Lidé po letech uvidí madonu zblízka, z katedrály se přesunula do galerie

  16:28
Originál sochy madony, která je ozdobou hlavního oltáře plzeňské katedrály svatého Bartoloměje, změnil své působiště. Pracovníci specializované firmy dnes madonu přestěhovali do galerie Masné krámy, kde bude vystavena po dobu deseti dnů.

Čerstvě zrestaurované nejvzácnější a po staletí nejuctívanější umělecké dílo v Plzni opustilo svatostánek po sedmašedesáti letech a Západočeské galerii v Plzni jej zapůjčilo Biskupství plzeňské. Na převoz dohlížel restaurátor David Blahout i biskup Tomáš Holub.

Madona byla nejprve v katedrále umístěna do přepravního boxu. Pak následoval převoz v autě speciálně upraveném proti otřesům.

Na transport dohlížela policie, která kontrolovala bezpečnost převozu vzácného díla a na krátkou dobu kvůli tomu uzavřela Dřevěnou ulici. 

Socha pak byla v pořádku přenesena do výstavní síně Masné krámy. Vystavena bude po dobu 10 dnů, a to od 20. do 29. května v běžné otevírací době od 10 do 18 hodin.

Shodou okolností se zápůjčka uskutečňuje v květnu, který je oslavován jako mariánský měsíc.

Návštěvníci budou mít ve výstavní síni jedinečnou příležitost vidět zblízka toto umělecké a kultovní dílo.

„Myslím, že uskutečnění této výstavy v této době je skutečný zázrak. Plzeňská Madona je celá staletí inspirací pro obrovské množství dalších madon, které můžeme také obdivovat na výstavě Nad slunce krásnější v Masných krámech. Dlouhé generace našich předků nemohly pohlédnout do očí Plzeňské Madony z takové blízkosti, jako můžeme my právě teď. Je to fascinující. Přeji si, aby její krása byla také pro nás inspirací a nadějí v této nelehké době,“ říká plzeňský biskup Tomáš Holub. 

Opuková socha vytvořená ve svatovítské katedrální huti Petra Parléře před rokem 1384 pro farní kostel sv. Bartoloměje v Plzni, se záhy stala ikonou a ochranitelkou města Plzně.

Lidé věřili v její přímluvnou moc ve veřejných i soukromých záležitostech. Tento význam Plzeňské Madony byl historicky aktualizován v dobách společenských krizí či epidemií. 

Výstava je v této době zázrak, říká biskup

Socha Plzeňské Madony byla objednána pro mariánský oltář umístěný pravděpodobně před chórem kostela, v ose hlavního oltáře. V 17. století byl mariánský oltář přesunut z původního umístění do levé části chóru a v 18. století byla madona přenesena na nový, pozdně barokní hlavní oltář. V roce 1883 byl tento oltář nahrazen novogotickým oltářem Josefa Mockera, na kterém je socha umístěna dodnes. 

V roce 1941 bylo provedeno několik odlitků sochy. Plzeňská Madona byla během války současně fotografována a dočasně přemístěna do bezpečí plaského kláštera. Po válce v květnu 1945 se vrátila zpět na hlavní oltář katedrály svatého Bartoloměje. 

„Jsem potěšen, že se podařilo uskutečnit zápůjčku Plzeňské Madony v novém termínu tak, aby představení originálu sochy bylo vrcholem výstavy v jejím závěru. Při náročné přípravě výstavy Nad slunce krásnější jsme očekávali rekordní zájem návštěvníků i odborné veřejnosti, ovšem skutečnost je jiná, protože jsme museli mít po čtyři měsíce uzavřené výstavní síně, což bylo nešťastné právě pro tuto expozici,“ říká Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni. 

Výstava Nad slunce krásnější, Plzeňská Madona a krásný sloh je nejnáročnějším projektem Západočeské galerie z odborného i finančního hlediska za posledních několik let.

Výstavní a badatelský záměr iniciovala možnost prezentace sochy Plzeňské Madony v souvislosti s obnovou interiéru katedrály svatého Bartoloměje. 

Příprava výstavy trvala více než sedm let a Plzeňská Madona je zde představena v širokých náboženských, politických a kulturně-historických souvislostech závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. jako jeden z prototypů madon krásného slohu.