Bohnický hřbitov bláznů se dočká důstojné opravy, dostaví i kapli a upraví cesty

  7:16
Praha 8, která vlastní takzvaný hřbitov bláznů v Bohnicích, představila architektonickou studii na jeho obnovu. Součástí revitalizace pietního místa je oprava mohyly, modlitebny nebo cest. V současnosti je místo zpustlé a zarostlé náletovou zelení.

Praha 8 představila projekt revitalizace Bohnického ústavního hřbitova (7. února 2024) | foto: MČ Praha 8

„Navržená rekonstrukce zachová jedinečný genius loci hřbitova a zároveň jej důstojně a citlivě dotvoří. Podmínkou, abychom mohli toto úžasné pietní místo kultivovat, byl převod hřbitova na Městskou část Praha 8. To se po deseti letech velkého úsilí podařilo,“ uvedl Jiří Vítek (Patrioti), místostarosta Prahy 8.

Autorem architektonické studie je ateliér OHA architects. „Navržené urbanistické řešení celého areálu vychází z jeho historie, zároveň reaguje na stávající stav a plánovanou formu jeho užívání jako čistě pietního místa. Zásahy jsou minimální a zaměřují se na obnovu tří hlavních dominant: kaple, mohyly a kříže,“ vysvětlil architekt Ondřej Hronek.

Novodobá hřbitovní kaple na Březové je unikátní minimalistickou stavbou

V areálu dojde i k obnově části cest podle historických plánů nebo propojení dominantních míst.

Torzo hřbitovní kaple se podle studie plánuje sanovat proti další degradaci a dostavět jeho chybějící části. Z původní stavby totiž zůstaly jen obvodové zdi a vnitřní příčky, chybí střecha včetně krovů, oken i dveří.

Vznikne tak kaple s otevřenou ocelovou střechou z rezavějící oceli, která bude symbolizovat trnovou korunu, a také s výstavním prostorem o historii místa. Opravou projde i mohyla, na které zrenovují omítku, doplní reliéfy, nápisy i kříž.

Celý areál je v současnosti zarostlý náletovou zelení, která zakrývá i cesty. „Obnovena bude hlavní přístupová cesta lemovaná působivou alejí a na ní kolmá hlavní osa hřbitova protínající kříž a kapli. Z této hlavní osy odbočí cesta k mohyle. Před kaplí bude vytvořena piazzetta ze žulových bloků,“ vysvětlila Praha 8 na svém webu. Cena projektu zatím nezveřejnila.

Po stezce bláznů. Prozkoumejte opuštěnou vesnici skrytou v hlavním městě

Bohnický ústavní hřbitov se nachází v Praze 8, nedaleko od Psychiatrické nemocnice Bohnice. Přibližně 2,5 hektaru rozlehlý areál vznikl v roce 1909. Kromě pacientů nemocnice byli na místě pochováni i jejich ošetřovatelé, řádové sestry nebo italští vojáci, kteří zemřeli při tyfové epidemii v zajateckém táboře roce 1916. Za 60 let, kdy byl hřbitov v provozu, na něm bylo pohřbeno přibližně 4 300 lidí, prvním byl jedenáctiletý František Janovský. Do správy městské části se hřbitov dostal v roce 2018, znovu se na něm už pohřbívat nebude.

Pro jeho atmosféru využil hřbitov i v roce 1984 režisér Miloš Forman jako kulisu film Amadeus ve scéně, kde Mozarta ukládají do hromadného hrobu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: