Nepovolené svedení vody od domů u Boleváku do kanalizace prověří policie

  9:08
Případem nepovoleného svedení vody od základů čtyř bytových domů u plzeňského rybníku Bolevák do městské kanalizace se bude zabývat policie. Podnět k tomu ve středu dala plzeňská Vodárna. Její pracovníci totiž zjistili, že od objektů vede drenážními trubkami voda do kanalizačního sběrače, do kterého byl proto proražený otvor. Likvidace vody od staveb tímto způsobem není dovolená.

Bytové domy u Velkého boleveckého rybníku v Plzni. (26. 5. 2021) | foto: Petr Eret, MF DNES

Stejný případ řešila policie už v roce 2019. Tehdy otvor také při kontrole našli zástupci Vodárny. Ti nechali díru zazdít a stavebník uhradil škodu. Na základě toho policie případ odložila.

Nyní Vodárna Plzeň nechala provést kontrolu kanalizace na stejném místě znovu. Reagovala tak na informace v otevřeném dopise zastupitelům města, jehož autor Karel Hart uvedl, že nelegálním odvedením vody do kanalizace řešil investor problémy se zatopením jam pro základy při budování domů.

Stavba v rámci projektu Panorama Bolevák probíhala v letech 2017 až 2019. Podle Harta byl přímým důsledkem odvedení vody ze stavby do kanalizace značný pokles hladiny Boleváku. Ten dlouhodobě vysychá a nyní zde chybí zhruba metr vody

Zástupci města ovšem tvrdí, že voda, která se dostává k základům domů, pochází z pozemků na jih od Boleváku, a nikoliv z rybníku.

Nicméně opoziční zastupitel Pirátů Pavel Šrámek už 21. května po přečtení dopisu Karla Harta podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému odčerpávání vody z Boleváku, neoprávněnému nakládání s povrchovou nebo podzemní vodou. 

Vodárna na základě dopisu zaslaného zastupitelům provedla na konci minulého týdne kontrolu kanalizace. Generální ředitel společnosti Jiří Kozohorský řekl, že bylo zjištěno narušení sběrače tam, kde byl dříve zaslepený. 

„Otvor byl proražený v místě, kde byla stěna už jednou opravená. V době kontroly z otvoru vytékala voda v objemu 0,1 až 0,3 litru za vteřinu,“ prohlásil Kozohorský. Vodárna ohlásila Policii ČR, že došlo k poškození jejího majetku. „Pro nás je podstatné, že do kanalizace přitéká něco, co tam být nemá. Tomu se musíme bránit,“ konstatoval.

Otvor ve sběrači byl už jednou zaslepený

Náměstek primátora a předseda představenstva Vodárny Pavel Šindelář  uvedl, že o dalším postupu se rozhodne po konzultaci s právníky městské společnosti. Tvrdí, že řešení komplikuje fakt, že opětovné zazdění otvoru by mohlo poškodit majetek lidí, kteří si v domech koupili byty a jsou jejich spoluvlastníky. 

„To musíme zvážit, proto potřebujeme trochu času. Nechci, abychom vlastníky bytů vystavili tomu, že budou mít vodu ve sklepích. Dlouhodobě je takový stav nežádoucí a neudržitelný,“ sdělil.

Šindelář se domnívá, že definitivní vyřešení problému může přinést odčerpání vody od domu do Boleváku. Tvrdí, že v podobných případech se používá jímání do retenčních nádrží s vypouštěním. „Musíme najít způsob, jak tu vodu dostat nejlépe do Boleveckého rybníka nebo ji zlikvidovat na pozemku,“ sdělil.

Za projektem Panorama Bolevák stojí Viktor Szabó. Ten je jednatelem společnosti Panorama Bolevák a byl vlastníkem společnosti Stama Prima, která domy vybudovala. Szabó tvrdí, že má zájem na tom, aby se problém s vodou u domů vyřešil čerpáním do Boleváku. Podle testů je prý pro to použitelná. 

Szabó říká, že o tom, že je voda od domů znovu svedena do kanalizace, nevěděl. „Měl jsem informace, že je ta díra zazděná. Že je znovu otevřená, jsem se dozvěděl teď,“ sdělil. Tvrdí, že s tím nemá nic společného. „Já ji tam neudělal ani nenechal udělat. Ani k tomu nemám důvod,“ prohlásil.

Podle Viktora Szabó se problém s vlhkostí ve sklepech domů dál řeší. Uvedl, že je připravený zaplatit systém na odčerpání vody do Boleváku.

Sucho v Plzni odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)