iDNES.cz

Fakulta nabídne studium absolventům jiných oborů, kteří by chtěli učit

  15:02
Problém s nedostatkem učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji chce pomoci řešit Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. V Chebu proto otevře nově akreditovaný kombinovaný magisterský program zaměřený na vzdělávání budoucích učitelů 1. stupně základních škol. V Plzni fakulta nabídne navazující pedagogické studium pro absolventy neučitelských oborů.

V Chebu už funguje pobočka Ekonomické fakulty. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Na studenty čeká v Chebu nové vybavení v podobě moderních pomůcek a didaktické techniky. „Rozšířena byla také místní univerzitní knihovna, a to právě o tituly z oblasti pedagogiky a didaktiky vybraných oborů. Jsme rádi, že můžeme Karlovarskému kraji se vzděláváním budoucích učitelů pomoci, neboť to považujeme za stěžejní pro jeho rozvoj. Karlovarský kraj podporuje otevření programu i materiálně,“ uvedl proděkan fakulty Jan Krotký.

Zájemci o studium mohou přihlášky odevzdávat do 10. srpna. Studium programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy bude v Chebu probíhat v kombinované formě vždy v pátek.

Doba studia bude standardních pět let, přičemž fakulta počítá s maximálním počtem 30 studentů na jeden ročník. „Předpokládaný zájem uchazečů je asi 60,“ doplnil Jan Krotký.

Šance pro absolventy neučitelských oborů

K tomu bude poprvé v Plzni otevřeno také navazující pedagogické studium pro absolventy neučitelských oborů, kteří by měli o práci ve školství zájem.

„Získání akreditace tohoto kurzu je významným krokem, kterým fakulta pomůže při řešení problému nedostatku kvalifikovaných učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji,“ říká děkan fakulty Pavel Mentlík.

Celý název nového studijního programu zní Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a střední školy.

Přihlášky lze podávat do 31. srpna pomocí formuláře na webu fakulty.
Uchazeči o studium nemusí být momentálně učiteli základní či střední školy. Stačí, jsou-li absolventy magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je například matematika, fyzika, cizí jazyk či dějepis.

Zároveň však mohou být uchazeči například učitelé 2. stupně základních a středních škol, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci.

Zájem o učitelství stoupá

Ke studiu budou přijímáni po výběrovém řízení, které zohlední předepsané vzdělání a orientaci v oboru, v němž si chce uchazeč pedagogické vzdělání doplnit.

„Jsme velmi rádi, že toto studium můžeme nově nabízet, protože jsme v předchozích měsících zaznamenali v tomto směru zájem ze strany nekvalifikovaných učitelů nebo absolventů jiných oborů, kteří by se chtěli učitelským směrem vydat,“ uvedla proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Michaela Voltrová.

Co se počtu pedagogů týče, Karlovarský kraj je na tom dlouhodobě poměrně špatně. Plzeňský kraj sice patří k těm lepším v republice, ale ani tady to není úplně ideální.

„Potřebovali bychom více matikářů a fyzikářů. A samozřejmě jiná je situace u nás v Plzni, kde je učitelů dostatek, a třeba v příhraničí. Tam takový výběr není,“ podotýká ředitelka 28. základní školy v Plzni Pavla Jedličková.

Studium v kombinované formě, minimálně s 80 hodinami prezenční výuky a 100 hodinami řízené a reflektované praxe, bude alternativní cestou k získání učitelské kvalifikace rovnocenné s magisterským studiem v oblasti pedagogických věd. Rozloženo bude do tří semestrů a zabere 254 hodin.

zpět na článek