Nové fotbalové hřiště, hala a tělocvična. Prokopávka se modernizuje

  10:08
Nová sportoviště se zázemím vznikají dlouhodobou rekonstrukcí areálu Prokopávka na Severním předměstí Plzně. Po tom, co zanedbaný areál před několika roky vykoupilo město, se Prokopávka zásadně mění. Jenom první etapa revitalizace, která probíhá od září 2019, bude stát radnici zhruba dvě stě milionů korun.

Rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace plzeňského městského sportovního areálu Prokopávka, která začala v září 2019, významně pokročila. | foto: Město Plzeň

Jedná se o areál, který v roce 2002 šel do dražby, což byl důsledek hospodaření zástupců klubů, které ho využívaly. Areál pak od firmy Janák Bros v roce 2010 odkoupilo město a dalo klubům do bezplatné výpůjčky. 

Ani tento model se neosvědčil a tak radnice od začátku roku 2015 svěřila provozování areálu TJ Lokomotiva Plzeň, která dostala Prokopávku do nájmu. Zároveň pak město oznámilo záměr areál revitalizovat. 

V současné době jsou téměř hotová ubytovací zařízení, sportovní hala a malá tělocvična. Pracuje se na dokončení interiérů. 

„Hotové je také fotbalové hřiště s umělou trávou a hrací plochou 70 krát 105 metrů i 4 metry široká a 302 metry dlouhá inline dráha. Podle smlouvy by měla být tato první etapa rozsáhlé přestavby sportovního areálu hotová na jaře 2021,“ uvedl Roman Zarzycký, náměstek primátora pro oblast sportu.

Stavba nyní zahrnuje rekonstrukci navzájem propojených budov ubytovny a tělocvičny a nástavbu dvou podlaží s plochou střechou. Vzniká zde moderní restaurace, recepce i pokoje ubytovacího zařízení, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady, společenská místnost, nová malá tělocvična. Počítá se s parkovištěm pro zhruba 60 automobilů. 

„Pro výstavbu první etapy se počítalo se 183 miliony. V průběhu stavebních prací se zjistilo, že původní nosné konstrukce sportovní haly jsou v nevyhovujícím stavu a je potřeba je nahradit novými železobetonovými nosnými prvky. Tyto práce si vyžádaly navíc 20 milionů korun,“ doplnila Karolina Fric z magistrátu.

Po rekonstrukci bude areál poskytovat komplexní nabídku sportovního využití pro občany Plzně a sportovní organizace.

Počítá se i s druhou etapou přestavby za zhruba 85 milionů korun. Ta zahrnuje výstavbu nové dvoupodlažní budovy letní restaurace, víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem o rozměru 45 krát 25 metrů, hřiště se čtyřmi hracími plochami s pískovým povrchem pro beach volejbal včetně nafukovací haly, dětského hřiště včetně vybavení herními prvky, dvou antukových kurtů pro tenis a hřiště pro nohejbal, pískového hřiště pro plážovou kopanou a dřevěné vyhlídkové věže. 

Tato etapa není zatím finančně kryta rozpočtem města.