Vrak deset let obrůstá zelení, odstranit ho zatím nepomohla ani novela zákona

  14:40
Čtvrt roku již platí novela zákona, která měla zrychlit odstraňování autovraků z ulic. V praxi se toho však zatím moc nezměnilo. Například v pražských Hodkovičkách zabírá vrak auta parkovací místo už tak dlouho, že obrostl zelení.

Zarostlý vrak v ulici Pod Lysinami v Praze 4. | foto: Jaroslav Loskot

„Praha 4 není vlastníkem komunikací, který má právo vozidlo odtáhnout, popř. vrak odstranit a zlikvidovat, a tak nemá přesnou statistiku. Novela se nicméně nijak významně na jejím území neprojevila,“ uvedl Petr Bidlo z odboru starosty Prahy 4, kde vrak stojí.

Na parkovišti v ulici Pod Lysinami v Praze 4 stály původně vraky dva. Zatímco jeden po mnoha výzvách zmizel, další stojí na místě už deset let. Podle čtenáře iDNES.cz auto nejdříve obrůstalo kopřivami, teď už i mladými stromy. Že vrak zbytečně zabírá parkovací prostor, přitom sám pravidelně hlásil na různých místech.

„Vrak byl průběžně nahlašován telefonicky na městské policii, ale nic se nedělo. V roce 2018 jsem poslal fotky na městkou část, která ji přeposlala na Správu služeb hlavního města Prahy, a zase nic,“ uvedl Jaroslav Loskot, který v blízkosti žije. Poslední upozornění na vrak odeslal 8. června.

Zda je vozidlo vrakem, a tudíž je možné ho odtáhnout, posuzuje Správa služeb. Podle oslovených úředníků bylo toto auto nahlášeno v průběhu let několikrát, ale až dosud se podle zákona o vrak nejednalo. 

I když totiž byla takto odstavená auta ve špatném technickém stavu a neschopná provozu, podle zákona o pozemních komunikacích se stávala vraky až ve chvíli, kdy jim chyběl motor nebo jiná důležitá část. Koncem dubna proto vešla v platnost novela zákona, která vrak specifikuje i jako vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na silnicích.

Nejprve je třeba najít majitele

V souvislosti se změnou zákona byla upravena zřizovací listina Správy služeb a městská organizace od té doby může odtahovat i auta s více než šest měsíců prošlou technickou prohlídkou. To se týká i vraku v pražských Hodkovičkách.

„Na základě oznámení ze dne 8. 6. 2020 k uvedenému vozidlu bylo ze strany Správy služeb hlavního města Prahy provedeno místní šetření. Ze závěru vyplývá, že se jedná se o vozidlo tovární značky Honda Civic, červené barvy, bez RZ,“ sdělila Petruše Stehlíková z odboru kancelář ředitele. Dodala, že firma proto vyzve majitele k odstranění vozidla.

Jenže Správa služeb musí nejprve zjistit, komu vrak patří. Vzhledem k tomu, že auto nemá registrační značku, požádá magistrát o otevření vozu kvůli zjištění identifikačního čísla. Na jeho základě bude žádat o lustraci majitele v registru vozidel a až poté mu bude možné výzvu odeslat. Pak poběží dvouměsíční lhůta na splnění požadavku.

Pokud se majitel nebude k odstranění mít, vrak bude na jeho náklady odtažen a zlikvidován nebo prodán. Majitel také může dostat pokutu až 300 tisíc korun.

Vraky z ulic mizí, ale pomalu

Opuštěné autovraky mohou lidé hlásit přímo na stránkách Správy služeb hl. m. Prahy, nebo na webových stránkách a aplikaci Změnte.to. Podle Petruše Stehlíkové ze Správy služeb od 30. dubna, kdy byla přijata novela zákona, přijala organizace 2 700 oznámení o vracích, ale jen 57 jich bylo odtaženo a následně ekologicky zlikvidováno.

Podle vyjádření pracovníků Správy služeb navíc žádné z nich nebylo odtaženo kvůli propadlé technické. Důvodem jsou právě komplikace s hledáním majitelů. Pomalý postup potvrzují i zástupci městských částí.

„Novelizaci zákona jsme velmi uvítali. Slibujeme si od ní, že dojde k výraznému zlepšení a vraky z ulic zmizí. Reálně se toho bohužel zatím moc nezměnilo, protože novelizace vyžaduje administrativní úkony, které se na straně pražského magistrátu a Správy služeb neúměrně protahují. Takže na skutečné zlepšení teprve čekáme,“ popsal místostarosta Prahy 6 pro dopravu Jiří Lála (ODS).

Autor: