Chirurg Albert má vlastní bustu. Odhalili ji zástupci Karlovy univerzity

  13:52
Zástupci Karlovy univerzity odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta v prostorách Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK na Albertově. Univerzita tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém je pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty na Novém Městě pražském.

Slavnostní odhalení busty Eduarda Alberta. (17.listopadu 2020) | foto: Michal ŠulaMAFRA

Busta představuje profesora Eduarda Alberta jako sebevědomého, moudrého a energického muže. Albert se opírá o knihu, na jejíž vazbě je nápis Ars Medicina – umění léčit. Kniha je rovněž symbolem Albertova stále aktuálního odkazu. Váže se k jeho zásadní vědecké a pedagogické práci v oblasti lékařství, ale i v dalších odvětví a k jeho početné publikační činnosti.

Mezi soklem a bustou samotnou jsou zobrazeny kvádry, jež symbolizují skutečnost, že Albert je jedním ze základních kamenů - pilířů české i světové medicíny. Busta je vyrobena z bronzu, je jeden metr vysoká a jejím autorem je akademický sochař Jakub Vlček.

„Jsem rád, že alespoň tímto slavnostním aktem, kterým si dnes jeho osobnost připomínáme, můžeme vzdát hold jednomu z velikánů české medicíny,“ uvedl rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Slavnostní odhalení busty Eduarda Alberta. (17.listopadu 2020)

Slavnostní odhalení busty Eduarda Alberta. (17.listopadu 2020)

Eduard Albert byl český chirurg, který předbíhal dobu a řadu chirurgických úkonů prováděl vůbec jako první. Mezi nimi byla například transplantace periferního nervu. Na jeho operace velkých kloubů se jezdila dívat a učila se jimi celá Evropa. Zároveň podporoval české studenty a umělce. Byl to univerzitní profesor, popularizátor české poezie, překladatel a básník.

Autor: