Univerzita nabídne jaderné inženýrství, elektromobilitu i wellness

  9:02
Jaderné inženýrství, elektromobilita, ale také třeba wellness nebo občanská výchova. To jsou náplně některých nových oborů, které brzy spustí Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Reaguje tak na aktuální poptávku a zároveň chce nabídnout to, co na ostatních vysokých školách studenti nenajdou.

Kampus Západočeské univerzity v Plzni na Zeleném trojúhelníku (8. září 2021) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Jeden z nových studijních programů přitom univerzita otevře i v Chebu. Věnovat se bude i digitálním technologiím. Na akreditaci pak čeká program kinantropologie, s nímž škola počítá pro Karlovy Vary.

„Některé nové obory stihne univerzita otevřít už od příštího akademického roku 2024/25, u dalších se teprve chystá podat žádosti o akreditaci a jejich zavedení očekává později,“ uvedla tisková mluvčí ZČU Andrea Čandová s tím, že od studujících nejen v České republice je stále větší poptávka po oborech zaměřených na ekologii nebo udržitelnost.

Takové požadavky by měl splňovat nový mezifakultní a interdisciplinární studijní program, který se zaměří na elektromobilitu a řízení dopravy. Garantovaný bude Fakultou elektrotechnickou, podílet se na něm ale bude sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav. Studenti si budou moci v rámci programu Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy vybrat ze tří specializací. Těmi jsou Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony, Konstrukce a design v oblasti e-mobility a Plánování, modelování a řízení dopravy.

ZČU bude mít konzultanta bezpečnosti, pomoc studentům nabídne i krizová linka

Momentálně ZČU čeká na udělení akreditace od Národního akreditačního úřadu. „Předpokládáme, že otevřeme přijímačky do druhého kola – tedy že by se studenti a studentky mohli přihlásit ještě v létě a hned v září pak do studijního oboru nastoupit,“ doplnil proděkan FEL pro mezinárodní vztahy a komunikaci Jan Michalík.

Zájemcům o jadernou energetiku chce ZČU jako zatím jediná vysoká škola v Česku nabídnout navazující magisterské studium Management jaderného inženýrství podle statusu International Nuclear Management Academy.

U tohoto programu bude FEL teprve žádat o akreditaci. První studenti by jej mohli začít studovat v akademickém roce 2025/26. „Probíhající tendr na výstavbu jaderných zdrojů v České republice, plány výstavby dalších jaderných zdrojů nejen v Evropě ukazují na nutnost vychovávat nové generace inženýrů, které jejich vývoj převezmou,“ zdůvodnil tuto novinku Jan Michalík.

Nový studijní program Management a digitální technologie chystá Fakulta ekonomická pro své pracoviště v Chebu v Karlovarském kraji. Jedná se o profesní studijní program vyučovaný v angličtině, který vznikl ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg-Weiden na základě potřeb zaměstnavatelů. Také tady fakulta čeká na dokončení akreditačního řízení.

Studium proběhne i v Německu

Studium bude probíhat na obou univerzitách – jak na FEK ZČU v Chebu, tak právě i v německém Weidenu. „Studující mohou obecně v profesních studijních programech očekávat větší míru propojení teorie a praxe. Na praxe budou docházet přímo do spolupracujících firem. Přijímací řízení otevřeme hned po udělení akreditace,“ řekl proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Předpokládaný termín vypsání přijímacího řízení je červen tohoto roku.

Na Fakultě pedagogické ZČU nově otevřou navazující magisterský program Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Budoucí učitelé projdou teoretickými i praktickými předměty v oblasti evropských kulturních dějin, práva, ekonomie, politiky, antropologie, psychologie, enviromentální problematiky a etiky. Momentálně Fakulta pedagogická čeká také na akreditaci neučitelského profesního programu Kinantropologie – Wellness specialista, u kterého je snaha spustit výuku v Karlových Varech už od akademického roku 2024/25.

Přijímací řízení fakulta vypíše v případě získání akreditace. Studium bude zaměřené na pohyb člověka a jeho optimální využití ve prospěch lidského zdraví. Absolventi a absolventky budou připraveni přispět k doplnění služeb komplexní lázeňské péče a poskytovat obyvatelům regionu a jeho návštěvníkům služby v oblasti zdravotně a kondičně orientovaných pohybových programů a pohybové rekreace.

22. prosince 2023