V Brdech může vyrůst nádrž, přehradila by údolí Ledného potoka

  9:26
Oblast Ledného potoka na Rokycansku v Chráněné krajinné oblasti Brdy je jednou z mnoha v České republice, jenž jsou vytipované k vybudování nádrží na zachycení dešťové vody. To se nelíbí ochráncům přírody. Do sporné lokality, která by přehradila údolí potoka, se zajel podívat ministr životního prostředí.

Voda z uvažované přehrady Ledný v Brdech by v budoucnu mohla omývat okraj vojenského cvičiště, kde armáda téměř každý rok předvádí svoji techniku veřejnosti. 

Sypaná hráz vysoká 29 metrů by přehradila údolí Ledného potoka. Zadržela by téměř čtyři miliony kubických metrů vody, tedy přibližně tolik, jako nyní Padrťské rybníky.

V případě propojení povodí Ledného potoka a Klabavy by v ní mohlo být až 15 milionů litrů krychlových vody.

Ministr životního prostředí Richard Brabec se byl podívat v místech druhé a třetí zóny Chráněné krajinné oblasti Brdy, které by zalila voda z přehrady uvedené v generelu uvažovaných nádrží na zachycení dešťové vody. 

„Ledný potok má významnou populaci chráněné vranky obecné, mihule říční i ledňáčka. Je to přirozený tok, z pohledu ochrany přírody je Evropsky významnou lokalitou,“ uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) František Pelc.

Podle Brabce generel přehrad rozhodně neznamená, že se budou stavět. „Je to seznam území chráněných pro budoucí možnou stavbu vodních děl, jakási ochrana před jinou stavební činností. Cílem je říct, že stát má záměr, ale neví, jestli někdy něco z něho postaví. Vytipovaných lokalit v Česku je 65, o dalších 31 jednáme s ministerstvem zemědělství. Chci objet několik sporných oblastí z hlediska ochrany přírody a podívat se na ně na vlastní oči,“ prohlásil ministr.

Brdy mají problémy s vodou. Při silných deštích rychlé odtéká, obce podél Klabavy patří k výrazně ohroženým bleskovými povodněmi. Hlavním cílem zamýšlené přehrady je zadržení vody, aby v případě nedostatku mohla sloužit i jako zdroj pro vodárny.

Více než 80 procent lesů v Brdech je smrkových

Brdy mají unikát mezi chráněnými přírodními rezervacemi v České republice v tom, že více než 80 procent zdejších lesů je tvořeno smrkovou monokulturou.

Nikde není smrků více. Středočeský ředitel AOPK Jaroslav Obermajer řekl, že Brdy dříve připomínaly obrovskou nasáklou houbu.

„Dostali jsme se do kritického bodu. Dnes jsou Brdy poměrně suché, kůrovec začíná postupovat. Když lesům chybí voda, může docházet k velkému odlesnění, což by dále poznamenalo vodní režim,“ upozornil Obermajer.

Přímo ve výcvikovém prostoru Bahna ještě před vyhlášením CHKO Brdy vznikly dvě nádrže na zachycení dešťové vody s několik metrů vysokými hrázemi. „Dnes bychom je dělali jinak, citlivěji. Pokud nejsou přívalové deště, vody v nich příliš není,“ řekl šéf CHKO Brdy Bohumil Fišer. 

Někam pod nádrže by v budoucnu mohla dosahovat hladina přehrady Ledný, pokud by potřeba vody převážila nad ochranou přírody. Ta je podle vodohospodářů jednou z možných náhrad za uvažovanou přehradu Amerika v katastru Strašic.

„U ní je zpracovaná studie na její menší variantu. Byla projednaná na místní úrovni, setkala se s velkým odporem ze strany obcí,“ uvedl Fišer.

Nesouhlasí s ní ani armáda. „Ledný by byl dílem určeným přednostně pro vodárenské účely. Záložním zdrojem pro vzdálenou budoucnost. Pokud vůbec někdy vznikne, mohlo by pomoci v případě nedostatku pitné vody Rokycansku,“ vysvětlil vedoucí oddělení plánování Povodí Vltavy Jaroslav Beneš.

Autor: