Sochu světce objevili při sázení stromu, stane se ozdobou Nepomuku

  9:42
V letošním roce uplyne 300 let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého a v Nepomuku chystají velké oslavy. Jejich vyvrcholením bude umístění sochy svatého Jana do středu křižovatky ve městě. Více než sto let starou sochu objevili zakopanou v zemi klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích, když chtěli zasadit strom.

Sochu sv. Jana Nepomuckého našli úplně náhodou klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích. Byla ukrytá v zemi. Stane se ozdobou křižovatky v Nepomuku. | foto: Archiv

Kolem svatého Jana Nepomuckého bylo vždy mnoho záhad, zázraků a podivných událostí. Jedna taková zvláštnost provází i oslavy 300. výročí od jeho blahoslavení, které jsou naplánovány na letošní rok. Už několik let se mluví o tom, že na kruhovém objezdu nacházejícím se na příjezdu od Plzně by měla stát socha nejslavnějšího nepomuckého rodáka.

Projekt ale provázely rozepře a po odmítnutí návrhu, jenž zvítězil v soutěži, šlo vše na nějakou dobu k ledu.

A pak se stalo něco nečekaného. „Malý zázrak, znamení od Boha. Zdálo se, že otázka kruhového objezdu je neřešitelná. Až klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích chtěli zasadit strom, a přitom našli v zemi překrásnou sochu svatého Jana. Ono je to tak trochu biblické: když zapomeneme na Boha, on svoji slávu ukáže přes slabého člověka,“ řekl MF DNES duchovní správce nepomucké farnosti Jiří Špiřík.

Věci se od té chvíle daly najednou rychle do pohybu a město rozhodlo o tom, že právě nově objevená socha se stane ozdobou nepomucké křižovatky. A její instalace bude jedním z vrcholů oslav letošního významného kulatého výročí se svatým Janem spojeným.

Zatímco odbornou komisí vybraný návrh z roku 2017, který světce zobrazoval jako siluetu a připomínal dopravní značku, si vysloužil mnoho odmítavých reakcí, proti umístění téměř sto let staré sochy nebyly námitky.

„Všichni se shodli, že svatý Jan Nepomucký na toto místo patří a právě toto ztvárnění by mohlo být tím pravým. Město se domluvilo s farností na trvalé zápůjčce, k odhalení by mělo dojít 15. května,“ uvedl radní města Nepomuk Pavel Jiran.

Svatý Jan Nepomucký

 • narodil se jako Johánek z Pomuka někdy mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku
 • zastával funkci generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna
 • arcibiskup vedl spory s králem Václavem IV., Jan Nepomucký byl v tomto boji na straně církevního hodnostáře
 • vše vyvrcholilo sporem o nového opata kláštera Kladruby, kvůli tomu byl nejspíše Jan Nepomucký v roce 1393 zatčen a umučen
 • v roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného, o osm let později pak byl svatořečen

Socha je sériovým litinovým výrobkem zhotoveným v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod Třemšínem.

Vyrobena byla na návrh tehdejšího ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora Mokrého, pro obec Tchořovice. Proč byla socha na desítky let ukryta pod zem, není známo. Mohlo se jednat o opatření kněží před možným zničením sochy, ať už šlo o zrekvírování během války nebo o ničení svatojánských památek po vzniku Československa.

Socha byla ale uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny břichem dolů, aby bylo případné poškození co nejmenší. V současnosti dílo restaurují odborníci v jednom z plzeňských ateliérů.

Třistaleté výročí od Janova blahořečení představuje pro Nepomuk jeden z nejdůležitějších okamžiků v posledních desetiletích. „Poslední podobně velká akce se odehrála v roce 1993, kdy jsme si připomínali 600 let od úmrtí svatého Jana. Jde o celosvětově známou osobnost, kterou chceme teď připomínat každý rok. Vše by mělo vyvrcholit v roce 2029, kdy uplyne 300 let od jeho svatořečení,“ sdělil vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku svatého Jana Nepomuckého Pavel Motejzík.

Program oslav 300. výročí blahořečení

 • Do oslav se zapojí město Nepomuk, církev nebo Plzeňská filharmonie.
 • Všechno by měla odstartovat 20. března mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího.
 • Velkou událostí bude 15. května slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy.
 • Hlavní slavnostní poutní mše svatá se o den později odehraje v kostele sv. Jana Nepomuckého. Celebrovat ji bude kardinál Dominik Duka.
 • Ve stejný den se koná první koncert Plzeňské filharmonie k uctění světce. „Ke třístému výročí jeho blahořečení mu věnujeme dva zvláštní koncerty – Pocta sv. Janu Nepomuckému a autorský pořad pro děti Jazyk svatého Jana,“ uvedla ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
 • Další velké hudební vystoupení se pak uskuteční 30. května. Na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku vystoupí sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla.
 • Mezi 13. a 17. květnem se v Nepomuku uskuteční biskupská konference. 

I letošní jubileum je ale velmi důležité. „Myslím si, že význam výročí nelze hodnotit jen zaokrouhlenou číslovkou, ale na jedné straně důležitostí osoby, v tomto případě světce, a na druhé straně velikostí oslav. O světci, myslím, není třeba psát. Samotný fakt blahořečení papežem, přítomností desítek tisíců jeho soch v Evropě i na celém světě hovoří za vše. Druhou stránkou je, nakolik si to my sami uvědomujeme a chceme si tohoto světce připomenout,“ podotýká Jiří Špiřík.

Velikost podle něho dá z velké části tomuto výročí samotný nepomucký region. „Když jsme začali před dvěma roky o tomto výročí mluvit, byla z mnoha stran cítit ochota se do oslav zapojit,“ dodává.

Komplikaci představuje současná situace kolem pandemie nového koronaviru. Hrozí, že některé z plánovaných akcí se kvůli vládním opatřením nebudou moci uskutečnit.

„To je velká neznámá. Naše vláda jedná zatím dost nepředvídatelně. K tomu jsem skeptický k slibům, že vakcinace nás zachrání, což je jen líbivé heslo. Nicméně v nějaké formě oslavy proběhnou, už teď se plánované jarní výstavy přenášejí na podzim. Doufám, že v květnu na nás PES nebude až tak štěkat. Chtěli bychom většinu akcí uskutečnit, možná, že některé pro omezenou účast budeme muset doplňovat online přenosem,“ říká duchovní.