Oblouková lávka přes Berounku bude pro ptáky pastí, obává se ochranář

  9:38
Okolí Dolanského mostu přes Berounku na Plzeňsku je pro ptáky extrémně nebezpečnou lokalitou. Vede tam totiž elektrické vedení a ptáci do něj naráží. Po celém toku řeky z Plzně do Prahy je zhruba sedmdesát uměle vytvořených překážek. Podle ochranáře má další nebezpečná lávka pro ptáky vzniknout z Němčovic do Čivic.

V údolí řeky Berounky čeká na ptáky řada uměle vytvořených překážek. Nebezpečné jsou pro ně například dráty elektrického vedení nad Dolanským mostem. | foto: DES OP

Nad Dolanským mostem nedaleko Chrástu, který je důležitou spojnicí mezi severním Plzeňskem a Rokycanskem, vede elektrické vedení - celkem osmnáct vodičů. Ptáci zde často umírají, protože prostor nad řekou pro ně představuje důležitý migrační koridor.

Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů tvrdí, že oblast Dolanského mostu je pro ptáky mimořádně nebezpečná. Říká, že zejména na podzim a v zimě tam téměř každý týden záchranáři jezdí pro poraněnou či uhynulou labuť.

„Ptáci, nejen labutě, se zde zraňují a hynou pod dráty elektrického vedení téměř pravidelně. Ročně jenom počty těch, které se najdou, jdou do desítek,“ řekl.

Fotogalerie

Ochranáři lokalitu sledují dlouhodobě a s energetiky se snaží vymyslet způsob, jakým vedení vedoucí údolím pro ptáky zviditelnit.

„Muselo by se jednat o technické řešení, které by viselo na každém vodiči tak hustě, aby dráty ptáci viděli,“ uvedl.

Obává se zároveň, že ani to by pak nemuselo pomoci úplně. Vodičů nad sebou je v místě příliš a ptáci nemají velkou šanci se všem vyhnout, zejména když kvůli přeletu mostu nabírají výšku.

Makoň připomíná, že Berounka je pro ptáky jednou z nejfrekventovanějších tahových cest a také významným zimovištěm vodního ptactva. Ochranář upozornil, že je přitom každé dva až tři kilometry přes údolí nějaká uměle vytvořená překážka.

Na celém toku řeky Berounky z Plzně do Prahy je jich kolem sedmdesáti.

Ochranář zdůrazňuje, že další nebezpečné překážky by už proto na Berounce vznikat neměly. Varuje přitom před plánem postavit přes řeku novou lávku z Němčovic do Čivic. Ta má viset na úzkých nosnících, které budou držet dva oblouky.

„Prosazovaná oblouková varianta je pro ptáky nejenom další překážkou, ale hlavně smrtelnou pastí,“ tvrdí Makoň. Podotýká, že nemá nic proti vybudování lávky, ale je přesvědčen, že nejvhodnější by byla takzvaná trámová, tedy rovná lávka bez oblouků.

Starosta Němčovic Karel Ferschmann nicméně trvá na plánu lávku ve sporné podobě postavit. „Lávka bude. Bylo vydáno územní rozhodnutí,“ prohlásil. Tvrdí, že projekt lávky připravila renomovaná firma.

„Teď jme ve fázi, kdy projektovou dokumentaci dokončili,“ uvedl.

Starosta tvrdí, že když se schyluje k žádosti o stavební povolení, je nesmyslné, aby ještě někdo přišel s tvrzením, že má lávka vypadat jinak. Ferschmann řekl, že byly vyslyšeny připomínky ochránců, kteří varovali, že plánovaná lávka bude pro ptáky nebezpečná.

Lávka s oblouky je pro ptáky nevhodná

Lana proto nahradily ploché ocelové nosníky. Podle starosty s řešením při osobní konzultaci souhlasili dva ornitologové.

Nicméně ani odboru životního prostředí krajského úřadu se v minulosti záměr vybudovat obloukovou lávku nezamlouval. „Pokud vím, tak k tomu teď dělá odborná firma posudek. My jsme k tomu dali negativní stanovisko a chtěli jsme, aby byly navržené další varianty,“ uvedl Jiří Vlček z krajského úřadu.

Vlček se domnívá, že lávka, nad kterou se klene oblouk s nosníky, je z hlediska ochrany ptactva nevhodná. „My jsme doporučovali trámovou lávku,“ konstatoval.

Starosta Němčovic je ovšem přesvědčený, že nyní se už nemůže posuzovat tvar lávky. „To bychom se dostali znovu na začátek,“ řekl.

Vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Políhal nicméně uvedl, že vydané územní rozhodnutí neznamená, že je podoba projektu definitivně uzavřená. „Je možné o tom jednat a vést řízení,“ konstatoval.