Plzeň doplní vysychající rybník Bolevák upravenou vodou z Berounky

  14:44
Naplno se může rozjet akce, jejímž cílem je dočerpání vody do vysychajícího Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Vedení města po prověření tří možných řešení jedno z nich vybralo a nyní začne projektování. Přednost dostala varianta, kdy se bude odebírat voda z řeky Berounky v místě u čistírny odpadních vod. Voda by se mohla začít dopouštět na podzim roku 2022.

Labutě na zamrzlém Velkém boleveckém rybníce v Plzni. Vysychající Bolevák doplní voda z Berounky. (16. 2. 2021) | foto: Petr Eret, MF DNES

V areálu čistírny vznikne nové zařízení na úpravu vody pro Bolevák. Ta pak bude čerpána do rybníka. Projekt by měl být hotový letos a v příštím roce by podle dosavadních plánů mohlo začít dopouštění vody do Boleváku. Ten je největším a nejoblíbenějším rekreačním rybníkem v Plzni a má mimořádně čistou vodu.

Vodou zásobuje rybník Bolevecký potok, ale průtok v něm je slabý a na doplňování Boleváku už roky nestačí.

Rybník navíc doplácí na rozšiřování zástavby, která brání vsakování dešťové vody do půdy odváděním do kanalizace. V několika posledních letech tak hladina i v důsledku dlouhodobého sucha výrazně klesala. Proto se zástupci města rozhodli hledat recept, jak situaci zlepšit.

„Prozkoumávali jsme tři možnosti. Uvažovalo se o vodě čerpané z nově provedených vrtů v areálu čistírny, dále o upravené vodě z Berounky a třetí možností bylo doplnění rybníka přečištěnou vodou z čistírny. Nejvhodnější se ukázalo dotovat rybník vodou z Berounky,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Celkové náklady na investici jsou nyní odhadované na zhruba 30 milionů korun.

Do konce října 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace. Pokud se neobjeví komplikace, voda z Berounky by do Boleváku mohla začít proudit v druhé polovině roku 2022.

Pokles hladiny rybníka je vykazován od mimořádně suchého roku 2017. Tehdy došlo k jejímu snížení zhruba o půl metru a trend v následujících letech pokračoval. Loni na podzim už byla hladina 1,3 metru pod úrovní přelivu, a to přesto, že rok 2020 byl na srážky bohatší.

Hydrobiolog Jindřich Duras upozorňoval, že Bolevák je značně závislý na hladině spodní vody, které v posledních letech hodně ubylo a ani loňské deště ji nedoplnily.

Podle náměstka Šindeláře v rybníku chybí odhadem zhruba 600 tisíc metrů krychlových vody.

Při hledání způsobu, jak rybník doplnit, byl loni na jaře proveden zkušební vrt v areálu čistírny. Voda v něm byla kvalitní, ale vydatnost zdroje byla nedostatečná. Z vrtu bylo možné čerpat necelý litr vody za sekundu, k doplnění Boleváku je ovšem zapotřebí minimálně 15 litrů za sekundu.

Na doplnění rybníka je zapotřebí 15 litrů za sekundu

„Aby se mohlo do rybníka dostat potřebné množství vody, muselo by být provedeno minimálně dvacet vrtů, což by zabralo celý rozvojový pozemek areálu čistírny,“ vysvětlil náměstek primátora pro životního prostředí Michal Vozobule.

Od loňského září proto experti zkoumali vodu z Berounky a zkoušeli její čištění. Došli k závěru, že voda by byla po úpravě pro dotaci rybníka vhodná. Hydrobiolog Duras byl s výsledkem spokojený. „Úprava vody byla vyzkoušená v listopadu a je dostatečná. Myslím, že by to mělo dobře fungovat,“ prohlásil.

Naopak jako zcela nevyhovující se ukázala možnost použít pro Bolevák přečistěnou vodu z čistírny. Obsahovala totiž velké množství nerozpuštěných i rozpuštěných látek, chemické složení je navíc nevhodné i kvůli vysokému obsahu fosforu.

Pro doplnění Boleváku se bude z Berounky odebírat přibližně 20 litrů vody za sekundu a čerpat by se měla 270 dnů v roce. „Měsíční načerpané množství by se mělo pohybovat kolem 52 tisíc metrů krychlových,“ konstatoval Vozobule.

Zástupci města přitom počítají, že zvyšování hladiny rybníka bude postupovat velmi pomalu, protože se bude doplňovat i podzemní voda. „Já dobu potřebnou k tomu, aby se hladina Boleváku dostala na úroveň přelivu, odhaduji na tři a více let. Bude přitom velmi záležet na vývoji počasí,“ uvedl Jindřich Duras.