Inspekce nevyslechla klíčové svědky, říkají kolegové ředitelky odvolané kvůli šikaně

  14:18
Většina učitelů Základní školy v Blovicích, kde rada města nedávno odvolala ředitelku, se za svou nadřízenou postavila a podepsala petici za setrvání Dagmar Hitkové ve funkci. Ta na škole skončila v reakci na petici, kterou naopak sestavili zástupci veřejnosti kvůli šikaně ve škole. Kantoři v nové petici uvádějí, že školní inspekce nevyslechla klíčové zaměstnance, kteří byli s poškozenou v každodenním kontaktu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Rádi bychom uvedli skutečnost, že jedna iniciátorka petice má syna, který na konci loňského školního roku postříkal ve škole mladšímu spolužákovi předloktí hořlavinou a zapálil ho. Škola vůči němu okamžitě přijala výchovné opatření,“ stojí v dopisu radě.

Podle učitelů vytvořilo vedení města odvoláním ředitelky precedens a dalo tím signál, že kdykoli se kdokoli ze zaměstnanců školy nebude chovat a jednat podle představ rodičů, dojde k odvolání pracovníka ve vedoucí pozici, ať už jím bude kdokoli.

V Blovicích kvůli šikaně odvolali ředitelku, učit na škole ale zřejmě bude dál

„Jakýkoli ředitel tak bude pod neustálým tlakem ze strany veřejnosti, což bude mít negativní vliv na jeho práci a práci všech jeho podřízených,“ uvádí se v petici učitelů školy.

Učitelé vzkazují radě města i to, že pokud dojde k odvolání ředitelky školy, která dovedla během krátké doby stabilizovat pedagogický kolektiv, ztratí tito zaměstnanci důvěru nejen v to, že by snad zde mohla být jistá spravedlnost a objektivnost, ale také mohou přijít hromadné odchody, které školu dále poškodí.

Poradenské pracoviště mělo v péči 105 žáků ze 600

Připomínají i to, že před dvěma lety po nástupu současné ředitelky Dagmar Hitkové začalo na její popud ve škole pracovat Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které pomáhá dětem řešit společně s rodiči a odborníky různé problémy. Jako silnou stránku školy to ve své hodnotící zprávě píše o blovické škole Česká školní inspekce (ČŠI) v roce 2022.

A neobrátil se projekt zavedení ŠPP proti škole? Při debatě části pedagogického sboru s redaktorkou MF DNES na tuto otázku učitelé odpověděli, že to může být pravda, protože díky tomuto pracovišti je víc vidět na rodiče. A ne každý rodič se ztotožní s tím, co mu odborníci o jeho vlastním dítěti sdělí.

„Jestli něco cekneš, ztřískáme tě.“ Oběť otřesného případu šikany se chtěla zabít

Tajemník blovické radnice Václav Kybic vyjádřil pochybnost, jestli fungování centra bylo dobře nastavené, když v péči pracoviště bylo tak velké množství dětí. Podle zjištění MF DNES to bylo 105 žáků ze zhruba 600.

Podle tajemníka byl pro radu města před odvoláním ředitelky stěžejní fakt, že šikana ve škole se projednávala na zhruba šesti posledních zastupitelstvech města. A také i zpráva ČŠI, která popsala pochybení. Obsah zprávy je ale neveřejný.

Klíčové svědky inspekce nevyslechla

Učitelé vyjádřili nesouhlas i s postupem ČŠI, kam doputovaly dvě stížnosti a následně ve škole proběhlo šetření inspektorů. V kauze šikany třináctileté dívky podle učitelů nebyli inspekcí vyslyšeni klíčoví svědci.

„Měli by se vyjádřit různí učitelé a asistenti, kteří byli s poškozenou v každodenním kontaktu, jde o tři klíčové svědky – asistentku, třídní učitelku 5. třídy a třídní učitelku 6. třídy, kteří už ve škole nepracují,“ uvádějí učitelé, kteří za ředitelkou stojí i proto, že dívka spojovaná s šikanou byla pod neustálým dohledem asistentů či pedagogů.

K druhé ze stížností údajné šikany jiné dívky učitelé uvádějí, že stěžovatel na nedávném zastupitelstvu města sdělil, že policie případ odložila z důvodu nízkého věku účastníků. „To ale není pravda, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje případ vyhodnotilo takto: „....po zhodnocení veškerých okolností případu nebylo policejním orgánem zjištěno jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu v rovině trestněprávní či přestupkové. Z tohoto důvodu bude věc uložena bez dalšího opatření.“

Škola navrhuje diskusi

V dopise radě také uvádějí na pravou míru tvrzení, která zazněla na zasedání zastupitelstva, kde se kauza nedávno probírala. Nepravdivé je podle nich to, o čem na zastupitelstvu mluvila jedna z maminek. „A to, že do školy chodí její třináctiletá dcera. Není to pravda, do školy dochází její dcera ve věku sedmi let. Tato dívka ve škole nikdy neměla problémy a nikdy si její matka nestěžovala,“ stojí ve zprávě.

Zmiňována je i další účastnice zastupitelstva kritizující tam vedení školy. „Paní docházela se svojí matkou a se svojí neteří do školního poradenského pracoviště, kde škole vyhrožovala, napadala ji, a to za přítomnosti zástupců různých neziskových organizací. Ty došly k závěru, že problém není ve škole. Jednání se zúčastnila i pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí,“ píší radě učitelé.

Další maminka na zastupitelstvu uváděla, že její starší dcera před dvěma lety byla ve škole šikanována. V té době, kdy k této skutečnosti docházelo, byla třídní učitelkou žena, která už ve škole nepracuje. Ani tehdejší metodička prevence už ve škole nepracuje, stejně jako tehdejší výchovná poradkyně. „Vzhledem k tomu, že obě ze školy odešly, není možné, aby kdokoli ze současných učitelů za to nesl zodpovědnost,“ uvádí se ve zprávě.

„Nikdy jsme si nemysleli, že budeme muset jednat tak, že v rámci zachování dobrého jména školy budeme muset sdělovat tyto skutečnosti. To nás profesionálně a lidsky zraňuje,“ uvádějí ve zprávě učitelé.

Škola proto navrhuje panelovou diskusi za účasti spokojených i nespokojených rodičů, odborníků, zastupitelů společně se Středním článkem podpory Ministerstva školství, což je jakýsi mediátor v oblasti školství.

Rada města tento týden pověřila vedením školy učitelku ZŠ Blovice Jolanu Rundovou, která zde učí 35 let. Ta jmenovala nové zástupce, jedním z nich je Růžena Kohoutová – bývalá ředitelka, která šla před dvěma lety do důchodu a teď se do školy vrátila. Hitková je v pracovní neschopnosti. V pátek by podle tajemníka mělo být vypsáno výběrové řízení na místo nového ředitele školy.

Ředitelka Dagmar Hitková odmítla podepsat dokument o tom, že je odvolaná z funkce ředitelky

Odmítá totiž nařčení, že šikaně ve škole přihlížela. Naopak je přesvědčená o tom, že šikaně ve škole se snažila se svými kolegy předcházet.

Vaše odvolání bylo reakcí na nedávno zveřejněný případ brutální šikany třináctileté dívky. Spolužák a dvě dívky ji měli nutit dělat úchylné sexuální věci. Dívku podle její výpovědi dva roky mlátili, osahávali na prsou i přirození, přičemž musela vydávat zvuky jako při orgasmu. A vyhrožovali jí, že „jestli cekne, ztřískají ji nebo jí zabijou psa“. Co si myslíte o zveřejnění těchto okolností? Kdo je zveřejnil?
Já nevím, jak to ví veřejnost, na to nedokážu odpovědět, ale ze školy žádná taková informace nevyšla.

Dá se podle vás říci, že zveřejnění informací není pro dítě dobré?
To je špatně pro všechny děti, které jsou spojené s tímto případem, pro všechny děti ze třídy, které by v tom případně mohly být nějak zainteresované a jsou nyní součástí celorepublikového příběhu o tomto podezření na šikanu. Jisté je, že informace ublížila nejvíce té dívce.

Protože si každý domyslí, kdo to je?
Ano, Blovice a okolí ví, o koho jde. Holčička si to čte v novinách, zjistí, že všichni vědí, co se jí stalo. Ale otázka stále je, co se jí přesně stalo. Já ani učitelé to nevíme. Ihned, jak jsme informaci od rodičů letos v lednu získali, jsme ji oznámili na policii. Vyšetřování policie ještě není u konce a šetření ČŠI považuje škola za naprosto nedostatečné.

Co hodláte v následujících dnech dělat?
Připravuji vyjádření ke zprávě ČŠI. Ve škole chci zůstat, záleží mi na ní a chci učit. Před rokem 2021, kdy jsem se stala ředitelkou, jsem tu učila 19 let.