Po 30 letech chátrání se obří areál kasáren promění, postaví v něm tisíce bytů

  16:54
Za symbolický start proměny areálu bývalých kasáren v plzeňské části Slovany označil ve středu Petr Březina z APB - PLZEŇ prezentaci územní studie na využití území. Lokalita má rozlohu více než 30 hektarů, má na ní vzniknout přes tři tisíce bytů. Centrem oblasti bude dvouhektarový park.

Investorem projektu na soukromém pozemku je právě APB - PLZEŇ. Podle jejích plánů mají v území vzniknout dvě mateřské školy a v režii města by mohla vyrůst také škola základní.

Areál by se měl podle odhadů investora změnit v novou plzeňskou čtvrť zhruba do 15 let. Plány počítají s tím, že v přízemí bytových domů budou obchodní prostory a centrem oblasti se má stát dvouhektarový park.

Území bývalých kasáren na Slovanech je nevyužité od první poloviny devadesátých let. Plány na zástavbu, se kterými Petr Březina před řadou let přišel, blokovala skutečnost, že v oblasti není dostatečná vodohospodářská infrastruktura. Investor se až v posledních letech dohodl s městem, že vybuduje takzvanou nultou etapu, která umožní zásobování lokality vodou.

Zástupci města nyní prezentují, že v areálu vznikne v budoucnu zhruba 700 městských nájemních bytů. Bytovou výstavbu by nicméně v tomto případě financovalo město, které by pro ni muselo odkoupit od investora pozemky za tržní cenu.

„Pro nás je to startovní čára k odšpuntování tohoto areálu. Pro mě to je srdeční záležitost, protože tohle místo v podstatě 30 let bylo opuštěné, prázdné,“ prohlásil při prezentaci územní studie Petr Březina.

Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) řekl, že podle studie má v území vzniknout celkem 3 230 bytů. „A můj velký sen je, že tady vznikne základní škola,“ uvedl.

Součástí nové čtvrti bude také parkovací dům typu P+R. V administrativních budovách a službách by mělo v budoucnu pracovat přibližně 2 300 lidí.

Za návrhem budoucí podoby území stojí studio M1. Jeho hlavní architekt Pavel Joba tvrdí, že plánovaná čtvrť poskytne obyvatelům služby a vybavenost. „Všechny ulice budou osázeny oboustrannými alejemi s pestrou druhovou škálou stromů tvořící soustavu takzvané modrozelené infrastruktury. Ve středu území vnikne soustava veřejných prostorů – parkové obytné náměstí propojené se školou i městské náměstí s točnou městské hromadné dopravy obklopené administrativními budovami a obchodem. Uvnitř zástavby i na střechách domů bude dbáno na uplatnění vegetace a hospodaření s dešťovou vodou tak, aby se eliminovalo letní přehřívání,“ sdělil Pavel Joba.

Podle něho budou v rozumné míře na střechách budov rozmístěny fotovoltaické panely. Vytápění velké části rezidenčních domů bude řešeno pomocí geotermálních vrtů tak, aby nově koncipovaná čtvrť nebyla energeticky závislá na plynu ani centrální výrobě elektřiny.

Obytná výstavba v nové čtvrti by měla podle investora nabídnout různé úrovně standardu, od městských dostupných bytů až po rodinné bydlení ve viladomech.