiéru kostela pomocí větrané podlahy, která vznikla v poli po rozebrané pyramidě. V ní jsme vybudovali speciální odvětrávací kanálky. Podlaha tak bude velmi dobře odvětrávána a sestavená pyramida by tak neměla tolik trpět vlhkostí, a tedy i destrukcí kostního materiálu,“ vysvětlila ředitelka Radka Krejčí.

60 434 kostí

tvoří nově sestavenou pyramidu.

1 424 lebek

je umístěných v severozápadní věži.

21 milionů

korun stála obnova první z pyramid.

Na jaře 2022 začal tým restaurátorů skládat kosterní pyramidu kolem zmíněné konstrukce.

„Všechny procesy spojené se sestavováním pyramidy probíhaly za vitrážovými okny, čili byly pro návštěvníky kostnice dobře viditelné. Víme, že se jedná o atraktivní pracovní činnost, proto jsme chtěli, aby mohli být lidé doslova u toho a restaurátory sledovat z bezprostřední blízkosti,“ podotkl Král.

Podle projektanta obnovy kostnice Mlázovského je pro restaurátory důležitá i jejich psychika. „Ať chceme, nebo ne, představují tyto práce neustálý kontakt se smrtí a s tím se musí dokázat vyrovnat,“ upozornil Vít Mlázovský.

Pokračují jihozápadní věží

Kompletní obnova sedlecké kostnice pokračuje již desátým rokem. Začátkem desetiletí však musely práce výrazně zpomalit kvůli úbytku finančních prostředků ze vstupného, který zapříčinila pandemie.

2. dubna 2019

„Rekonstrukci kostnice hradíme z turistických příjmů a vzhledem k velkému poklesu návštěvnosti jsme museli plánované stavební činnosti zpomalit. A na předcovidová čísla jsme se dosud bohužel nedostali. Loni navštívilo kostnici 297 tisíc turistů, zatímco před pandemií jich bylo téměř půl milionu,“ konstatovala Krejčí s tím, že kutnohorská farnost investovala v posledních deseti letech do obnovy sedlecké památky už 111 milionů korun.

V kostnici však práce pokračují dál. Odborníci již rozebrali druhou ze čtyř pyramid, která stála v jihozápadním poli.

„S jejím sestavováním chceme začít nejpozději začátkem příštího roku,“ dodal restaurátor Král.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: