Vysychající Bolevák začala plnit přečištěná voda z řeky Berounky

  14:50
Vysychající Velký bolevecký rybník v Plzni ode dneška doplňuje voda z řeky Berounky. Projekt se podařilo spustit sedm měsíců po zahájení stavby úpravny vody z řeky, která stojí přímo u Boleváku vedle rybárny. První přečištěné litry vody z Berounky přitekly do oblíbeného rekreačního rybníka dnes dopoledne.

Za objekt na jímání vody z řeky Berounky, zařízení na její čištění a potrubí zaplatí Plzeň 60,2 milionu korun včetně DPH.

„Projekt doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka je v rámci České republiky jedinečný. Bude se u nás totiž čerpat přečištěná voda do rekreačního rybníka, aby se udržela hladina pro koupání. Jsem rád, že je hotovo přibližně 600 metrů potrubí, kterým voda poteče od Berounky přes úpravnu vody v areálu čistírny až k hrázi, a může začít čerpání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 litrů za sekundu při zachování průtoku v Berounce v objemu 4 460 litrů za sekundu,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář před tím, než dal pokyn k zahájení dopouštění.

Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství města Plzně řekl, že v posledních letech se objem vody v Boleváku snížil na polovinu. Čerpání vody z Berounky by mělo zlepšit i kvalitu vody. Je to podle něj potřeba, aby se podpořil růst rostlin, které čistí vodu.

Bolevák začala plnit voda z Berounky

Přečištěná voda z Berounky začala téct do vysychajícího rekreačního rybníka Bolevák v Plzni. (16. 9. 2022)

Podle informací města je hladina rybníka v posledních letech pod dlouhodobým normálem. Naposledy byla na normálu na konci května roku 2017. Záznamy o výši hladiny ukazují, že od té doby s různými výkyvy neustále klesá. Na své dlouhodobé minimum se dostala v srpnu letošního roku, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál.

Vysychání rybníka město sleduje od roku 2017, kdy se hladina snížila asi o 33 centimetrů, v roce 2019 byl pokles již 104 centimetrů a dále pokračoval.

Pokles hladiny při letošním srpnovém minimu představoval úbytek vody v objemu přes 515 tisíc kubických metrů. Spolu s podzemní vodou chybí podle odhadů v rybníce již asi 700 tisíc kubických metrů vody.

I když rok 2020 již nelze považovat vzhledem k množství srážek za suchý, docházelo k dalšímu poklesu. Podle odborníků je evidentní, že stav Boleváku má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v roce 2020 již nebyla saturována. Proto se město rozhodlo situaci řešit.

Zvýšení hladiny se hned neprojeví

Stávajícím zdrojem vody pro největší rybník Bolevecké rybniční soustavy je kromě srážek také Bolevecký potok, který ale do rybníka aktuálně nepřivádí téměř žádnou vodu.

„Letošní tropické dny doslova vysávaly vodu z našich rybníků, ke snížení hladiny o jeden centimetr stačilo Boleváku jen několik dní. Pokud bychom mohli vodu dopouštět, doplnili bychom rybník o chybějící centimetr vody přibližně za tři dny provozu a stálo by nás to necelých 90 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Upozornil, že podle odborníků bude voda z Berounky nejprve sanovat podzemní vody, a tak se hladina rybníka nejspíše začne zvedat až později. Markantnější by to mělo být v zimě, kdy jsou nižší teploty, a tedy i nižší odpar.

Podle matematických modelů se z Boleváku odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody za rok. Než se hladina dostane na dlouhodobý normál, může to trvat i několik let.

Úpravnu bude možné v případě potřeby odstavit a opět zapojit bez nutných nákladů na zakonzervování. „Na pouhých 186,2 metrech čtverečních plochy úpravny je téměř 300 metrů potrubí, spolu s několika fázemi filtrace, kompresory a čerpadly, což z tohoto zařízení činí efektivní plnohodnotnou úpravnu vody,“ řekl při spouštění provozu úpravny jednatel zhotovitele Milan Leška.

„Úprava vody přes keramické membrány je maximálně efektivní a úsporná. Při praní keramických membrán se spotřebuje až desetkrát méně vody než při úpravě vody pískovou filtrací. V poslední fázi úpravy je voda dezinfikována pomocí UV lamp, které jsou šetrné k životnímu prostředí, protože pracují bez chemikálií,“ uvedl hlavní technolog dodavatele technologie čištění vody Kryštof Hnojna.

Řešení, jak doplnit vodu do Boleváku, vybírali zastupitelé města ze tří variant. Zvažovali čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod, nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Zvolené řešení bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do rybníka dostatečné množství vody.

Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv či hormonální látky a aby se do rybníků nezavlekl račí mor.

„Díky navržené technologii umožňující úpravu v kvalitě pitné vody je na ploše přibližně 10krát menší, než běžné úpravny využívající k úpravě vody pískové filtry,“ vysvětlil Hnojna. Velký bolevecký rybník tak bude dostávat vodu podobného složení, jako v něm již je.

Část obyvatel Plzně je přesvědčená, že pokles hladiny způsobily bytové domy, které hned vedle rybníka v posledních letech vyrostly a podle renomovaných architektů v rekreační oblasti nemají co dělat. Hydrobiolog Duras ale uvedl, že jde o konspirační teorii.

Sucho odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)